Home Nyheter Aptahems Q4 bäddar för kliniska studier i år

Aptahems Q4 bäddar för kliniska studier i år

Aptahem

Aptahems Q4 bäddar för kliniska studier i år

15 februari, 2022

Under sista kvartalet 2021 tog Aptahem ytterligare steg framåt för att kunna inleda kliniska fas I-studier med läkemedelskandidaten Apta-1 under 2022, främst genom att initiera produktion av GMP-certifierad läkemedelssubstans. I början av januari följdes detta upp av ett signerat uppstartsavtal med en internationell klinisk kontraktsforskningsorganisation inför den kliniska utvecklingsfasen.

Sepsis är en av vår tids mest allvarliga tillstånd med en dödlighet som är högre än i många vanliga cancersjukdomar. Av de 49 miljoner individer som årligen insjuknar i sepsis, dör hela 11 miljoner. Om man inte sätter in behandling snabbt kan även vardagliga infektioner, som når blodbanan via till exempel ett sår, leda till livshotande organsvikt.

Aptahem utvecklar akutbehandlingen Apta-1

Det finns idag ingen specifik behandling mot sepsis. De bakomliggande symptomen behandlas i typfallet snarare med antibiotika, antiinflammatoriska behandlingar, vätska och syrgas, vilket tyvärr inte alla patienter svarar på. Dessutom kan dessa behandlingar inte minska eller förhindra risken för organskador.

Det Malmöbaserade bioteknikbolaget Aptahem har som målsättning att ändra på detta. Bolagets primära läkemedelskandidat Apta-1 utvecklas i syfte att ta fram ett akutläkemedel för att förhindra uppkomsten av organ- och vävnadsskador hos patienter som drabbas av sepsis, men Aptahem ser även potential för andra kritiska inflammatoriska tillstånd.

Framsteg under hösten

Den 10 februari publicerade Aptahem kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2021. Bland de nyheter som står ut mest under kvartalet var att man kunde meddela preliminärt positiva biologiska effekter i en coronavirus-orsakad lungskademodell (ARDS Acute Respiratory Distress Syndome) vid behandling av Apta-1. Dessa data erhölls från studier som utförts i samarbete med bolagets partner i Kanada, University Health Network i Toronto.

Resultaten, konstaterar vd Mikael Lindstam i Q4-rapporten, ligger nu till grund för att potentiellt utforma ytterligare samarbete med gruppen i Toronto. Läs mer om samarbetet här.

Under Q4 kunde bolaget även starta GMP-produktion (Good Manufacturing Practice) av Apta-1 hos samarbetspartnern LGC Biotechnologies i USA. GMP-batchen som just nu färdigställs kommer att formuleras, förberedas och förpackas genom kontraktstillverkaren Recipharm.

Godkänt patent i fler länder

Aptahem har två patenfamiljer varav den ena har erhållit skydd inom samtliga ansökta geografiska områden, det vill säga sju länder i Europa samt USA, Kanada, Kina och Indien.

Under Q4 2021 erhölls patentgodkännande i USA för patentfamilj 2 med Aptahems CSO dr Luiza Jedlina som uppfinnare, ett patent som skyddar den terapeutiska användningen av Apta-1 fram till år 2038. I början på december erhölls patentgodkännande för samma patentfamilj gällande Europa, vilket gör att bolaget nu har patentskydd till och med 2038 i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna, Österrike, Polen, Turkiet och Schweiz.

Klinisk studiestart

Sammantaget ser Aptahem ut att gå ett intressant år till mötes, i synnerhet om man kan leverera i enlighet med sina kommunicerade planer, det vill säga att inleda den första kliniska studien med Apta-1. Utöver ovan nämnda milstolpar togs även ett steg mot detta mål i början på 2022 när bolaget kunde signera ett avtal om att inleda aktiviteter med en klinisk kontraktsforskningsorganisation i Nederländerna.

Läs BioStocks senaste intervju från 4 februari med vd Mikael Lindstam där han berättar mer om förväntningarna för 2022, här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev