Home Nyheter Ny rapport: Intresset för Medtech tar fart igen

Ny rapport: Intresset för Medtech tar fart igen

Ny rapport: Intresset för Medtech tar fart igen

11 oktober, 2017

Efter flera år med låg tillväxt går det nu framåt för den globala branschen inom medicinteknik. Enligt en ny rapport från EY ökade branschens omsättning med 5 procent under det senaste verksamhetsåret, vilket inte hänt sedan före finanskrisen 2008. Framtiden för medtechbranschen medför ny teknik, ökad reglering och förändringar i kundbeteenden, samtidigt som tillväxten drivs av förvärv och fusioner samt optimering av företagens befintliga portföljer och kapital. Potentialen att kombinera teknik med medicin och hälsa kan vända upp och ner på branschen som den ser ut idag, och många börjar ser möjligheterna som finns med ny teknik som AR, AI och s.k additive manufacturing. 
Medtech-landskapet har förändrats sedan åren efter finanskrisen år 2008, det visar rapporten från EY. Medtechindustrin har levererat starka resultat trots en parallell anpassning till snabba tekniska framsteg, oklarhet kring lagstiftningar, men också ökande kundförväntningar. Affärsmodellerna inom sektorn genomgår en kontinuerlig metamorfos där produktcentrerade innovationer och tjänster kombineras för att skapa hollistiska och värdeskapande plattformar. Många medtechföretag ser nu ett ökat intresse för extern finansiering, helt enkelt baserat på den stora potentialen. Alla i branschen letar efter vad som faktiskt skapar värde, antingen nu eller längre fram.

»Medtech-företagen växer främst genom M&A och mer eller mindre formaliserade samarbeten med andra aktörer inom eller i närheten av branschen. Företagen utnyttjar att det finns gott om aktivitet på transaktionsmarknaden och aktiemarknaden. Men medtech-företagen behöver också utveckla en mer stabil tillväxt genom bättre affärsmodeller och nya produktframgångar« – Jan Koch, partner och nordisk chef för Life Sciences på EY.

För att attrahera rätt kompetenser, menar rapportförfattarna, måste medtechbranschen skapa relevanta plattformar baserat på samarbete med en rad intressenter, såsom digitala aktörer, teknikföretag, betalare och leverantörer. Plattformar som kombinerar medtechprodukter och tjänster i en helhetslösning, stödjer denna omvandling, vilket EY benämner Life Sciences 4.0.
Förändrade strategier i en accelererande utvecklingstakt
Omsättningsutvecklingen under 2016 – då tillväxten tog fart med intäkter överstigande 360 miljarder dollar – drevs på nästan uteslutande genom fusioner och förvärv (M&A). Under de senaste åren har medtechbolagen varit pressade att utnyttja sitt kapital mer effektivt, vilket har resulterat i ökad oorganisk aktivitet. Vad som är noterbart är att 8 av de 61 ledande aktörerna i branschen stärkte sin kapitalbas med mer än 500 MUSD, och 6 bolag av 8 gjorde det via fusioner och förvärv.
Avyttringar och spin-outs har också möjliggjort för bolagen att skapa ytterligare värde genom att förbättra kapital-effektiviteten, minska operativ komplexitet och omfördela kapital till bolag med högre tillväxt. Men denna typ av portföljoptimering och ovan nämnda förvärvsstrategier är inte de enda tecknen i tiden.
I såväl USA som Europa har antalet publika medtechbolag med en burn-rate för två års omsättning fortsatt att öka, och samtidigt börsnoterades endast 21 medtechföretag på dessa marknader under 2016-17. Om antalet ska kunna öka kommer det krävas att investerare sänker sina förväntningar, för att hjälpa till att återuppliva marknaden för marknadsintroduktioner. Om detta kommer att ske, återstår att se skriver EY.
Privatägda medtechbolag reste nära 8 miljarder dollar i riskkapital under 2016-2017, ett nytt rekord och en viktig katalysator för framtida innovationer inom dessa bolag. Men skärskådar man denna statistik ser man att mer än 25 procent av totalen gick till väldigt få aktörer. Den goda nyheten är dock att denna kapitalpool växer globalt eftersom asienbaserade investerare vill finansiera amerikanska och europeiska medtechbolag på sina hemmamarknader. Något som dock kan lägga sordin på denna optimism är att den kinesiska regeringen nyligen beslutade att likviditeten skall bevaras inom Kina, vilket kan begränsa utflödet i framtiden.

»The aggregate medtech industry is thriving in 2017, even as competition intensifies and customers grow more demanding. In the future, medical technology companies appear well-placed to play a prominent role in this increasingly digital, customer-centric health care ecosystem« – Ur rapporten

Läs hela rapporten här: Medical technology report 2017: Pulse of the industry

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev