Home Nyheter Enorama Pharma i avtal med Big Pharma för Nordamerika

Enorama Pharma i avtal med Big Pharma för Nordamerika

Enorama Pharma i avtal med Big Pharma för Nordamerika

12 oktober, 2017

Enorama Pharma har slutit ett mycket viktigt avtal gällande utveckling och försäljning av bolagets nikotintuggummi på den stora Nordamerikanska marknaden, och partnern ifråga är Dr. Reddy´s Laboratories, ett globalt läkemedelsbolag verksamt på 20 marknader och med över 20 000 anställda. Med detta avtal, som därmed adderas till ett sedan ingånget avtal med en icke angiven partner för den europeiska marknaden, ångar Enorama Pharma på i en snabb utvecklingstakt sedan börsnoteringen förra året. 
Det nya avtalet består av två delar. Dels betalar Dr. Reddy´s Laboratories Enorama Pharma för utvecklingskostnader, och dels skall Enorama leverera nikotintuggummi som Dr Reddy ska sälja under eget varumärke i Nordamerika.
Enorama Pharma har dock sedan tidigare säkrat ett första distributionsavtal med en ännu inte namngiven nordeuropeisk partner, ett avtal som enbart i sig – enligt bolaget – skulle vara tillräckligt för att så tidigt som 2019 generera ett positivt kassaflöde. När man nu med dagens besked adderar ännu ett avtal med Dr. Reddy´s Laboratories, så har ännu en strategiskt viktig och solid grund lagts för vad som ser ut att bli en välstrukturerad marknadslansering av bolagets första produkt, nikotintuggummit.
Enorama Pharmas utvecklingsfokus ligger på konsumentvänliga medicinska tuggummin som drug delivery-plattform. Med det första medicinska tuggummit, vars aktiva ingrediens alltså är nikotin – en väl beprövad generikasubstans – är målet att slå sig in jämsides jättar som GlaxoSmithKline och Johnson & Johnson med deras marknadsdominanter Nicotinell och Nicorette på den globala mångmiljardmarknaden för NRT-produkter, s.k. Nicotine Replacement Therapies.
Bolaget bedömer att det finns utrymme för fler aktörer på marknaden och tidigare har man framhållit att det finns ett behov av fler leverantörer av t.ex. nikotintuggummi till USA, den klart största NRT-marknaden med ca 40 procent av den totala världsmarknaden. Att denna pusselbit nu är på plats är en fjäder i hatten för den meriterade bolagsledningen.

»Dr. Reddy’s är en unik och ytterst kompetent samarbetspartner med sin globala närvaro, tydliga strategi och höga standard. Vi är övertygade att om att detta är en perfekt matchning« – Mats Rönngard, VD Enorama Pharma

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det finns cirka 1 miljard rökare i världen och att cirka sex miljoner människor omkommer årligen av rökrelaterade sjukdomar. Majoriteten av dessa kan kopplas till aktiv rökning, medan cirka 600 000 dödsfall beräknas härröra från effekterna av passiv rökning. Det är således en gigantisk marknad som redan vid låg marknadspenetration skulle ge det Malmöbaserade bolaget med ett börsvärde på dryga 80 MSEK, en sannolik hygglig knuff uppåt i värdering.
Ny teknik och ny marknadsstategi utgör det förhoppningsvis vinnande konceptet
Enorama Pharmas tillverkningsmetod bygger på en s.k compressed gum-teknologi, och är enligt bolaget unik såtillvida att den ger större möjlighet att tillsätta olika läkemedelssubstanser som inte skulle klara den traditionella produktionsprocessen där tuggummit utsätts för höga temperaturer.
För marknadsföringen av sina produkter har bolaget valt private label-konceptet, d.v.s. en marknadsstrategi där produkterna marknadsförs under Enorama Pharmas kunders egna varumärken, vilket drar nytta av samarbetspartnernas befintliga varumärkes- och marknadsföringskanaler. Detta gör att man slipper de enorma kostnader som skulle ha tillkommit med att, i konkurrensen med marknadsdominanterna, bygga ett globalt varumärke.
Konsekvensen av det är enligt bolaget att man kan hålla ett attraktivt pris till detaljisterna, men dels också att detaljisterna kan bygga varumärke och profil utifrån sin egen kunskap om den egna marknaden. Man har även valt att outsourca tillverkningen av produkterna. Sammantaget minimerar detta bolagets egna risker, då man både slipper stora investeringar i tillverkningsutrustning och fabriker och låter sina kunder bekosta marknadsföringen av produkterna till konsumenterna.

»Vi har dialoger igång med flera olika potentiella samarbetspartners både i Europa, Nordamerika och i Asien. Storleken varierar – de är allt från stora internationella aktörer till mindre lokala och regionala aktörer, men de är samtliga väl rustade för att etablera produkten på marknaden, antingen som private label via någon av de större kedjorna eller under egna varumärken.« Annette Agerskov, vice vd Enorama Pharma i en intervju med BioStock den 27 sept

Referensaffärer
Så sent som i december förra året förvärvades danska Fertin Pharma, en ledande B2B-tillverkare av medicinska tuggummin, av EQT Mid-Market som ingår i den svenska private equity-koncernen EQT Partners. Inga finansiella detaljer kring affären offentliggjordes, men inofficiella källor angav vid tidpunkten att Fertin Pharma värderades till cirka 290 miljoner dollar, motsvarande cirka 2,5 miljarder SEK. En annan referensaffär var svenska Niconovum som köptes upp av det amerikanska tobaksföretaget Reynolds America för 310 miljoner.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev