Home Nyheter University of Pennsylvania förlänger Sanionas fas 2-studie mot kokainberoende

University of Pennsylvania förlänger Sanionas fas 2-studie mot kokainberoende

University of Pennsylvania förlänger Sanionas fas 2-studie mot kokainberoende

23 januari, 2019

Det finns en god vetenskaplig grund för att NS2359 ska kunna motverka kokainberoende och alkoholmissbruk. Detta fastslår Saniona i ett pressmeddelande idag. Beslutet att förlänga studien baseras på en preliminär analys av ännu blindade data för de första femtio av totalt 80 patienter. Studien är prövarinitierad och utförs av University of Pennsylvania Treatment Research Center, med stöd från Dana Foundation och Groff Foundation.
Saniona har de senaste månaderna gjort stora framsteg inom olika indikationer. Under januari slutfördes en fas IIa-studie med läkemedelskandidaten Tesomet på tonåriga patienter med Prader-Willis syndrom. I december kunde Saniona visa att tesofensine uppfyllde de primära och sekundära behandlingsmålen i en registreringsgrundande fas III-studie mot fetma.

Studie mot kokainberoende

En läkemedelskandidat som fört en kanske något mindre uppmärksammad tillvaro i Sanionas pipeline är NS2359 mot kokainberoende. Denna kandidat uppmärksammades av University of Pennsylvania Treatment Research Center (TRC) och en prövarinitierad studie inleddes 2016 vid TRCs behandlingsavdelning vid PENN / VA Center for the Studies of Addiction (CSA). Idag kunde Saniona meddela att TRC nu väljer att förlänga studien.

 “Vårt fokus när det gäller utvecklingen av Tesomet ligger på att behandla sällsynta ätstörningar, men vi har med intresse följt TRCs prövarinitierade studie av NS2359 mot kokainberoende. Med stöd av preklinisk och klinisk evidens ser Saniona och TRC en god vetenskaplig grund för NS2359 att motverka kokainberoende och alkoholmissbruk som utgör allvarliga folkhälsoproblem. Potentiellt kan det innebära viktiga kommersiella möjligheter för Saniona. Därför är det glädjande att TRC planerar en fortsättning av denna prövarinitierade studie« — Jørgen Drejer, vd Saniona

Högre dos ska utforska hela potentialen i NS2359

TRC avser att fortsätta den pågående fas IIa-studien med en högre dosering av NS2359. TRCs beslut är baserat på en interimsanalys av ännu blinda data för de första femtio patienterna i studien.
Den blinda preliminära analysen var inte inriktad på att finna statistiskt signifikanta skillnader mellan patientgrupperna (placebo eller NS2359), men TRC konstaterade att det fanns tillräckligt stöd för en fortsättning av studien med en högre dosering.
Eftersom studien kommer att fortsätta, förblir resultat och data fortsatt blindade. Generellt, meddelade Saniona i dagens pressmeddelande, verkar NS2359 tolereras väl. Därtill framhåller man att data från andra studier stödjer en högre dosering för att utforska behandlingens fulla potential inom denna indikation.

Saniona behöver endast förse studien med läkemedelssubstansen

Saniona har försett studien med läkemedelssubstansen NS2359. Den dubbelblinda, placebokontrollerade studien omfattar totalt upp till 80 patienter, där hälften av patienterna får NS2359 och hälften får motsvarande placebo under en period av åtta veckor. Studien finansieras med anslag från Dana Foundation och Groff Foundation.
Saniona behåller de kommersiella rättigheterna till NS2359 vars patent löper ut i USA år 2028. Dessutom räknar bolaget med att erhålla dataexklusivitet som ger skydd under fem år i USA och tio år i Europa efter marknadsgodkännande.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev