Home Nyheter Ytterligare studieframgång i PWS för Saniona

Ytterligare studieframgång i PWS för Saniona

Ytterligare studieframgång i PWS för Saniona

8 januari, 2019

Förra året genererade Sanionas första studie på nio vuxna patienter med Prader-Willis syndrom (PWS) framgångsrika resultat. Nu har doseringen i den andra delen av studien, omfattandes nio tonåriga patienter, avslutats. Ytterligare data väntas kommuniceras under Q1 2019, men redan nu indikeras att behandlingen – som minskar risken för kronisk hetsätning – tolereras såpass väl att åtta av de nio patienterna kommer att fortsätta erhålla behandling under 24 veckor. BioStock nådde vd Jørgen Drejer på J.P. Morgan Healthcare Conference i San Francisco, för en kommentar.
Igår den 7 januari stod det klart att Saniona har slutfört en 3-månaders behandlingsperiod av tonåriga patienter i den andra delen av bolagets fas IIa-studie med Tesomet för Prader-Willis syndrom (PWS). Tidigare prekliniska studier har bekräftat att Tesomet tolereras väl, samt att den förväntade behandlingsdosen ligger långt under de doseringsnivåer som leder till biverkningar.

»Tesofensine är odiskutabelt en av de mest effektiva behandlingarna för viktminskning, med potential att ge den dubbla viktminskningen jämfört med de flesta andra fetmaläkemedlen på marknaden, så vi tror att möjligheterna är väldigt stora« — Jørgen Drejer, vd Saniona

Datan konfirmerar slutsatser från första delen av studien
Den första delen av Sanionas fas IIa-studie i PWS omfattade nio vuxna patienter och avslutades framgångsrikt under 2018. Resultaten visade att Tesomet kan ge en kliniskt betydelsefull viktminskning och en betydande minskning av hyperfagi (kronisk hetsätning) hos vuxna patienter. Dessutom observerades att halveringstiden för Tesomet var längre än väntat. Som konsekvens av detta valdes en fjärdedels lägre dos för denna andra del av studien som omfattade ungdomar.

»Vi har cirka 30 inbokade möten i San Francisco både med investerare men också ett flertal BD-möten som täcker in både program i sen klinisk fas och partnerskapsmöjligheter för projekt i tidig fas. Det är tydligt att den nyligen offentliggjorda tesofensine fas III-fetma datan har väckt betydande uppmärksamhet«

Jørgen Drejer, vd Saniona

Jørgen Drejer, vd Saniona, detta är den andra delen i den undersökande studien av PWS, och från den inledande delen på vuxna vet vi att Tesomet är effektivt i att avsevärt minska kroppsvikten och aptiten. När ni nu inväntar slutgiltiga data, vad förväntar du dig att se för topline-resultat?
– Studien är fortfarande blindad så vi har ännu inte information om effekt och blodkoncentrationer. Dessa data bör komma in under de närmaste veckorna, då kommer databasen att låsas, studien oblindas och datan analyseras. Vi ser mycket framemot att få ta del av topline-analysen av datan.
Minskad kroppsvikt är livsavgörande för denna patientgrupp. Hur ser dina förhoppningar ut om att positiva data i den aktuella studien kan överföras till hypotalamisk fetma, en indikation för vilken ni har planerat en klinisk fas IIa-studie med Tesomet i samarbete med Rigshospitalet i Köpenhamn?
– De största problemen som Prader Willis-patienterna kämpar med är tvångsmässig och okontrollerad hyperfagi och, följaktligen, övervikt. Vi har nu i flera studier i olika patientpopulationer visat att tesofensine och Tesomet effektivt kontrollerar aptit och matintag. Vi har därför också starka förhoppningar om studien inom hypotalamisk fetma som vi kommer inleda snart. Patienter med hypotalamisk fetma lider också av tvångsmässig och okontrollerad hyperfagi på grund av skador på hjärnans aptitcentrum.
Preliminära data från ungdomsstudien i PWS pekar på att Tesomet tolereras väl. Tyder detta på att Tesomet kan visa sig vara ett så gott som biverkningsfritt läkemedel mot fler sjukdomar där kraftig övervikt utgör en motor i sjukdomsförloppet?
– Ja, som nämnts finns det flera ätstörningar där besatthet av mat är den främsta drivkraft bakom sjukdomen. En annan stor indikation är sjukdomen binge eating där det bara finns en godkänd behandling idag.
Ni kommer nu att genomföra en förlängningsstudie där alla utom en patient har valt att fortsätta. I sammanhanget skall man komma ihåg att PWS är en speciell patientgrupp med en komplex sjukdomsbild. Givet detta, hur ser du på att så många har valt att fortsätta erhålla behandling?
– Vi är väldigt glada över vårdgivarnas och de kliniska prövningsledarnas starka stöd till en förlängning av studien i ytterligare 3 månader. Speciellt med tanke på att detta är en svår patientpopulation och att det finns betydande logistiska utmaningar för både patienterna och föräldrarna. För Saniona är det mycket viktigt att erhålla mer långsiktiga behandlingsdata för Tesomet hos patienter med PWS.

»Vi tror att det finns en mycket intressant marknadsmöjlighet för Saniona med Tesomet för PWS, i synnerhet som vår strategi är att gå till marknaden på egen hand. Antalet patienter som kan få behandling är låga – cirka 20 000 patienter i USA, EU och Japan totalt; men priset per patient kan bli väldigt signifikant – minst 100 000 USD per år enligt analytiker«

Om vi blickar framåt och antar att kandidaten når marknaden. Hur ser intäktspotentialen ut för Tesomet i PWS?
– Vi tror att det finns en mycket intressant marknadsmöjlighet för Saniona med Tesomet för PWS, i synnerhet som vår strategi är att gå till marknaden på egen hand. Antalet patienter som kan få behandling är lågt – cirka 20 000 patienter i USA, EU och Japan totalt; men priset per patient kan bli väldigt signifikant – minst 100 000 USD per år enligt analytiker.
– Analytiker prognostiserar att detta kan leda till minst en miljard USD i försäljning om en bra produkt introduceras.
Så sent som i december 2018 levererade ni er hittills största milstolpe som noterat bolag när det stod klart att läkemedelskandidaten tesofensine gav en signifikant viktminskning i en registreringsgrundande fas III-studie mot fetma. Hur står sig dessa resultat mot idag tillgängliga fetmabehandlingar på marknaden?
– Tesofensine är odiskutabelt en av de mest effektiva behandlingarna för viktminskning, med potential att ge den dubbla viktminskningen jämfört med de flesta andra fetmaläkemedlen på marknaden, så vi tror att möjligheterna är väldigt stora. Det är också värt att notera att läkemedlet kan ges som en enkel tablettbehandling en gång om dagen.

»Vi har mycket intressanta data för tesofensine från flera studier, inklusive den nyligen avslutade fas III-studien, som visar att viktminskningen som induceras av tesofensine är associerad med effekter på glykemiska parametrar och sålunda är mycket relevant för behandling av prediabetes och typ 2-diabetes«

Tesofensine ingår ju även som en verksam substans i Tesomet eftersom nyckeln till längre överlevnad i PWS är viktnedgång. Hur ser du på potentialen att behandla andra sjukdomar, som exempelvis diabetes?
– Vi har mycket intressanta data för tesofensine från flera studier, inklusive den nyligen avslutade fas III-studien, som visar att viktminskningen som induceras av tesofensine är associerad med effekter på glykemiska parametrar och sålunda är mycket relevant för behandling av prediabetes och typ 2-diabetes.
Nu inväntar ni slutliga topline-data från PWS-studien, vilket ni prognostiserar kommer levereras under detta kvartal. Vad mer ser du framemot för Saniona under 2019?
– Vi planerar att initiera fas IIa-studie med Tesomet i hypotalamisk fetma snart och vi förbereder oss för nästa studie i PWS. Vi väntar på fas II-interimsdata för NS2359 i kokainberoende från den prövarinitierade studien i USA. Vi hade hoppats att få data före nyår men det har tydligen dragit ut på tiden. Viktigt att notera är att vi planerar att starta en fas I-studie i människa med vår nya smärtprodukt SAN711 under första halvåret av 2019. Och så är det naturligtvis väldigt viktigt att vi förväntar oss att vår partner Medix skall lämna in en registreringsansökan för tesofensine för behandling av fetma.
Slutligen, du befinner dig just nu på J.P. Morgan Healthcare Conference i San Francisco. Hur ser din möteskalender ut? 
– Vi har cirka 30 inbokade möten i San Francisco både med investerare men också ett flertal BD-möten som täcker in både program i sen klinisk fas och partnerskapsmöjligheter för projekt i tidig fas. Det är tydligt att den nyligen offentliggjorda tesofensine fas III-fetma datan har väckt betydande uppmärksamhet.
Mer om PWS
Prader-Willis Syndrom (PWS) är uppkallat efter Andrea Prader, Heinrich Willi, som tillsammans med Alexis Labhart i detalj beskrev sjukdomen 1956. De gemensamma kännetecknen som anges i den första rapporten är bland annat små händer och fötter, onormal tillväxt och kroppssammansättning (liten kroppsbyggnad, mycket låg muskelmassa och tidigt debuterande barnfetma), hypotoni (svaga muskler) vid födseln, omättlig hunger, extrem fetma och utvecklingsstörning. PWS förekommer i cirka 1:15 000 födslar. Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning.
PWS är erkänd som den vanligaste genetiska orsaken till livshotande övervikt. Sjukdomen orsakas av en radering eller förlust av funktioner av ett kluster av gener på kromosom 15, vilket leder till dysfunktionell signalering i hjärnans aptit/mättnadscentrum (hypotalamus). Patienterna lider av en konstant, extrem, glupande och omättlig aptit oavsett hur mycket patienterna än äter. Som ett resultat lider många av de som drabbas av PWS av sjuklig fetma och ökad dödlighet. Hetsätning och fixering vid mat brukar börja före 6 års ålder.
Lusten att äta är fysiologisk, överväldigande och svår att kontrollera. Vårdgivare måste strikt begränsa patienternas tillgång till mat, vanligtvis genom att installera lås på kylskåp och på alla garderober och skåp där mat förvaras. För närvarande finns det inget botemedel för sjukdomen.
Patienter med PWS har en förkortad livslängd. Vanliga orsaker till dödlighet i PWS inkluderar respiratoriska sjukdomar, hjärtsjukdomar, infektioner, kvävning, bristning i magsäcken och lungemboli. Men om fetma undviks och komplikationerna hanteras väl är livslängden för personer med PWS normal, eller i närheten av normal, och de flesta individer kan leva ett hälsosamt liv.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev