Home Nyheter Växande migränmarknad höjer värdepotentialen för BrainCool

Växande migränmarknad höjer värdepotentialen för BrainCool

Växande migränmarknad höjer värdepotentialen för BrainCool

9 oktober, 2017

Marknaden för behandling av migrän förutspås en kraftig tillväxt de närmaste åren. Enligt en ny rapport från GlobalData förväntas försäljningen av migränläkemedel nå hela 8,7 miljarder dollar år 2026, med en årlig tillväxt (CAGR) om drygt 10 procent på de största marknaderna USA, EU och Japan. Prognosen bådar gott för BrainCool som just nu utvärderar produkter för behandling av migränpatienter med medicinsk kylning i både Holland och Storbritannien, där intresset för att medverka i studierna varit stort.
Spås kraftigt ökande försäljning
Migränmarknaden kan beskrivas som högintressant, vilket inte bara bekräftas av den senaste marknadsprognosen för försäljning av migränmediciner. 2016 såldes enligt GlobalData migränläkemedel för motsvarande 3,3 miljarder dollar, och analysfirman förutspår en ökning till 8,7 miljarder dollar eller motsvarande cirka 70 miljarder SEK i försäljning år 2026 på de största marknaderna, som är USA, Japan och de fem viktigaste marknaderna i EU (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien).
Hög aktivitet i läkemedelsindustrin
Den höga graden av aktiviteten i läkemedelsindustrin på området talar också sitt tydliga språk. På utvecklingssidan krigar flera av de tyngsta spelarna i branschen, bl.a. Amgen, Eli Lilly, Teva och Alder BioPharmaceuticals om positionerna med nya läkemedelskandidater baserade på monoklonala antikroppar, varav flera befinner sig i sen utvecklingsfas. Enligt GlobalData är just intåget av nya, mer effektiva migränbehandlingar den faktor som främst kommer att driva den kraftiga försäljningstillväxten.
Branschintresset driver förvärv och licensaffärer
Det stora intresset för migrän bland läkemedelsbolagen har också gett upphov till ett antal intressanta referensaffärer, som tydligt speglar den värdepotential som tillskrivs fältet. Exempelvis betalade nyss nämnda Eli Lilly i januari i år CoLucid 960 MUSD för att lägga vantarna på kandidaten Lasmiditan, som förutspås kunna nå peak sales om ca 1 miljard USD. I maj gjorde japanska Otsuka en licensaffär inom migrän med Teva med 50 MUSD i upfrontbetalning, och samma månad fick även Heptares in en milstolpesbetalning om motsvarande 40 MSEK från Teva avseende en migränkandidat man licensierade ut i preklinisk fas för upp till 410 MUSD i november 2015. En mer aktuell storaffär är tyska Grünenthals köp av rättigheterna till AstraZenecas migränläkemedel Zomig som offentliggjordes i juni, en affär som enligt avtalet kan bli värd upp till 300 miljoner dollar.
Stora medicinska behov ger hög marknadspotential
Marknaden domineras idag av generiska läkemedel vars generellt sett bristande effektivitet, i kombination med att många patienter av olika skäl inte tolererar dem, innebär att en stor patientgrupp inte är hjälpta av de alternativ som erbjuds på marknaden. Det medicinska behovet inom migrän är således mycket stort, vilket naturligtvis också har en direkt koppling till den stora marknadspotentialen och den höga aktiviteten bland läkemedelsbolagen. Enligt GlobalData finns i dagsläget inte mindre än åtta läkemedelskandidater i pipeline i sen utvecklingsfas, d.v.s. fas IIb eller fas III. Ingen av dessa kandidater förväntas nå marknaden tidigare än 2026.
Stort intresse för BrainCools parallella migränstudier
BrainCool har för närvarande två migränstudier igång parallellt, som bägge har genererat stort intresse på sina respektive marknader med ett stort antal frivilliga som anmält intresse för att delta i studierna. Man kör dels en sjukhusbaserad multicenterstudie i Holland, där syftet är behandla patienter som lagts in för avgiftning efter överdosering av triptanbaserade migränläkemedel – detta är ett vanligt förekommande problem, som paradoxalt nog orsakar just de sjukdomsbesvär man medicinerar mot, och som idag saknar läkemedelsbaserade behandlingsalternativ.
Bolagets andra studie bedrivs i Storbritannien under överinseende av brittiska National Health Services och inriktar sig på vård av migränpatienter i hemmiljö, med det primära målet att patienterna ska uppnå smärtfri status efter 2 timmars behandling. Detta är en mycket stor patientgrupp som det naturligtvis vore enormt intressant att kunna erbjuda en relativt enkel behandlingsform – särskilt en som saknar de biverkningar många traditionella migränläkemedel dras med, t.ex. trötthet, illamående, magproblem samt tryckkänsla över bröstkorg och nacke.
Marknadsgodkännande i USA viktig milstolpe
Den brittiska studien med RhinoChill kommer att ligga till grund för en ansökan om marknadsgodkännande i USA enligt ett s.k. De Novo 510 (k)-förfarande, vilket beviljats av läkemedelsmyndigheten FDA och som kan ge en snabbare godkännandeprocess. Då USA utgör den enskilt klart största migränmarknaden – enligt GlobalDatas rapport med hela 77 procent av den totala försäljningen – är detta en klar fördel för BrainCool.
GlobalDatas analys lyfter särskilt fram de stora sociala och ekonomiska belastningar som migrän innebär för både individer och samhället i stort i form av försämrad livskvalitet och ansträngda vårdresurser. En kartläggning över USA:s samhällskostnader för olika neurologiska sjukdomar som publicerades i Annals of Neurology tidigare i år visade att migrän stod för hela 78 miljarder dollar av de totala kostnaderna år 2014, en siffra som i den aktuella artikeln dessutom förutspås öka kraftigt de kommande åren.
BrainCool fick redan i maj i år marknadsgodkännande för kylbehandling med sin produkt The BrainCool System i USA, där under varumärket iQool System, ett tydligt kvitto på att bolaget har en bra dialog med FDA. Teoretiskt bör det kunna gynna BrainCools case även inom migrän – så sent som i september meddelade bolaget också att man beviljats utökat patentskydd på den amerikanska marknaden för produkten avseende tidig hjärnkylning och behandling av migrän.
Den brittiska migränstudien, som bolaget alltså ska basera sin ansökan om marknadsgodkännande i USA på, inledde patientrekrytering i somras och kommer att omfatta totalt 90 patienter. I början av september aviserade BrainCool det stora intresse man fått för medverkan i studien, och meddelade samtidigt att en rapport över resultaten från studien bör kunna publiceras under hösten 2018. Även i den holländska studien är bolagets ambition att färdigställa patientrekryteringen under 2018, vilket innebär att investerare och aktieägare därmed har två mycket viktiga triggers att bevaka under det kommande året.
Läs även: Intervju: FDA-besked ger medvind för BrainCools migränsatsning
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev