Home Nyheter Positiva fas II-resultat för Curasight i neuroendokrina tumörer

Positiva fas II-resultat för Curasight i neuroendokrina tumörer

Positiva resultat för Curasight i neuroendokrina tumörer

Positiva fas II-resultat för Curasight i neuroendokrina tumörer

17 februari, 2022

För danska Curasight fortsätter positiva fas II-resultat att sippra in och stärka bolagets uPAR-metod för diagnostik och behandling av cancer. Senaste i en rad nyheter för bolaget var de positiva resultaten avseende neuroendokrina tumörer som nyligen tillkännagavs och publicerades i Journal of Nuclear Medicine.

Det danska bioteknikbolaget Curasight har utvecklat en teknik som kretsar kring uPAR-receptorn, en känd biomarkör för canceraggressivitet. Bolagets PET-spårämne uTRACE utvärderas i ett antal prövarinitierade fas II-studier som ett nytt icke-invasivt diagnostiskt verktyg för att lokalisera och bedöma cancerns aggressivitet. Bolaget har nyligen presenterat positiva resultat med uTRACE inom prostatacancer och huvud- och halscancer.

Curasight hoppas kunna dra nytta av dessa resultat i utvecklingen av sin andra läkemedelskandidat uTREAT, som bygger på samma spårningspeptid, men beväpnad med en kortdistansstrålbehandling. Konceptet innebär att båda kandidaterna används i kombination, vilket i praktiken innebär att det läkarna kan se också är det som behandlas – eller som bolaget brukar uttrycka det; what you see is what you treat.

Med den senaste tidens studieresultat i ryggen meddelade Curasight ännu ett positivt resultat från Rigshospitalet i Köpenhamn, denna gång i en fas II-studie på neuroendokrina cancerpatienter.

Sällsynt form av cancer med varierande egenskaper

De neuroendokrina cellerna står för integrationen mellan nervsystemet och det endokrina systemet och spelar en viktig roll i frisättningen av hormoner i kroppen. Neuroendokrina tumörer är en ganska sällsynt form av cancer som kan uppstå i alla organ, oftast hinnan i mag-tarmkanalen eller i lungorna. Egenskaperna hos tumörerna kan variera ganska mycket, där en del visar snabb tillväxt och orsakar en överproduktion av hormoner, medan andra växer långsamt och knappt orsakar några symtom alls.

Fler än 400 000 patienter lever med neuroendokrin cancer i USA och EU, och varje år diagnostiseras cirka 35 000 nya fall. Diagnos och behandling av sjukdom beror på ett antal faktorer som cancertyp, lokalisering och aggressivitet.

Ännu ett uppsving för uPAR-strategin

Fas II-studien, som genomfördes vid Rigshospitalet, omfattade 96 patienter med neuroendokrina tumörer (NET) av olika tumörstadier.  Syftet med studien var att utvärdera det prognostiska värdet av uPAR-metoden och dess framtida potential som terapeutiskt target . Patienterna följdes under en period på cirka 28 månader varpå 68 procent av patienterna och 75 procent av de höggradiga (G3/NEC) patienterna uttryckte uPAR.

Resultaten har publicerats i den högt rankade medicinska tidskriften Journal of Nuclear Medicine, och enligt forskarna tyder data på att “uPAR PET är relevant för riskstratifiering och uPAR kan vara ett lovande målprotein för behandling av patienter med neuroendokrina tumörer.”

Curasights vd Ulrich Krasilnikoff argumenterar vidare för potentialen för uPAR-metoden i NET.

»In particular, it should be noted that while some of neuroendocrine tumours patients today are treated with somatostatin-receptor targeted radionuclide therapy, not all are eligible for this treatment due to low/no expression of somatostatin receptors. These, in particular tumours of high grade, could potentially in the future be served by uPAR-targeted radionuclide therapy.«

Viktiga resultat för pågående strategiuppdatering

Det senaste fyndet understryker den allmänna potentialen för uPAR-metoden vid diagnos och behandling av cancer, och Curasight tar de nya resultaten in i arbetet med att uppdatera bolagets strategi.

»We are very excited about the positive data from the phase II study in neuroendocrine tumors patients using the uTRACE technology that has been published by researcher from Rigshospitalet. Positive results from yet another type of cancer not only underscore that uPAR-PET is a platform technology that can be used across cancer types, but the data also supports the previous findings in other indications. Accordingly, Curasight will take the published information fully into consideration in the ongoing update of our strategy. However, we are already very excited about the potential use of our platform in this indication.« ­— Ulrich Krasilnikoff, CEO Curasight

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev