Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 24 oktober

Nyhetssvepet torsdag 24 oktober

Nyhetssvepet fredag 14 juni

Nyhetssvepet torsdag 24 oktober

24 oktober, 2019

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 42 här
Just nu pågår BioStock Life Science SummitMedicon Village i Lund. Följ livesändningen här från cirka kl 14.15.
Follicum har fått sin ansökan om Eurostars-anslag godkänd för utveckling av bolagets behandling för diabetes, ett projekt där även Lunds universitet, Bioassay Labor für biologische Analytik och Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft ingår. Läs mer.
CombiGene har beslutat att genomföra en riktad nyemission till Lipigon Pharmaceuticals som innebär en utspädning på cirka 2 procent av aktiekapitalet i CombiGene. Läs mer.
Asarina Pharma har genomfört en riktad nyemission motsvarande cirka 48 Mkr. På grund av stark efterfrågan har även befintliga aktieägare sålt aktier motsvarande ett värde av cirka 17 Mkr. Läs mer.
Aktieägarna i Diamyd Medical kallas till årsstämma den 21 november. Läs mer.
ExpreS2ion Biotechnologies lanserar en ny skräddarsydd cellinje för ökad effektivitet av vacciner och immunoterapi. Läs mer.
Medfield Diagnostics meddelar att produkten MD100 testats med positivt resultat och därmed får användas för att stroketesta patienter i helikopter under flygning. Läs mer.
Vator Securities har publicerat en kommentar gällande AlzeCure Pharma med anledning av Biogens besked angående ansökan om marknadsgodkännande för Aducanumab. Läs mer.
Elos Medtech har beslutat att utöka produktionskapaciteten genom att expandera bolagets fabrik i Skara. Läs mer.
Senzime meddelar att forskning vid Mayo Clinic i USA visar på TetraGraphs användarvänlighet. Läs mer.
Attana rapporterar att framgångsrik behandling av cancersjuka hundar genomförts baserat på upptäcker gjorda med bolagets teknik. Läs mer.
Nanologica meddelar at Dr Sabrina Valetti utsetts till vinnare av Nouryon Nordic prize. Läs mer.
Örjan Frid, tidigare vd för Eniro, blir ny vd för Apotekstjänst Sverige. Läs mer.
Elekta bjuder in finansiella analytiker och investerare till Tübingen den 29 november för en uppdatering gällande Elekta Unity System. Läs mer.
Analysguiden har publicerat en analys av Raytelligence. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
XVIVO Perfusion  Handicare  Orexo  BioArctic  Addtech  Alligator Bioscience  AstraZeneca   Swedencare  ProstaLund  Cellink  Emotra  BioInvent  Aptahem  Biotec Pharmacon  Revenio Group  Medistim  ContextVision  GHP Specialty Care
Nyheter inkomna i går eftermiddag:
Spotlight Stock Market har publicerat information gällande BrainCool. Läs mer.
Asarina Pharma har för avsikt att genomföra en riktad nyemission till institutionella investerare, där teckningskursen och antalet nyemitterade aktier kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande som påbörjas omedelbart. Läs mer.
Chordate Medical har publicerat information om kommande företrädesemission. Läs mer.
Brighter föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission som kompensation för teckningsoptioner som inte registrerats hos Bolagsverket. Läs mer. Bolaget kallar även till extra bolagsstämma den 11 november. Läs mer.
XVIXO Perfusion har meddelat att emissionen av teckningsoptioner av serie 2019/2021 till anställda i bolaget och dess svenska dotterbolag har fulltecknats. Läs mer. Bolaget har även fastslagit att ett dotterbolag ska etableras i Australien. Läs mer.
AbbVie har får ett positivt utlåtande från Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) inom European Medicines Agency (EMA) gällande upadacitinib (RINVOQ) för behandling av vuxna med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit. Läs mer.
Doxa har meddelat att felaktigt märkta produkter återkallas och ersätts. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical har erhållit eurasiskt patent för teknikplattformen BeloGa. Läs mer.
European Patent Office (EPO) har beviljat OssDsign ett nytt europeiskt patent relaterat till bolagets keramiska materialteknologi. Läs mer.
BioInvent har tecknat ett produktionsavtal med Cancer Research UK som förväntas generera cirka 30 Mkr. Läs mer.
QuiaPEG och Chongqing PEG-BIO Biopharm har undertecknat ett Material Transfer Agreement (MTA). Läs mer.
Nordic Nanovector har beslutat att inte genomföra en emission till de befintliga ägarna. Läs mer.
Dr Jethro Holter blir tillförordnad vd i Biotec Pharmacon. Läs mer.
Styrelsen i PolarCool har sagt upp vd Matz Johansson med omedelbar verkan och tillsatt Christian Strand som tillförordnad vd. Läs mer.
Gabather har presenterat prekliniska och kliniska data för läkemedelskandidaten GT-002 vid American Society for Neurosciences möte i Chicago. Läs mer.
Recipharm bjuder in investerare, finansiella analytiker och media att delta på bolagets kapitalmarknadsdag den 18 november i Stockholm. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln:
Attana +42,18%  PharmaLundensis +11,36%  Cline Scientific +6,57%  Fluicell +5,56%  Elekta +5,53%  SensoDetect +5,42%
Förlorare i lunchhandeln:
QuiaPEG Pharmaceuticals -10,71%  Camanio Care -10,22%  CombiGene -7,86%  Gabather -7,44% Aptahem -7,39%  Idogen -6,54%
Index:
OMXS30 +0,24% Hälsovård +1,81%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev