Home Intervjuer Chordate Medicals vd om satsningen i Storbritannien

Chordate Medicals vd om satsningen i Storbritannien

Chordate

Chordate Medicals vd om satsningen i Storbritannien

17 februari, 2022

Chordate Medical meddelade nyligen att man har påbörjat marknadsintroduktionen av sin migränbehandling i Storbritannien med hjälp av marknadskonsulterna Futures.Health LTD. Dessutom är listbytet till Nasdaq First North Growth Market nu klart. BioStock kontaktade Anders Weilandt för en kommentar.  

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har utvecklat den nervstimulerande behandlingstekniken Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, för behandling av kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän.

Bolagets affärsstrategi går ut på att uppnå betydande marknadspenetration på utvalda marknader för att bädda för en försäljning av bolaget till en internationell medtech-aktör eller annan finansiell tagare. Bland bolagets utvalda marknader hittas Norden, Italien och Saudiarabien, och nu har bolaget alltså även valt att addera Storbritannien till skaran.

Samarbete med Futures.Health

För att lansera sin migränbehandling i Storbritannien har Chordate Medical tecknat ett avtal med Futures.Health LTD. Sedan i somras har Futures.Health utfört en djupgående analys av marknaden för att identifiera ett lämpligt tillvägagångssätt för marknadsföringen av K.O.S, och man står nu redo att initiera lanseringsarbetet.

Avtalet, som inledningsvis löper under ett år, innebär att Futures.Health kommer att sprida kunskap om migränbehandlingen och introducera K.O.S till opinionsledande neurologer, främst inom privatvård. Dessutom kommer man att organisera marknadsaktiviteter för att så snart som möjligt uppnå önskvärda försäljningssiffror.

Chordate Medicals vd Anders Weilandt bedömer att Futures.Health har rätt kompetens för en framgångsrik lansering av K.O.S i Storbritannien:

»Att öppna en ny marknad för en produkt inom specialistvård krävs fokuserad individuell kompetens inom vårdmarknadens struktur, akademi, ersättningsfrågor och marknadsföring, och det finns hos Futures.Health.«

Chordates vd ser potential i Storbritannien

Enligt National Health Service (NHS) lider omkring 10 miljoner människor i åldersspannet 15-69 år av migrän i Storbritannien. Vidare uppskattar kostnaderna för behandling av migrän uppgå 150 miljoner pund medan sjukfrånvaron beräknas kosta samhället hela 4,4 miljarder pund per år.

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

BioStock kontaktade Chordates vd Anders Weilandt för att få veta mer om hur bolagets behandling kan hjälpa brittiska migränpatienter.

Skulle du först kunna berätta lite om er samarbetspartner Futures.Health LTD som kommer att utföra marknadsintroduktionen i Storbritannien?

– Personerna bakom Futures.Health har lång erfarenhet av att öppna marknaden i UK för nya medicintekniska produkter, och även från läkemedelsintroduktion. När det gäller specialistvård så är antalet kontaktpunkter relativt begränsat i en given marknad. Det viktiga är den individuella kompetensen hos den eller de som ska utföra arbetet.

Varför har ni valt just Storbritannien som nästa prioriterade marknad?

– UK har en relativt stor befolkning och ett strukturerat vårdprogram för migrän. Samtidigt är andelen privat och privatförsäkrad vård betydande. Det ger att förutsättningarna för en lyckad introduktion borde vara goda.

I ert pressmeddelande skriver ni att ni vill åstadkomma försäljning i Storbritannien i ett tidigt skede. Kan du utveckla kring vad ni menar med ”tidigt skede” och hur ni definierar er önskvärda försäljningsnivå?  

– Vi hoppas kunna engagera ett mindre antal privatkliniker som kunder i ett initialt skede. Men som alltid så tar det tid att få försäljning till stånd så tidigt skede är svårt att definiera – men inom 9-12 månader borde vara en behärskad uppskattning.

Sedan den 15 februari handlas Chordate aktie på Nasdaq First North Growth Market. Vilka implikationer förväntar ni er att listbytet bär med sig?

–Bytet av börslista bedömer vi kunna öka kännedom om bolaget både i Sverige och internationellt, underlätta för industriella investerare att bli aktieägare och ha en positiv inverkan på bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev