Home Nyheter Cyxones vd om djurförsök – kommer vara extra noga framöver

Cyxones vd om djurförsök – kommer vara extra noga framöver

Cyxones vd om djurförsök – kommer vara extra noga framöver

17 oktober, 2019

Många har säkert nåtts av de avskyvärda bilder från ett tyskt djurförsökslaboratorium som synts de senaste dagarna. Nyligen framkom att tre svenska bolag kontrakterat LPT, labbet som visas på bilderna. BioStock kontaktade Kjell G. Stenberg som är vd för Cyxone, ett av bolagen som omnämnts, för en kommentar. Stenberg framhåller att man litat på myndighetscertifiering, men kommer vara extra noggranna med val av kontraktsleverantörer framgent.
De senaste dagarna har ett bildmaterial som påvisar grava missförhållanden i djurhållning, skötsel och vård på ett djurförsökslaboratorium i Tyskland florerat. Labbet i fråga är kontraktslaboratoriet Laboratory of pharmacology and toxicology (LPT), i Hamburg, som utför toxicitetstest för läkemedels- och industriföretag samt agrokemiska företag från hela världen.
Organisationerna bakom bildmaterial är SOKO Tiershutz och Cruelty Free International som haft en undercover-person arbetande på LPT mellan december 2018 och mars 2019. Under gårdagen kom Djurrättsalliansen med information om att tre svenska bolag har använt LPTs tjänster.

»Det finns ett detaljerat regelverk och varje studie måste godkännas av en etisk kommitté som utgår från givna riktlinjer för både vård och hantering av djur som deltar i en studie, vilket vi förstås kräver att alla leverantörer som vi arbetar med följer. […] Vi har ett antal urvalskriterier som vi utgår ifrån när vi står inför valet av en kontraktsleverantör, men ett företag som inte är myndighetscertifierat använder vi överhuvudtaget inte.« – Kjell G. Stenberg, vd Cyxone 

Väljer kontraktleverantörer med myndighetscertifikat 

 BioStock kontaktade Kjell G. Stenberg, vd på Cyxone, ett av bolagen som specifikt nämnts i nyheten.
Kjell, Cyxone nämndes ju som ett av de svenska bolag som har använt labbet i fråga. Hur utvärderar ett bolag som Cyxone sina kontrakterade leverantörer?

Kjell G. Stenberg, vd Cyxone

– Det finns ett detaljerat regelverk och varje studie måste godkännas av en etisk kommitté som utgår från givna riktlinjer för både vård och hantering av djur som deltar i en studie, vilket vi förstås kräver att alla leverantörer som vi arbetar med följer. Om vi tittar på läkemedelsutveckling generellt så måste en läkemedelssubstans först testas enligt s.k. Good Laboratory Practice (GLP) och tillverkas enligt Good Manufacturing Practice (GMP) för att sedan få testas i människa. För att ett företag ska delta i utveckling av ett läkemedel så krävs det att de inspekteras av myndigheterna och certifieras enligt EU-lag. Vi har ett antal urvalskriterier som vi utgår ifrån när vi står inför valet av en kontraktsleverantör, men ett företag som inte är myndighetscertifierat använder vi överhuvudtaget inte.
– Innan en djurstudie kan starta behöver alltså bolaget lämna in en detaljerad plan, inklusive hur djuren tas omhand och vilka parter som är involverade, till den lokala etiska kommittén i det land där studien utförs som utan appell beslutar om att godkänna eller inte godkänna studieupplägget. Under själva studien är vi inte involverade i det praktiska utförandet av studien och har inte heller möjlighet att övervaka hur studien genomförs. Vi studerar däremot företagets rapporter där det noga bokförs vad som gjorts och hur djuren tagits omhand. Såväl stora läkemedelsbolag som små bioteknikbolag måste följa givna regler och direktiv annars så kommer inte ansvariga myndigheter att acceptera de resultat som studierna ger.
Hur tar ni med er denna nyhet framöver?
– Vi kommer att vara extra noga med att våra leverantörer följer alla regler och lagar för studier som planeras att ske framöver då vi för närvarande inte har pågående studier. Vidare så kommer vi fortsätta arbeta enligt de grundprinciper som myndigheterna utfärdat och följa de etiska riktlinjer som krävs för att på bästa sätt kunna ta fram nya behandlingar för svåra autoimmuna sjukdomar.
– Personligen så tycker jag att det är en intressant frågeställning hur vi idag utför läkemedelsutveckling. Det är några år sedan nu, men jag gjorde min doktorsavhandling på Karolinska Institutet med mål att skapa relevanta cellmodeller för att kunna välja ut de minst giftiga kandidatsubstanserna och på så sätt undvika djurförsök. Vi är inte på den nivån idag att det finns alternativa vägar inom läkemedelsutvecklingen, men vem vet var framtiden tar oss.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev