Home Nyheter BioStock Studio: Idogens vd kommenterar emissionsutfallet och nästa viktiga steg

BioStock Studio: Idogens vd kommenterar emissionsutfallet och nästa viktiga steg

Idogen

BioStock Studio: Idogens vd kommenterar emissionsutfallet och nästa viktiga steg

16 februari, 2022

I måndags presenterade Idogen utfallet i företrädesemissionen som ger bolaget finansiella resurser att starta den kliniska fas I/IIa-studien med cellterapin IDO 8 på patienter med hemofili A. Idogens vd Anders Karlsson besökte BioStocks studio för att berätta mer om emissionsutfallet, vad kapitaltillskottet avses användas till samt viktiga händelser i närtid. 

Se intervjun med Idogens vd Anders Karlsson nedan.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev