Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 21 februari

Nyhetssvepet måndag 21 februari

Nyhetssvepet fredag 12 juli

Nyhetssvepet måndag 21 februari

21 februari, 2022

Pharmacolog erhåller ytterligare en order från B. Braun Spanien på ett komplett DrugLog system för installation på Hospital Universitaro De Badajoz. Läs mer.

Som en del i BrainCools avtal med L1 Capital har BrainCool delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Den 21 februari – 7 mars 2022 kan innehavare av optionerna (BRAIN TO 3) växla dessa till aktier. Läs mer.

CombiGene lanserar ny hemsida. Läs mer.

AstraZeneca informerar om lovande resultat med Enhertu. Läs mer.

Umecrine Cognition kommer att presentera positiva data från en icke-klinisk studie vid 11th International Meeting on Steroids and Nervous System. Läs mer.

ISR meddelar att ansökan har lämnats in till Bangladesh Medical Research Council om att leda godkännandeprocessen för genomförande av fas I/II-studie med ISR52 nasalt torrpulvervaccin mot SARS CoV-2. Läs mer.

Implantica meddelar att man har lämnat in omfattande patentansökningar för sin e-hälsoplattform. Läs mer.

Spotlight Stock Market har meddelat Emotra att man avbryter den pågående åternoteringsprocessen. Läs mer. Bolaget avser nu att söka annan börsplats. Läs mer.

Newbury Pharmaceuticals har inlett kommersialiseringen av Icatibant. Läs mer.

Bayers nya behandling Kerendia (finerenon) är nu godkänd i EU för vuxna patienter med kronisk njursjukdom och typ 2 diabetes. Läs mer. Bolaget meddelade öven resultat från studie med darolutamid i kombination med androgendeprivationsterapi och docetax. Läs mer.

Merck meddelar att EU-kommissionen har godkänt Tepmetko (tepotinib) för behandling av vuxna patienter som har avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med så kallad METex14-skipping, som tidigare fått behandling. Läs mer.

ProstaLund tillkännager att SLG Kalmar som första privata vårdgivare får kostnadstäckning vid användning av CoreFlow – Soft Stent. Läs mer.

Realhearts styrelseordförande Göran Hellers har i helgen gått bort till följd av plötslig sjukdom. Styrelsen kommer att utse en av de nuvarande ledamöterna som tillförordnad ordförande. Läs mer.

DanCann Pharmas vd Jeppe Krog Rasmussen har utsetts till en av Danmarks största affärstalanger av tidningen Berlinske. Läs mer.

AlzeCure presenterar på Erik Penser Banks Health Care Day den 24 februari. Läs mer.

Observe Medical informerar om innehavsförändring i samband med pågående emission. Läs mer. Bolaget informerar även gällande sista dagen för handel med teckningsrättigheter. Läs mer.

Diagonal Bio deltar med investerarpresentation hos ProHearings 24 februari. Läs mer.

Analysguiden publicerar analys av EQL Pharma. Läs mer.

Novozymes initierar aktieåterköpsprogram. Läs mer.

Rapporter:

Bio-Works Technologies  CS MEDICA  Iconovo

Kallelser till bolagsstämmor:

Medimi

Kommunikéer:

Oasmia Pharmaceutical

Nyheter inkomna sedan fredag lunch: 

CLS meddelade att Radboud University Medical Center har inlett en prövarinitierad studie för att undersöka MR-ledd laserablation av lokaliserad prostatacancer med CLS TRANBERG produkter. Läs mer.

Pila Pharma publicerade rättelse av tidigare pressmeddelande. Läs mer.

Immunicum publicerade rättelse av tidigare pressmeddelande. Läs mer.

Den amerikanska patentmyndigheten har gett AcouSort en så kallad Notice of Allowance för en av bolagets patentansökningar. Läs mer.

Integrum inleder samarbete med Erie County Medical Center i New York. Läs mer.

RaySearch Laboratories meddelade att sjukhuset Charles-Le Moyne i Kanada väljer RayStation som sitt primära dosplaneringssystem. Läs mer.

Lumitos patentansökan gällande patent i den andra patentfamiljen som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider har godkänts i Kanada. Läs mer.

Oxcias valberedning föreslog Eva Nordström till ny styrelseledamot. Läs mer.

Egetis Therapeutics meddelade att FDA har beviljat särläkemedelsstatus till Emcitat. Läs mer.

Arctic Bioscience gav en verksamhetsuppdatering. Läs mer.

Styrelsen i Redsense Medical har beslutat om att senarelägga bokslutskommuniké 2021 till den 28 februari. Läs mer.

Brighter meddelade att bolaget har ingått avtal med Mangold Fondkommission avseende tjänsten som Certified Adviser. Läs mer.

Brain+ tillkännagav att en pilotstudie från 2019 där Recover ingick har publicerats i Journal of Brain InjuryLäs mer.

NeoDynamics vd presenterar bolaget hos HC Andersen Capital den 21 februari. Läs mer.

Valberedning för Biovica inför årsstämman 2022. Läs mer.

Optomed meddelade om förändring av innehavet i egna aktier. Läs mer.

Orphazymes informerade om ökning av aktiekapitalet. Läs mer.

Coloplast informerade om aktieåterköpsprogram. Läs mer.

Förmiddagens vinnare: BBS-Bioactive Bone Substitutes 16,1%, Odinwell 10,3%, Asarina Pharma 6,5%, Ortoma 2,4%, AstraZeneca 2,3%

Förmiddagens förlorare: Emotra -35,1%, Alteco -15,4%, ObsteCare -13,8%, Cereno Scientific -12%, ODI Pharma -11,4%

Index: OMXS30 2166 -1,47%, Hälsovård -0,74%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev