Home Nyheter Sanionas två grundpelare

Sanionas två grundpelare

Sanionas två grundpelare

26 april, 2019

Danska bioteknikbolaget Saniona har ett brett spektrum av projekt vilket gör att bolaget, jämfört med sina life science kollegor, har en låg riskprofil. Idag tar BioStock en närmare titt på vad Sanionas olika kandidater har gemensamt även om de riktar sig mot väldigt olika sjukdomar, nämligen jonkanalmodulatorer och monoamintransportörer. Vi belyser särskilt de kandidater som inriktar sig på det centrala nervsystemet (CNS).
Sedan bolaget grundades 2011 har Saniona byggt en imponerande projektportfölj. I nuläget utvecklar man sex kandidater med inriktning på ett flertal medicinska tillstånd, från metabola sjukdomar till kronisk smärta och störningar i CNS. Den här typen av mångfald är relativt unik för ett så pass ungt bioteknikbolag och påvisar en förmåga att driva många projekt utan att tappa fokus.

Den gemensamma nämnaren

Den hemliga ingrediensen som gör att Saniona kan knyta samman alla sina projekt utgörs av två typer av plasmamembranprotein, så kallade jonkanalmodulatorer och monoamintransportörer.

Bild 1

Jonkanaler är protein som finns i cellens yttre membran och som släpper igenom små elektriska partiklar såsom natrium, kalium och klorid. Genomströmningen av dessa partiklar genom jonkanalerna hjälper till att avgöra hur cellerna uppför sig.
Jonkanaler är helt avgörande för en god hjärnfunktion. Våra hjärnceller är beroende av små molekyler, så kallade neurotransmittorer eller signalsubstanser, som sänder meddelande till varandra. Dessa meddelanden mottas och distribueras delvis genom ligandstyrda jonkanaler (se bild 1). Störningar i denna kommunikation mellan celler kan orsaka ett sammanbrott i våra hjärnfunktioner vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser för hur vi rör oss, tänker eller känner – både fysiskt och psykiskt.
Monoamintransportörer är också protein som finns i cellens yttre membran men som reglerar den extracellulära koncentrationen av monoamin-neurotransmittorerna dopamin, noradrenalin och serotonin. Avvikande monoaminergisk signalering är en kritisk determinant i flera psykiatriska och neurologiska störningar som till exempel ADHD, depression, drogmissbruk, schizofreni och Parkinsons sjukdom.

Behandling av metabola sjukdomar och fetma

Sanionas huvudkandidat är Tesomet, ett läkemedel som testas som behandling för metabola sjukdomar orsakade av obalans i de hormoner som produceras av hypotalamus, en region i hjärnan som bl.a. sköter kontrollmekanismerna för ämnesomsättning. Läkemedlets målindikation omfattar ett antal sällsynta ätstörningsrelaterade sjukdomar som Prader-Willis syndrom (PWS) och hypotalamisk fetma för vilka Saniona har pågående fas II-studier.
En av de främsta verksamma ingredienserna i Tesomet är Tesofensine, en substans som bidrar till att reglera signalsubstanser såsom dopamin, noradrenalin och serotonin i hjärnan genom att hämma monoamintransportörerna. Substansen balanserar dessa signalsubstanser i hypotalamus för att minska konstanta hungerkänslor och därigenom fungera som en behandling för fetma. Saniona undersöker just nu om det är möjligt att använda enbart Tesofensine som en egen behandling för fetma.
BioStock har skrivit flera artiklar om dessa projekt som du kan läsa här:
Saniona: Royaltyintäkter i sikte – stärker portfölj inom ätstörningar
Saniona ger uppdatering om fas IIa-studie med Tesomet
Ytterligare studieframgång i PWS för Saniona
World Obesity Day: Sanionas bidrag i kampen mot den globala fetmaepidemin

Behandling av kronisk klåda, neuropatisk smärta och kokainberoende

Sanionas SAN711 är en GABAAα3-modulator som utvärderas för behandling av kronisk klåda och neuropatisk smärta. Läkemedlet agerar mot GABAA-receptorer och som namnet antyder svarar dessa receptorer på signalsubstansen GABA. GABA-medierad spinalinhibering är en naturlig mekanism som uppträder i ryggmärgen och som kontrollerar flödet av smärtsamma och icke-smärtsamma stimuli till hjärnan. Vetenskapliga bevis tyder på att kroniska smärttillstånd är associerade med en förlust av denna hämmande funktion. Därför kan återställande eller förstärkning av en försämrad GABA receptorsignal med en positiv modulator återbalansera de excitatoriska och hämmande händelserna i ryggmärgen efter neuropatisk skada.
Kokainberoende finns också på listan över Sanionas projekt. Kokain frisätter dopamin i hjärnan och sätter igång hjärnans belöningssystem. Den njutningskänsla som då uppstår vill hjärnan fortsätta att uppleva vilket gör att kokainmissbrukare fortsätter att ta drogen gång efter gång. I prekliniska studier har Sanionas NS2359 visat en lovande förmåga att ersätta kokainmolekyler i hjärnan hos missbrukare och på så sätt minska både begäret efter kokain och abstinenssymptomen.
För mer information om SAN711 läs dessa artiklar från BioStock:
Sanionas SAN711 ska inleda kliniska studier i sommar
Saniona hämtar ny läkemedelskandidat ur bred forskningsportfölj
Läs mer om NS2359 här:
University of Pennsylvania förlänger Sanionas fas 2-studie mot kokainberoende
Analyshus ser 232 procents uppsida i Saniona

Behandling av rörelsestörningar

Tillsammans med USA-baserade Cadent Therapeutics, ett bolag som fokuserar på neurovetenskap, utvecklar Saniona CAD-1883. Kandidaten har potential att behandla de två rörelsestörningarna essentiell tremor (ET) och spinocerebellär ataxi (SCA). Bägge störningarna karakteriseras av obalanserade nervimpulser i celler i den s.k. lillhjärnan. Detta är den del av hjärnan som kontrollerar balans och rörelse. CAD-1883 är en kaliumjonkanalmodulator som har visat en förmåga att återställa regelbundenheten i den neuronala signaleringen och därigenom förbättra motorfunktionen.

ET är en mycket vanlig störning som drabbar ungefär 1 procent av befolkningen. Även om det redan finns behandlingar på marknaden är det många patienter som inte svarar på dem och vars enda alternativ är mycket invasiva ingrepp såsom elbehandlingen deep brain stimulation (DBS). Under det fjärde kvartalet 2018 påbörjade Cadent en fas II-studie inom ET.
SCA är ett genetisk och degenerativt neurologiskt tillstånd som över tid skadar lillhjärnan och i nuläget finns det inga behandlingar som är speciellt effektiva. Det finns flera typer av SCA där vissa är mer allvarliga än andra men oavsett sjukdomstyp behöver de drabbade patienterna någon form av fysisk assistans inom 10 – 15 år efter att sjukdomssymptom börjat visa sig.
Sjukdomen drabbar uppskattningsvis 3 av 100 000 individer vilket innebär att den definieras som en sällsynt sjukdom. Detta ger CAD-1883 potential att erhålla särläkemedelsstatus vilket i sin tur skulle resultera i flera regulatoriska fördelar som kan leda till ett snabbare marknadsgodkännande. Dessutom planeras en fas II-studie av CAD-1883 som behandling för SCA till andra halvan av 2019.
Mer information om CAD-1883 projektet finns här.

Sanionas schizofreniprojeket

Nyligen har Saniona, tillsammans med Boehringer Ingelheim, börjat utforska möjligheten att behandla schizofreni genom småmolekylära läkemedel.
Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som utmärks av abnormalt beteende orsakat av hallucinationer och/eller vanföreställningar. Andra symptom inkluderar kognitiva störningar, dålig sömn, paranoia och en avsaknad av känslor. Majoriteten av patienter drabbas under tonår eller som unga vuxna och symptomen kan vara hela livet.
Vi vet fortfarande inte vad som orsakar schizofreni men forskare har kopplat tillståndet till en obalans i signalsubstanser i hjärnan. Därmed kan Sanionas expertis inom jonkanaler spela en stor roll i arbetet med att hitta en effektiv behandling mot schizofreni.
Schizofreni påverkar ungefär 23 miljoner människor världen över, men trots den relativt låga prevalensen är den socio-ekonomiska bördan enorm. Detta beror främst på att sjukdomen debuterar i så tidig ålder och på bristen på effektiva behandlingar. Enbart i USA kostar sjukdomen mer än 60 miljarder USD årligen och experter tror att den egentliga siffran kan var betydligt högre. Schizofrenimarknaden förväntas växa till nästan 8 miljarder USD år 2022, med en CAGR på 2,5 procent sedan 2016.

En lovande framtid

Sanionas schizofreniprogram – som ännu inte är namngivet – befinner sig i preklinisk utveckling och den första läkemedelskandidaten i programmet förväntas bli testad i människa nästa år. Samarbetet med Boehringer Ingelheim är mycket lovande med tanke på Sanionas omfattande kunskap gällande jonkanaler och Boehringer Ingelheims expertis inom FoU, utveckling och marknadsföring av läkemedel. Saniona har redan fått 9 miljoner euro från Boehringer Ingelheim och kommer att erhålla upp till 90 miljoner euro i milstolpsbetalningar under den gemensamma forskningsperioden vilket ger bolaget en stadig finansiell grund.
Genom att ha flera pågående projekt – dessutom inom spridda indikationsområden – sprider Saniona sin verksamhetsrisk. Det ger inte bara en stabil bas att bygga bolagets framtid på utan ökar även dess totala marknadspotential.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev