Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 26 oktober

Nyhetssvepet torsdag 26 oktober

Nyhetssvepet tisdag 23 april

Nyhetssvepet torsdag 26 oktober

26 oktober, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Genovis tillväxt gynnas av växande biosimilar-marknad
» Strålbehandling av prostatacancer kan mångdubbla potentialen för A1M Pharmas ROSgard
» Söndagsintervjun: Lars Hedbys, vd Idogen
» Isofol utvecklar alternativ för en halv miljon cancerpatienter
» Enorama Pharma i avtal med Big Pharma för Nordamerika
» Ny rapport: Intresset för Medtech tar fart igen
» Växande migränmarknad höjer värdepotentialen för BrainCool
» NeuroVive tar prestigefylld plats på global leverkonferens
» DexTech Medical intensifierar utlicensieringsarbetet
» Ny branschrapport kartlägger trender i svensk Life Science

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 42 här
BrainCool har slutit ett avtal med en partner från Turkiet, NeCe, Co. Ltd, för distribution av bolagets produkter för hjärnkylning. NeCe har bred erfarenhet inom medicinteknik, bland annat med företag som ATS Medical (hjärtklaffar), Biotronik (pacemakers), Coherent (laserlösningar) och Alcon (kirurgisk utrustning). Läs mer.
Follicum meddelar idag att bolagets företrädeseemission blivit övertecknad motsvarande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Follicum cirka 23,5 MSEK före emissionskostnader. Läs mer.
InDex Pharmaceuticals kungjorde idag att bolaget kommer att delta med en posterpresentation vid United European Gastroenterology Week (UEGW),. det största vetenskapliga mötet för gastroenterologer i Europa. Kongressen hålls i Barcelona, Spanien den 28 okt till den 1 nov. Läs mer.
Alteco Medical tillkännager idag att styrelsen har beslutat att, förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission. Läs mer. Bolaget kallar med anledning av detta till extra bolagsstämma mån den 27 nov 2017. Läs mer.
Xspray Pharma har fått godkännande för två sökta patent i USA, omfattandes komposition avseende produktkandidaterna HyNap-Sora och HyNap-Nilo, som är tänkta för behandling av vissa cancerformer. Läs mer.
Styrelsen och ledningen för NorInvent anser att ett patent för bolagets Drug Delivery plattform i Indien, inte är av tillräckligt strategiskt värde för att motivera kostnaderna och har därför beslutat att låta patentansökan i Indien falla. Läs mer.
Inhalation Sciences meddelar att ny forskning som presenteras av Astra Zeneca vid AIT-konferensen i Köpenhamn i Danmark den 26–27 okt visar att bolagets patenterade labinstrument PreciseInhale, kan minska risken och påskynda läkemedelsutveckling. Läs mer.
BiBBInstruments, som vars första handelsdag på aktietorget är imorgon den 27 okt, meddelar att LU Holding har sålt delar av sitt aktieinnehav i BiBBInstruments till bolagets ledning, styrelse och övriga strategiska parter. Läs mer.
IDL Biotech meddelar att Claes Henning, professor i klinisk bakteriologi vid Umeå universitet, blir ny forskningsrådgivare åt bolaget. Läs mer.
Initiator Pharma inleder toxikologiska och toxikokinetiska studier för sin läkemedelskandidat IPED2015, för behandling av erektil dysfunktion. Läs mer.
aXichem ansöker om patent för aXiphen som förstärkare av biotillgänglighet för människa och djur. Läs mer.
Prebona meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma den 29 maj 2017, beslutat om en riktad emission. Läs mer.
Senzime kungör att bolaget kommer rapportera från American Society of Anesthesiologists årsmöte i Boston, USA. Läs mer.
CombiGene tidigarelägger delårsrapporten för tredje kvartalet 2017. Läs mer.
Gabather genomför företrädesemission om 33,1 mkr, villkorat av extra bolagstämma den 13 nov 2017. Emissionen är gartanterad till motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet. Läs mer.
RhoVac meddelar i dag att bolaget har haft ett positivt möte med den europeiska läkemedelsnämnden (EMA) angående den regulatoriska utvecklingen av bolagets cancervaccin RV001. Läs mer.
Real Heart kallar till extra bolagstämma imorgon den 27 nov 2017. Läs mer.
ProstaLund har ändrat för datum för publicering av delårsrapport. Nytt datum är den 16 nov istället för tidigare meddelat 15 nov. Läs mer.
Rapporter: Idogen  Camurus  AddLife  GHP  Orasolv  BioInvent  Medivir  Cyxone
Cerebral pares, CP, är betydligt vanligare och har högre dödlighet i Uganda än i västvärlden. Funktionshindret uppstår dessutom relativt ofta efter den första levnadsmånaden, troligen till följd av malaria. Det visar den hittills största populationsbaserade studien om förekomsten av CP i Afrika, som genomförts av forskare vid Karolinska Institutet och Makerere University i Kampala. Resultaten publiceras i The Lancet Global Health. Läs mer.
Sveriges tredje mest förskrivna läkemedel, Levaxin, som idag är standardbehandling vid underfunktion i sköldkörteln, ger bara symtomlindring hos varannan patient. Det visar Sveriges största patientundersökning bland sköldkörtelsjuka, utförd på uppdrag av Sköldkörtelförbundet. Läs mer.
Nyheter inkomna igår e.m:
Enzymatica publicerar kommuniké från extra bolagstämma den 25 okt 2017. Läs mer.
SOBI meddelade igår att den första patienten har rekryterats till studien ReITIrate. ReITIrate är en öppen multicenterstudie avsedd att undersöka Eloctas möjlighet att inducera immuntolerans hos patienter med hemofili A som utvecklat neutraliserande antikroppar och inte har kunnat behandlas med andra terapier. Studien genomförs inom ramen för samarbetsavtalet med Bioverativ Therapeutics. Läs mer.
RLS Global meddelar att bolaget erhållit patentgodkännande för ChloraSolv i Europa. ChloraSolv har potential att etableras som effekt behandling av svårläkta sår. Läs mer.
Harold Kaiser föreslås som ledamot av Real Hearts styrelse, samt erbjuds i samband med tillträdet att teckna optioner. Läs mer.
Nanexa meddelar att sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 30 okt 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 31 okt 2017. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: SpectraCure +9,64%, ExpreS2ion Biotech +8,1%, Ortoma +6,31%, CombiGene +4,6%, RLS Global +3,47%, Peptonic medical +2,88%
Förlorare i lunchhandeln: Atletco Medical -15%, Dignitana -7,93%, Oncology Venture -6,62%, MedicPen -6,54%, PharmaLundensis -6,02%, Initiator Pharma -5,91%
Index: OMXS30 -0,14%, Hälsovård -0,37%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev