Home Nyheter Miljonregn över Sanionas partner Cadent Therapeutics

Miljonregn över Sanionas partner Cadent Therapeutics

Miljonregn över Sanionas partner Cadent Therapeutics

15 november, 2018

Sanionas partner Cadent Therapeutics har initierat en fas IIa-studie inom essentiell tremor och dessutom säkrat 40 MUSD i finansiering från bland andra Venture Partners och Novartis Institutes for Biomedical Research. Kapitalet ska användas för att vidareutveckla läkemedelskandidaten CAD-1883, som härstammar från ett av det danska bolagets forskningsprogram inom jonkanaler. 

Cadent Therapeutics utvecklar för närvarande sin ledande läkemedelskandidat CAD-1883 i fas I-studier för patienter med allvarliga rörelsestörningar; essentiell tremor och spinocerebellär ataxi. Essentiell tremor är den vanligaste rörelsestörningen som kännetecknas av okontrollerade skakningar, s.k. tremor, i olika delar av kroppen – exempelvis huvud, armar, händer, nacke och haka – och drabbar enbart i USA 10 miljoner människor årligen.

Spinocerebellär ataxi är ett genetiskt, degenerativt, neurologiskt tillstånd som är progressivt och med tiden leder till skador på cerebellum, den del av hjärnan som reglerar motorik och balans.

Läkemedelskandidat från Sanionas jonkanalsprogram

CAD-1883 är inriktad mot en typ av jonkanal som reglerar aktiviteten hos hjärnans neuroner och fungerar enkelt uttryckt lite som en ljusdimmer för den aktuella jonkanalen. Läkedelskandidaten har i djurstudier visat positiva effekter på såväl tremor som förbättrad motorik och Cadent har rapporterat att kandidaten hittills har tolererats i den pågående fas I-studien. Nu har bolaget alltså initierat en fas IIa-studie inom essentiell tremor och planerar även att inleda en fas II-studie för behandling av spinocerebellär ataxi under andra halvåret 2019.

Substansen utvecklades från början i ett gemensamt forskningsprogram mellan danska Saniona och dess spin-off Ataxion. Ataxion i sin tur gick samman med Luc Therapeutics 2017 och bytte sedermera namn till Cadent Therapeutics. Saniona äger i dagsläget 3,4 procent av aktierna i Cadent och även har rätt till royalties på CAD-1883 om läkemedlet når marknaden.

Sanionas Jørgen Drejer

Kvitto på Sanionas forskningskvalitet

Sanionas vd Jørgen Drejer kommenterar nyheten och framhåller betydelsen av Cadent Therapeutics fortsatta utveckling av CAD-1883 som ett viktigt kvitto på kvaliteten i Sanionas forskning.

– Vi är väldigt nöjda med Cadents framsteg när de nu med en förstärkt balansräkning fortsätter ta sin ledande läkemedelskandidat CAD-1883 genom kliniska studier. Vi tror att CAD-1883 har sjukdomsmodifierande potential och därmed också betydande marknadspotential vid behandling av ett antal allvarliga neurologiska rörelsestörningar. Cadents framsteg hjälper till att driva långsiktigt värde för både Saniona och Cadent Therapeutics, men det är också bevis på Sanionas förmåga att utveckla kvalitativa läkemedelskandidater, säger Jørgen Drejer, vd för Saniona.

Har tagit in totalt 63 miljoner USD

Tidigare hade Ataxion och Luc Therapeutics rest 23 miljoner USD i en serie A-runda, vilket innebär att projektet nu finansierats med totalt 63 MUSD. Aktuella investerare i Cadent Therapeutics senaste finansieringsrunda om 40 MUSD är Cowen Healthcare InvestmentsAtlas VentureQiming Venture PartnersAccess IndustriesClal Biotechnology Industries och Novartis Institute for Biomedical Research.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev