Home Intervjuer SynAct Pharma väl positionerade för ett händelserikt 2022

SynAct Pharma väl positionerade för ett händelserikt 2022

SynAct Pharma

SynAct Pharma väl positionerade för ett händelserikt 2022

14 februari, 2022

Bioteknikbolaget SynAct Pharma avslutade 2021 med starka fas IIa-resultat för AP1189 inom reumatoid artrit som stödjer vidareutveckling inom denna stora och kommersiellt attraktiva indikation. Bolaget förbereder sig nu för att initiera en fas IIb-studie i RA som kommer att innefatta de nya AP1189-tabletterna och tre månaders dosering. Dessutom planerar de att genomföra en notering på Nasdaq Stockholm Main Market under första halvåret. BioStock kontaktade vd Jeppe Øvlesen och CSO Thomas Jonassen för att få veta mer om bolagets planer för 2022.

SynAct Pharmas forskning och utveckling är inriktad på att hjälpa immunsystemet att överkomma en överdriven eller kronisk inflammation med hjälp av melanokortinsystemet. Den ledande läkemedelskandidaten AP1189 är utformad för att selektivt aktivera melanokortinreceptor 1 och 3 (MC1R och MC3R), vilket inte bara hämmar det inflammatoriska svaret, utan också främjar upplösning (resolution) av inflammationen genom att stimulera neutrofiler och makrofager till att ”städa bort” inflammatoriska faktorer.

AP1189s dubbla verkningsmekanism är ett nytt och unikt sätt att angripa reumatoid artrit (RA) och andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar, utan att hämma kroppens immunförsvar, som nämnts tidigare i en intervju med SynAct Pharma. Vidareutvecklingen av AP1189 i RA är av hög prioritet, enligt vd Jeppe Øvlesen:

»Vi vill fortsätta att generera signifikant värde för våra intressenter i SynAct Pharma, inklusive patienter och aktieägare. Vår bestämda uppfattning, baserat på data från BEGIN-studien, är att utvecklingen av AP1189 bör fortgå för att nå det stora antalet RA-patienter i behov av bättre behandling. Det kan ske i SynAct Phamas regi eller genom en partner.«

Stora framsteg under 2021

SynAct Pharma publicerade nyligen sin bokslutskommuniké som sammanfattar 2021 samt ger information om bolagets prioriteringar och mål för 2022. Enligt en kommentar i rapporten från bolagets vd Jeppe Øvlesen är SynAct Pharma väl förberedda för det kommande året:

»Tillsammans åstadkom vi enorma framsteg under 2021 och beredde väg för vad som kan bli ett transformativt 2022.«

Den största bedriften under 2021 var utan tvekan datarapporteringen från BEGIN, en klinisk fas IIa-studie med AP1189 i patienter med nydiagnostiserad, aktiv reumatoid artrit (RA) med hög sjukdomsaktivitet. Två doser av AP1189, 50 och 100 mg, utvärderades under fyra veckor i kombination med det antireumatiska läkemedlet metotrexat. Det primära effektmåttet i studien uppnåddes, med en signifikant minskad sjukdomsaktivitet (Clinical Disease Activity Index, CDAI) jämfört med placebo i patienter som behandlades med 100 mg AP1189 i fyra veckor.

Fas IIb-studie i RA under förberedelse

Efter de positiva fas IIa-resultaten kommer SynAct Pharmas primära fokus under 2022 vara att planera och initiera ett fas IIb-program i RA med AP1189. Bolaget uppger i bokslutskommunikén att de har möjlighet att följa en av två utvecklingsvägar i RA, eller båda:

1) Fortsätta utvecklingen med AP1189 som första linjens behandling i kombination med nuvarande standardbehandling (metotrexat) och/eller

2) Utveckla AP1189 för behandling hos patienter med otillräckligt svar sjukdomsmodifierande antirheumatiska läkemedel (DMARDs), dvs. patienter som efter behandling med metotrexat fortfarande lider av allvarlig sjukdom. Det slutliga beslutet om vilken väg som ska tas kommer att fattas efter vetenskaplig och regulatorisk rådgivning från FDA.

Fas IIb-studien i RA kan inledas först när SynAct har erhållit IND-godkännande (Investigational New Drug) i USA, samt godkännande från regulatoriska myndigheter i EU. Studiens start skulle innebära att bolaget har uppnått ytterligare en viktig milstolpe.

Tre månaders dosering och AP1189-tabletter

Patienterna i fas IIb-studien kommer att behandlas med AP1189 under tre månader, vilket är i linje med gällande riktlinjer för klinisk prövning av läkemedel för behandling av RA. En behandlingsperiod på tre månader möjliggjordes när SynAct Pharma i november slutförde ett prekliniskt toxikologiprogram som stöder tre månaders dosering med AP1189 på människor.

En annan viktig tillgång för fas IIb-programmet i RA är den nyutvecklade AP1189-tabletten som medför en mer användarvänlig administrering jämfört med den tidigare använda orala suspensionen. Tabletten har testats på friska frivilliga i en farmakokinetisk studie som visade att alla relevanta parametrar för tabletten är jämförbara med suspensionen. Detta innebär att SynAct kan använda den nya tabletten i den kommande fas IIb-studien i RA och andra framtida kliniska prövningar.

Revidering av NS-studien och nytt fokus i Covid-19-projektet

För att kunna dra nytta av den nya tabletten och tre månaders dosering även i utvecklingsprogrammet för nefrotiskt syndrom (NS) har SynAct Pharma beslutat att ändra studieprotokollet och omforma den andra delen av fas IIa-studien med AP1189 i NS, som förväntas vara klar 2023.

Nyligen togs även beslutet att den planerade fas IIb-studien i Covid-19 inte kommer initieras, på grund av den oförutsägbara smittspridningen och de förändrade egenskaperna hos sjukdomen efter uppkomsten av omikronvarianten. SynAct anser dock att egenskaperna hos AP1189 motiverar ytterligare forskning kring behandling av virusinducerad hyperinflammation och har därför valt att initiera prekliniska farmakologiska studier i influensa.

Ansökan till Nasdaq under Q1

SynAct Pharma planerar även att göra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2022, främst för att attrahera fler aktieägare och då framför allt institutionella investerare. Ambitionen är att lämna in en noteringsansökan till Nasdaq under första kvartalet och slutföra listbytet före utgången av första halvåret.

VD och CSO kommenterar planerna för 2022

BioStock kontaktade SynAct Pharmas vd Jeppe Øvlesen och CSO Thomas Jonassen för att få veta mer om den kommande fas IIb-studien i RA och bolagets övriga aktiviteter under 2022.

Thomas Jonassen, CSO SynAct Pharma

Thomas, in the BEGIN study, SynAct included and treated patients newly diagnosed with RA, so-called treatment naïve patients. For phase IIb you are also considering a potential alternative design involving patients with inadequate response to DMARD. What is the strategy behind that?

– We are currently working with both options. First line treatment is a very attractive path moving forward as the compound have shown to be effective and importantly showed to be safe and well tolerated. A reduction in Clinical disease activity index (CDAI) of 15.5 point within four weeks is to be considered clinically very meaningful. The full treatment effect have most likely not been reached after 4 weeks treatment and we could most likely also include higher dose moving forward. Consequently we hope that prolonged dosing would have the possibility to improve the likelihood for disease control, which is what all are looking for. The most commercially attractive positioning in RA is in the DMARD-IR patient segment and in other patients where existing second and third line treatment have been found to induce inappropriate response.

– DMARD-IR patients are patients, who for a minimum of 3 months or longer, have been treated with methotrexate, the primary used DMARD, and still have significant disease activity. Short-term treatments including joint injections with glucocorticoids could and have potential been used. For an inadequate responder, the second line treatment would then be a biologic and/or a second DMARD. The problem with all these treatment options is that although being effective, the risk for side effects, not at least infections due to immunosuppression are high. In addition, even following treatment with the biologics, up to 1/3 of the patients still suffer from uncontrolled disease. To test AP1189 in DMARD-IR patients is therefore a logically and commercially attractive possibility. From our ongoing discussions with pharma companies, this is also the market segment where they would consider to inject significant resources.

In the BEGIN study, you managed to show a significant reduction relative to placebo treatment in the primary endpoint. How does this effect compare with other treatment options such as the JAK inhibitors?

– Janus Kinase inhibitors (JAKs) are a class of compounds that we for sure compare AP1189 to. They are orally available and are given once or twice a day. They represent a large market share, with sales of several billion dollars annual. They induce a fast onset of action and they have been tested both as first line treatment, as well as in DMARD-IR patients with the data reported in scientific papers. Consequently, we can learn a lot from studying the development of the JAKs. Given as first line treatment either as monotherapy or in combination with methotrexate. The JAKs effect evaluated by the ACR20 score shows that the response rate following 4 weeks treatment is around 60-65% compared to 30-40% in the placebo treated controls. We have updated and recalculated the ACR20/50/70 from our BEGIN study with ACR20 in the 100 mg group updated to be 60.6% compared to 33.3% in the placebo group, which is very comparable to what has been reported for the JAKs.

»We have updated and recalculated the ACR20/50/70 from our BEGIN study with ACR20 in the 100 mg group updated to be 60.6%«

– Importantly and differentiating from the JAKs, 100 mg AP1189 did not induce potential dose limiting side effects. Consequently, we firmly believe that AP1189 could be a very attractive future treatment option in RA.

Jeppe Øvlesen, vd SynAct Pharma

Jeppe, what feedback on the BEGIN data and potential future development of AP1189 in RA have you received from investigators and key opinion leaders?

– The response from the investigators who together with the patient volunteers made the BEGIN study possible, is that they are very excited about the possibilty for AP1189 moving forward as a potential new treatment option. Importantly, they are all quite eager to get the next study up running. So overall, we have received very positive feedback.

– In the immediate continuation of the reporting of the high level data around December 1, 2021, we conducted a market research study through a specialized vendor on the US market. The study was conducted in December, in a blinded fashion, interviewing high-prescription rheumatologists, presenting the profile of AP1189 as novel treatment option in DMARD-IR. Overall the interest was quite remarkable with an average interest of 8.9 out of 10 highlighting the unmet medical need for an oral available, effective and importantly safe new treatment option for these patients.

When is the phase IIb study of AP1189 in RA expected to be initiated?

– Our team of internal and external resources is currently finalizing the study report from the BEGIN study and in parallel we are preparing the briefing package for a scientific advice meeting with FDA. As soon as we have the outcome of the pre-IND meeting, the IND will be filed in the US and, simultaneously, clinical trial applications in the EU. An important aspect is to secure that the study will be set-up in collaboration with a dedicated vendor, a so-called Contract Research Organisation (CRO), who on our behalf will be responsible for the conduct of the study. A phase IIb study costs a substantial amount of money. We therefore spend significant amount of time and effort to secure the best vendor set-up at the right price. Everything together, means that we expect to have all these important tasks completed prior to the summer break, meaning that the study can be initiated in the second half of the year.

»The strong results from the phase lla program gives us a foundation in driving the business development activities forward. Since the data was released, we have been and are in discussions with big pharma and larger biotech companies.«

According to the year-end report, you have had good interactions with several potential partners during and after the virtual JP Morgan conference in January. Could you elaborate on the partnership plans for SynAct Pharma? 

– The strong results from the phase lla program gives us a foundation in driving the business development activities forward. Since the data was released, we have been and are in discussions with big pharma and larger biotech companies. From experience we know that it takes time to explore deal potentials and we expect that these discussion will be ongoing for some time in order to explore full potential. In parallell we are advancing the projects, enabling us to drive our own destiny and securing that no shareholder value is lost in delays.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev