Home Nyheter CombiGenes vd om budet på branschkollegan

CombiGenes vd om budet på branschkollegan

CombiGenes vd om budet på branschkollegan

26 april, 2019

År 2016 tecknade CombiGene avtal om att utlicensiera sin genteknologi för behandling av epilepsi till dotterbolaget Panion Animal Health för användning inom veterinärvården. Förra veckan stod det klart att CombiGene har lagt ett bud på Panion. Här berättar vd Jan Nilsson om bakgrunden till uppköpsbudet och synergieffekterna man vill uppnå med affären.
CombiGenes primära projekt är en genterapi mot epilepsi baserad på bolagets patenterade teknologiplattform som med hjälp av en virusvektor – ett redskap för att föra in DNA i levande celler – kan leverera neuropeptid Y (NPY) och NPY-receptorer till hjärnan. Idag finns ett stort antal patienter, över en miljon i EU, USA och Japan, som inte blir hjälpta av dagens epilepsiläkemedel och det är denna patientgrupp som CombiGene fokuserar på.
Panion Animal Health – som etablerades som ett dotterbolag till CombiGene 2015 och knoppades av 2016 – fokuserar å sin sida på att ta nya behandlingar till veterinärmarknaden. Dessa projekt är baserade på samma gentekniksplattform som CombiGenes humanläkemedelsprojekt.
Strax innan påskhelgen kom beskedet att CombiGene har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health. BioStock kontaktade vd Jan Nilsson för en kommentar.

Jan Nilsson vd CombiGene
Jan Nilsson, vd CombiGene

Jan Nilsson, ni vill alltså köpa tillbaka dotterbolaget Panion Animal Health som knoppades av 2016. Vilka är de viktigaste orsakerna till att ni vill genomföra denna affär?
– Den viktigaste anledningen är att vi – genom att samla alla tillgångar under samma tak – skapar en förstärkt förhandlingsposition gentemot strategiska partners. De erfarenheter Panion fått genom sitt utvecklingsprogram, i kombination med CombiGenes erfarenheter, gör att CombiGene nu förutser flera potentiella synergier som kan realiseras genom en gemensam ledning för bolagen.
– Ett förvärv av Panion kommer att skapa en mer kostnadseffektiv utvecklingsprocess. Dessutom kommer det ge oss möjlighet till full kontroll över våra immateriella rättigheter.
Panion har licens att använda er genteknik för att behandla sjukdomar i hund och katt. Vilka synergier innebär förvärvet för CombiGene?
– Bägge projekten använder samma teknikplattform som har utvecklats och ägs av CombiGene. Det finns därför en rad praktiska synergier för den blivande koncernen, inte minst när det gäller regulatoriska frågor och kvalitet: CombiGene har sedan inledningen av 2018 ett avtal med brittiska Catapult vilket ger oss en enorm fördel när det gäller vår tillgång till expertis inom produktion, kvalitet och uppskalning.
– Vi ser även synergier avseende den preklinisk utveckling som genomförts i respektive bolag: Fram till 2016 genererades samtliga prekliniska utvecklingsresultat och data i CombiGene. Sedan dess har CombiGene slutfört en dos-responsstudie, en proof-of-concept-studie och en human expression-studie. Panion har under samma period slutfört en säkerhetsstudie. Av uppenbara skäl innebär det klara synergier även i den fortsatta utvecklingen.

»Panions aktieägare erbjuds via CombiGenes aktier tillgång till ett humant genterapiprojekt med Horizon2020-finansiering, stark IP-portfölj och med en etablerad tillverkningspartner som adresserar en enorm marknad. Som jag nämnt tidigare ser vi också synergier gällande kvalitet, regulatoriska frågor och preklinisk utveckling. Till detta kan läggas en förväntad uppvärdering baserat på att en expanderad portfölj i CombiGene« — Jan Nilsson, vd CombiGene

Beslutet att avknoppa veterinärverksamheten till ett eget bolag 2016 gav CombiGene möjlighet att fokusera verksamheten att utveckla ett humanläkemedel och för Panion att fokusera fullt ut på veterinärapplikationen. Hur tror du att potentiella partners syn på CombiGene förändras när ni nu återigen adderar veterinärvård till er pipeline?
– Jag själv och flera i vårt nätverk har tidigare arbetat i stora läkemedelsbolag. När man sitter på den köpande sidan får man många propåer och aktiva affärsutvecklare ser hundratals nya projekt per år. Om möjligt vill man helst ha total kontroll över projekt man avser att förvärva och man vill helst undvika multipla förhandlingsparter på andra sidan. Vi ser därför förvärvet av Panion som ett logiskt sätt att sänka komplexiteten för en potentiell framtida förvärvare.
– Även det uppenbara kan tilläggas, att CombiGene med två tillgångar har ett högre värde, än med endast en tillgång, för en strategisk samarbetspartner.
Ni erbjuder 16,7 miljoner kronor för Panion eller 0,67 kronor per aktie vilket motsvarar en premie om 25,2 procent. Vad kan du mer berätta om hur uppköpsbudet är konstruerat?
– Budet omfattar både Panions aktier och teckningsoptioner av serie TO1, och vi erbjuder 0,5426 aktier i CombiGene för varje Panionaktie och 0,0559 aktier i CombiGene för varje teckningsoption av serie TO1. Detta motsvarar det värde som du nämner i frågan, baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen per CombiGene-aktie på Nasdaq First North under de senaste 20 handelsdagarna i följd till och med den 17 april 2019, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.
– Vidare innebär vårt bud en premie om 25,2 procent för varje Panionaktie och 25,2 procent för varje teckningsoption, jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen per Panionaktie respektive teckningsoption på Spotlight Stock Market under de senaste 20 handelsdagarna i följd till och med den 17 april 2019.

»Det är tveklöst att de stora läkemedelsbolagen ser potentialen och det går knappt en dag utan att man läser om en ny affär i miljardklassen. Vi känner av detta intresse när vi är ute på partneringevent och jag tror att framtiden inom genterapi är mycket lovande«

Vad är anledningen till att ni vill betala förvärvet med egna aktier och inte lägger ett kontantbud?
– Vi har valt att erbjuda CombiGene-aktier som betalning istället för kontantbetalning då vi tror att det bättre kommer att gynna Panions aktieägare. Det är uppenbart att det finns stor uppvärderingspotential i ett genterapibolag som utökar sin befintliga portfölj med ett ytterligare projekt och vi valde därför att genomföra transaktionen på detta sätt. Att använda aktier som vederlag innebär också att vi inte behöver genomföra en kontant nyemission för att finansiera förvärvet.
Den 18 mars beslutade Panion att genomföra en nyemission på 12,2 Mkr. Denna ställs nu av naturliga skäl in samtidigt som CombiGene, om köpet går igenom, får ansvara för finansieringen av verksamheten i Panion. Hur ser CombiGenes möjligheter ut att finansiera båda verksamheterna efter köpet, givet att det går igenom?
– CombiGene har nyligen säkrat finansiering för CG01 via Horizon 2020 och har goda förutsättningar att finansiera bolagets övriga verksamhet och övriga strategiska projekt framgent.
Den tidigare FDA-kommissionären Scott Gottlieb sa i början på året att FDA förväntar sig att man kommer att godkänna 10 till 20 genterapiprodukter per år om sex år. Hur ser du på framtiden för genterapi inom human- respektive veterinärläkemedelsmarknaden?
– Trenden vi har sett de senaste åren talar sitt tydliga språk. USA är en viktig marknad för oss och vi har sett ett flertal viktiga godkännanden de senaste åren, bland annat Yescarta, Kymriah och Luxturna. Många väntar nu på Novartis nya behandling inom spinal muscular atrophy som förväntas slå nya rekord i prissättning. Även här i Europa har vi sett godkännanden av både cellterapier och genterapier, bland annat Glybera och Strimvelis, vilka banar väg för oss.
– Det är tveklöst att de stora läkemedelsbolagen ser potentialen och det går knappt en dag utan att man läser om en ny affär i miljardklassen. Vi känner av detta intresse när vi är ute på partneringevent och jag tror att framtiden inom genterapi är mycket lovande.
Slutligen, acceptfristen i erbjudandet beräknas inledas omkring den 23 maj 2019. Vilka är dina viktigaste argument för att aktieägarna i Panion bör acceptera erbjudandet?
– Panions aktieägare erbjuds via CombiGenes aktier tillgång till ett humant genterapiprojekt med Horizon2020-finansiering, stark IP-portfölj och med en etablerad tillverkningspartner som adresserar en enorm marknad. Som jag nämnt tidigare ser vi också synergier gällande kvalitet, regulatoriska frågor och preklinisk utveckling. Till detta kan läggas en förväntad uppvärdering baserat på att en expanderad portfölj i CombiGene.
Läs mer om villkoren för det offentliga uppköpserbjudandet här.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev