Home Nyheter World Obesity Day: Sanionas bidrag i kampen mot den globala fetmaepidemin

World Obesity Day: Sanionas bidrag i kampen mot den globala fetmaepidemin

World Obesity Day: Sanionas bidrag i kampen mot den globala fetmaepidemin

11 oktober, 2018

Den 11 oktober står fetma i fokus genom World Obesity Day, ett initiativ som syftar till att öka kunskapen och minska stigmatiseringen kring övervikt. Fetma är ett växande globalt problem; enligt World Health Organization har antalet personer som lider av fetma nästan tredubblats sedan 1975 och idag lever mer än 795 miljoner med fetma. Ett bolag som arbetar för att bidra till lösningen på problemet är danska Saniona, vars läkemedelskandidat mot fetma visat mycket lovande resultat i fas II-studier.

Årets tema för världsfetmadagen är ”Minska Vikt-stigmat” och målet är att öka kunskapen om hur man kan förebygga och reducera den globala fetmaepidemin genom ökad förståelse dels för vad som orsakar fetma, dels vilka konsekvenser den kan få.

Fetma – en folksjukdom
Fetma är idag en folksjukdom och en av de största globala hälsokriserna. Ansedda tidsskriften Lancet genomförde 2016 en studie om visade att 124 miljoner barn och tonåringar i åldrarna 5 – 19 led av fetma. Detta betyder alltså att antalet drabbade tiodubblats under de senaste fyrtio åren. Studien visade också att om trenden fortsätter kommer världen år 2022 att ha fler barn och tonåringar som lider av fetma än av undervikt. För vuxna är siffrorna lika oroande – antalet fetmadrabbade vuxna var 1975 cirka 100 miljoner; 2016 var antalet 671 miljoner. Den potentiella marknaden är således enorm för det danska bioteknikbolaget Sanionas läkemedelskandidat Tesofensine mot fetma, som befinner sig i sen klinisk utvecklingsfas.


Konsekvenser och kostnader
Fetma har allvarliga följder både för individen och för samhället i stort. World Obesity Federation konstaterar att de vanligaste konsekvenserna av fetma är kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, depression, leversjukdom och cancer. Om man ser till de monetära konsekvenserna, uppskattas den total kostnaden för behandling av fetma och relaterade sjukdomar vara ca 1,684 miljarder dollar.


Sanionas fetmabehandling slår redan marknadsgodkända fetmaprodukter
Saniona som är noterade på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista har en omfångsrik pipeline med projekt inom bl.a. autoimmuna sjukdomar, smärtlindring och diabetes. Det program som har kommit längst i utvecklingsprocessen är dock fetmaläkemedlet tesofensine. Kandidaten utvecklas i samarbete med mexikanska Productos Medix som har en exklusiv licens för tesofensine på marknaderna i Mexiko och Argentina. I augusti förra året inleddes en fas III-studie i Mexiko som förväntas avslutas under 2018, med top-line resultaten tillgängliga i början av 2019.

Potentiell storsäljare
Resultaten från de redan utförda studierna har varit positiva och i tesofensine kan Saniona ha en potentiell storsäljare. Resultaten från den kliniska fas IIb-studien, som presenterads i Lancet, visade att kandidaten hade goda viktminskningseffekter och faktiskt uppnådde bättre resultat än befintliga behandlingar. Tesofensine nådde viktminskningsnivåer över en sexmånadersperiod som var dubbelt så höga som de då godkända fetmaläkemedlen på marknaden. Patienterna gick i genomsnitt ned 12,8 kg med en dos på 1 mg, 11,3 kg med en dos på 0,5 mg och 6,7 kg med en dos på 0,25 mg, jämfört med en nedgång på 2,2 kg i placebogruppen.

Flaggskeppskandidat fokuserar på metabola sjukdomar
Substansen tesofensine är även den aktiva huvudsubstansen i Sanionas primära läkemedelskandidat Tesomet som utvecklas inom metabola sjukdomar och ätstörningsindikationer som t.ex. Prader-Willis syndrom (PWS), den vanligaste genetiska orsaken till livshotande övervikt. Sjukdomen orsakas av en radering eller förlust av funktioner av ett kluster av gener på kromosom 15, vilket leder till dysfunktionell signalering i hjärnans aptit- och mättnadscentrum. Patienterna lider av en konstant och extrem aptit vilket leder till fetma och ökad dödlighet. Idag finns inget botemedel.

»Vi är fast övertygade om Tesomet har potential att behandla den allvarliga sjukdomen hyperfagi och betydligt minska vikten hos den här grovt förbisedda patientgruppen« – Jørgen Drejer, vd Saniona

Initiala resultat från en fas IIa-studie inom PWS indikerade att tesomet leder till en meningsfull viktminskning och en betydande minskning av hungerkänsla och hetsätning (hyperfagi). I nuläget pågår den andra delen av fas IIa-studien där tonåriga patienter får antingen tesomet eller placebo vid en 3:2 randomisering med en primär endpoint som undersöker förändringen i kroppsvikt under 12 veckors behandling jämfört med placebo. Helt nyligen meddelades att studien är fullrekryterad och Saniona förväntar sig att den är helt avslutad i början av 2019 och top line-data tros bli tillgängliga under första kvartalet 2019.

Stor potentiell marknad
Med tanke på att ca 10,6 procent av jordens befolkning lider av fetma är marknadspotentialen för Sanionas läkemedel mycket stor. Bolaget beräknar att enbart i Mexiko är marknaden för en fetmabehandling värd runt 250 miljoner dollar. Enligt forskning från Grand View Research förväntas marknaden för fetmabehandling uppgå till 15,6 miljarder dollar 2024.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev