Home Intervjuer Tungviktare tar steget in i AlzeCure Pharma

Tungviktare tar steget in i AlzeCure Pharma

Tungviktare tar steget in i AlzeCure Pharma

10 april, 2024

Som före detta global forskningschef på Eli Lilly och AstraZeneca, med över 500 publicerade artiklar, är det ingen överdrift att kalla professor Jan Lundberg för en tungviktare i branschen. Nu tar han steget in som ny ägare i AlzeCure Pharma och föreslås samtidigt till bolagets styrelse. BioStock har kontaktat AlzeCures vd Martin Jönsson för en kommentar.

Huddingebaserade AlzeCure Pharmas läkemedelsutveckling kretsar kring det centrala nervsystemet, där man tagit fram de tre plattformarna NeuroRestore, Alzstatin och Painless. I de två första ligger utvecklingens fokus på Alzheimers sjukdom, där man för närvarande förbereder läkemedelskandidaten ACD856 för en klinisk fas II-studie. Inom smärta fokuseras utvecklingen på ACD440 där man förra året kunde presentera positiva fas IIa-data  inom neuropatisk smärta.

Det råder stort intresse kring AlzeCure, som befinner sig i diskussioner med flera potentiella partners. I början av maj planerar bolaget att ta in cirka 53 Mkr för att stärka sin position i dessa diskussioner och samtidigt kunna driva projektutvecklingen vidare. I samband med detta väljer en av branschens riktiga tungviktare att gå in i bolaget.

Tungviktare investerar i AlzeCure

Professor Jan Lundberg har en lång och gedigen karriär bakom sig. Han har bland annat varit global forskningschef på de båda jättarna AstraZeneca och Eli Lilly. I dessa roller ansvarade Lundberg för utvecklingen av över 200 läkemedelskandidater – varav 30 nådde marknad inom en rad terapeutiska områden.

Utöver sina industrikopplingar är Lundberg även professor i farmakologi vid Karolinska Institutet, hedersdoktor vid farmakologiska fakulteten vid Uppsala universitet och hans forskning har genom åren lett till publiceringen av över 500 vetenskapliga artiklar. För sitt bidrag till forskningen har han även belönats med de båda prestigefyllda Fernström– och Jahrepriserna.

Tar plats i AlzeCures styrelse

Lundberg har medverkat i flera internationella myndighetskommittéer och var medgrundare till medtech-bolaget Aerocrine, som sedermera köptes upp av brittiska Circassia Pharmaceuticals för 1,78 miljarder kronor 2015. Han sitter i dag i styrelsen för Anocca, Ardelyx, Image Analysis Group och Metabolon och av allt att döma läggs snart ytterligare en styrelse till listan. När AlzeCure nu tar in pengar står Lundberg som en av investerarna och i och med inträdet föreslås Jan Lundberg som ny ledamot i styrelsen.

– AlzeCure har en fantastiskt spännande och lovande projektportfölj inom områden med mycket stora medicinska behov, inom områden som jag arbetat med. Jag skulle vara glad att kunna ansluta mig till bolaget i denna spännande utvecklingsfas och kunna bidra till bolagets fortsatta framgångar, skriver Lundberg i en kommentar till sitt inträde i bolaget.

Positivt bidrag för bolaget

BioStock har kontaktat AlzeCures vd Martin Jönsson för att få hans syn på att Jan väljer att investera och engagera sig i bolaget.

Martin Jönsson, vd AlzeCure Pharma
Martin Jönsson, vd AlzeCure Pharma

Hur ser du på Jans inträde i styrelsen och vad betyder det för ett bolag som AlzeCure Pharma att knyta en sådan tungviktare till sig?

– Jan skulle kunna ha mycket stor betydelse för AlzeCure. Dels validerar han vårt bolag och våra projekt inom både Alzheimer och smärta. Hans erfarenhet och kompetens, samt kontaktnät, kommer kunna tillföra mycket värde till vår framtida utveckling.

– Att ha med honom i bolaget kan också förväntas vara betydelsefullt i samband med utlicensierings- och partnerskapsdiskussioner. Allt detta är mycket värdefullt för AlzeCure.

Har Jans beslut att investera i AlzeCure något symboliskt värde jämtemot andra intressenter?

– Naturligtvis har det det. Jan har en unik erfarenhet och kompetens, och inte bara från big pharma så som Eli Lilly och AstraZeneca, men också från bolag han varit med och grundat. Han är ju också engagerad i investerande bolag, så som Rhenman och Partners, så han förstår ju också hur investerande bolag med fonder utvärderar bolag såsom AlzeCure och hur de tänker. Rhenman och Partners är sannolikt Sveriges mest framgångsrika fondbolag inom life science-området.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev