Home Nyheter Sprint Bioscience bygger värde i växande portfölj

Sprint Bioscience bygger värde i växande portfölj

Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience
Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience

Sprint Bioscience bygger värde i växande portfölj

18 februari, 2022

Efter förra sommarens framgångsrika utlicensiering av Vps34-programmet, samt nyemissioner under 2021, står Sprint Bioscience redo att expandera verksamheten för att få ytterligare utväxling på sin affärsmodell. Bolagets vd Erik Kinnman ser förutsättningar för ett fortsatt upplyftande nyhetsflöde framöver.

Huddingebaserade Sprint Bioscience affärsmodell baseras på kompetens inom tidig preklinisk läkemedelsutveckling. Bolaget har för närvarande tre utlicensierade läkemedelsprojekt med ett sammanlagt potentiellt avtalsvärde om 747 miljoner USD, plus eventuella framtida royalties. I pipelinen finns ytterligare tre projekt som för närvarande marknadsförs i syfte att hitta licenstagare, och i bolagets bokslutskommuniké så kommuniceras det att denna pipeline kommer att växa betydligt framöver.

Satsar på expansion av verksamheten

BioStock har tidigare rapporterat om Sprint Biosciences fysiska expansion på företagsparken Novum i Huddinge, där man utökar lokalytan. De nya kvadratmeterna kommer att behövas, med tanke på att man de kommande åren planerar att anställa fler läkemedelsutvecklare i syfte att öka tempot i sin verksamhet.

Tidigare har målet varit att kunna presentera ett nytt prekliniskt läkemedelsprojekt för utlicensiering varje år. Det målet skruvas nu upp av bolagets vd Erik Kinnman som framöver hoppas kunna presentera i genomsnitt 1,5 projekt per år.

Uppdaterar kring de utlicensierade projekten

I en uppdatering gällande de utlicensierade projekten skriver bolaget att Vps34-programmet nu överförts i sin helhet till Deciphera, som för närvarande gör prekliniska förberedelser för att optimera programmet inför ansökan om att ta det vidare till klinik. I PETRA01-programmet arbetar partnern Hibercell för att optimera programmet innan det kan avancera vidare till kliniska studier. I LG Chems NASH-program planeras ytterligare experiment för att bekräfta olika effekter, för att därefter välja en läkemedelskandidat att ta vidare i det prekliniska arbetet.

I rapporten uttrycker Erik Kinnman en förhoppning om att kunna se ett eller flera av programmen gå in i klinisk utvecklingsfas under 2023.

När det gäller de interna programmen, VADA och DISA, som nu marknadsförs mot potentiella kunder beskrivs intresset på marknaden som stort. Kinnman konstaterar i sammanhanget att den finansiella ställningen tillsammans med tidigare affärer gör att man nu befinner sig i en mycket bättre förhandlingssits än vad man gjort tidigare. Avseende det nyligen presenterade NIMA-programmet så är förhoppningen att kunna påbörja marknadsföringen under året.

Vd kommenterar

I den finansiella delen av kvartalsrapporten ser vi att Sprint Bioscience under det fjärde kvartalet gjorde en förlust på 15,1 Mkr och uppvisade ett motsvarande kassaflöde, och att man vid utgången av perioden hade en kassa på 70,6 Mkr. BioStock passade på att kontakta Erik Kinnman för att dyka lite djupare i rapporten för det fjärde kvartalet i ljuset av de satsningar som görs.

Enligt rapporten har ni ett bättre förhandlingsläge nu än tidigare med de för tillfället marknadsförda projekten. Kan du berätta lite om hur det kan ge sig uttryck i kommande affärer?

– Förutsättningarna som den stärkta kassan ger oss är bättre när det gäller att hitta en partner som ger programmen en kombination av rätt expertis, erfarenhet, och resurser för att ta dem vidare mot klinik och marknad; samt gynnsamma villkor i licensavtalen.

Vid utgången av 2021 hade ni en kassa på drygt 70 Mkr. Hur ser du på den finansiella situationen, framför allt i ljuset av att ni tänker expandera och därmed öka kostnaderna?

– Kostnaderna kommer att öka något, men samtidigt kommer vi kunna accelerera verksamheten betydligt mer. Vi har en gynnsam finansiell situation och ett positivt track-record när det gäller programmen i vår portfölj och validering av värdet genom de utlicensieringar som gjorts hittills, så uppskalningen av verksamheten inom befintlig affärsmodell nu är såväl logisk som spännande.

Ni siktar som sagt på att öka antalet projekt som presenteras varje år. Kan du uttala dig om när du hoppas kunna kommunicera nästa nya projekt?

– Vi kommunicerade det nya programmet NIMA förra året och kommer kunna berätta mer om det under året. Vidare planerar vi att kommunicera åtminstone ytterligare ett nytt program i år och därefter öka takten när vi genomfört expansionen av våra lokaler och organisation.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev