Home Nyheter Isofol utvecklar alternativ för en halv miljon cancerpatienter

Isofol utvecklar alternativ för en halv miljon cancerpatienter

Isofol utvecklar alternativ för en halv miljon cancerpatienter

19 oktober, 2017

Varje år behandlas över en halv miljon människor i USA, Europa och Japan med folatbaserade läkemedel, vilket motsvarar en högre andel än för några andra cancerläkemedel. Svenska Isofol Medicals primära läkemedelskandidat Modufolin är ett nytt folatbaserat läkemedel med egenskaper som skiljer sig från redan marknadsförda läkemedel. Med högre effekt, färre biverkningar och den viktiga egenskapen att inte vara begränsad av ärftliga faktorer som övriga läkemedel i denna klass, hoppas Isofol kunna bryta ny mark på ett i övrigt väl genomforskat område. Nyligen slöt bolagen IPharma och Mologen ett avtal om en läkemedelskandidat med tydlig parallell till Modufolin, då även denna kandidat skall genomgå pivotala – d.v.s. direkt marknadsförberedande – studier inom kolorektal cancer.
Det tyska biopharmabolaget Mologen ingick nyligen en licensaffär med kinesiska sektorkollegan IPharma värd 120 miljoner dollar, motsvarande nära en miljard svenska kronor, plus royalites på framtida försäljning för  immunterapiläkemedlet lefitolimod, som just nu genomgår en pivotal studie inom kolorektalcancer. Det är naturligtvis svårt att undgå att dra paralleller med hur en liknande affär för Isofol Medical hade kunnat se ut, då även bolagets läkemedelskandidat Modufolin inom kort ska genomgå en marknadsförberedande studie inom kolorektalcancer. Intressant att notera i sammanhanget är också att den aktuella referensaffären endast avser regionerna Kina, Taiwan, Hong Kong och Singapore.
Modufolin innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Eftersom Modufolin innehåller den aktiva metaboliten, i dess redan enzymatiskt omvandlade och metabolt aktiverade format, blir effekten av Modufolin till skillnad från de konkurrerande alternativen oberoende av eventuella ärftliga faktorer hos patienten.
Tumörgenetiska regulerande faktorer kringgås
Isofol Medical har med sin läkemedelskandidat Modufolin siktet inställt på att lösa ett hittills oöverstigligt problem med grund i cancerpatienternas individuella genetiska förutsättningar. Samtliga av dagens marknadsgodkända folatbaserade läkemedel kräver enzymatisk omvandling och metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Processen är beroende av flera genetiska faktorer och olika patienter kan därför anses ha olika förmåga att uppnå en klinisk effekt av dagens behandling. Eftersom Modufolin innehåller den aktiva metaboliten uppnås den önskvärda effekten hos patienten direkt, oavsett dennes genetiska förutsättningar, varvid denna problematik kan kringgås.
Presumtiv game-changer vid behandling av solida tumörer
Modufolin, som för närvarande genomgår kliniska fas I/II studier vid kliniker i Sverige och utomlands inom både kolorektalcancer, det vill säga cancer i tjocktarmen och ändtarmen, samt skelettcancer, förväntas ge bättre effekt av cancerbehandlingen för avsevärt fler patienter än vid behandling med leukovorin.
Isofol har i genomförda studier redan visat att direktbehandling med Modufolin kraftigt ökar nivåerna av MTHF (den aktiva substansen för alla folater vid cancerbehandling) i tumören jämfört med leukovorin. Vidare tyder de ökade nivåerna av MTHF i tumören också på en ökad antitumoral effekt. Detta indikerar att fler patienter skulle kunna tillgodogöra sig behandlingen av den mycket väl spridda cancerbehandlingen 5-FU, genom att ersätta folaterna leukovorin och levoleukovorin med Modufolin.
Tidigare studieresultat uppmuntrar
Hittills genomförda kliniska studier har indikerat att Modufolin ökar effekten av cellgiftsbehandlingar. Det unika med läkemedelskandidaten är att den, som nämnts ovan, alltså inte är beroende av flera genetiska faktorer för att fungera. Isofol har kunnat påvisa att ett flertal gener är avgörande för om cancerbehandlingarna ska visa effekt, och genom att bolaget har lyckats isolera och producera den aktiva metaboliten har man skapat en unik produkt som inte kräver att patienter har ett visst genuttryck för att fungera optimalt.
Den pågående fas I/II-studien ISO-CC-005 har som mål att identifiera vilken dos av Modufolin som ska användas i den fortsatta kliniska utvecklingen. Denna studie kommer att följas av en registreringsgrundande fas III-studie kallad ISO-CC-007, som är planerad att inledas i början av 2018 och kommer att omfatta 450 patienter.
Nyrekrytering stärker organisationen
Nyligen utsåg Isofol en ny Chief Financial Officer i Gustaf Albèrt, enligt bolaget en åtgärd som ytterligare direkt stärker upp organisationen i förberedelse inför genomförandet av bolagets utvecklingsprogram med Modufolin.

Läs även: Internationella canceravtal ger Isofol viktigt kvitto inför fas III.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev