Home Nyheter Strålbehandling av prostatacancer kan mångdubbla potentialen för A1M Pharmas ROSgard

Strålbehandling av prostatacancer kan mångdubbla potentialen för A1M Pharmas ROSgard

Strålbehandling av prostatacancer kan mångdubbla potentialen för A1M Pharmas ROSgard

23 oktober, 2017

En studie som nyligen publicerats i Journal of Nuclear Medicine visar på ökad överlevnad vid behandling av svår prostatacancer med Lutetium 177. Det är samma radioaktiva ämne som A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard skyddar njurarna mot vid strålbehandling av neuroendokrina tumörer (NET). Även vid behandling av prostatacancer finns behov att skydda njurarna, vilket på sikt kan innebära en mångdubblad marknadspotential för ROSgard, som inom kort går in i kliniska studier.
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard genomgår för närvarande prekliniska studier för njurskydd vid PRRT (Peptide Receptor Radionuclide Therapy), en typ av ”målsökande” strålbehandling som främst används mot cancertumörer med samlingsnamnet neuroendokrina tumörer, eller NETs. I sin aggressiva form är tumörerna livshotande och kan sprida sig snabbt till bland annat mag-/tarmkanalen och lungorna.
ROSgard skyddar njurarna vid cancerbehandling
Vid PRRT-behandling tillförs tumören det radioaktiva ämnet Lutetium 177 som bryter ner tumörvävnaden. En stor del av det radioaktiva ämnet hamnar dock i njurarna och njurskador är därför en vanligt biverkning av tumörbehandlingen. Den aktiva substansen i A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard har visat sig kunna eliminera skadeverkningarna i njurarna.
Klinisk studie ska validera prekliniska resultat
De njurskyddande effekterna av ROSgard vid PRRT-behandling har bekräftats i prekliniska studier. Nästa viktiga milstolpe i A1M Pharmas utvecklingsplan för läkemedelskandidaten är en klinisk fas I/II-studie, som om allt går planenligt kommer att starta under första kvartalet 2018. Så sent som härom veckan meddelade bolaget att man förstärkt teamet med en projektledare, Marie Wallin Öhman, inför de kliniska prövningarna och att man nu arbetar med förberedelserna inför en första klinisk säkerhetsstudie i friska frivilliga.
Intressanta studieresultat inom prostatacancer
En klinisk fas II-studie som genomförts vid Theranostics Center for Molecular Radiotherapy and Molecular Imaging i Tyskland, och vars resultat publicerades i Journal of Nuclear Medicine (JNM) tidigare i oktober, visade en positiv effekt på överlevnaden vid behandling av obotlig prostatacancer med PSMA-targeted radioligand therapy (PRLT). Precis som vid behandling av NETs med PRRT tillförs även vid PRLT det radioaktiva ämnet Lutetium 177 till tumörcellerna, och även vid denna behandling är upptaget i njurarna högt, med risk för njurskador som bieffekt av behandlingen.
Goda resultat talar för bredare implementering
Artikelförfattarna konstaterar i JNM att de samlade resultaten av tre års studier med olika radioligander visar att PRLT har god effekt vid behandling, även i långt framskridna fall av metastaserad och kastrationsresistent prostatacancer. Forskarna pekar på stora fördelar avseende övergripande och progressionsfri överlevnad samt utmärkt smärtlindring och signifikant förbättring av kliniska symptom, och konstaterar att framgångarna med PRLT redan har lett till att allt fler kliniker runt om i världen implementerar behandlingen.
NETs – en relativt liten cancermarknad
NETs är en indikation med i cancer-sammanhang relativt begränsad patientpopulation, men likväl med betydande marknadspotential. Läkemedelsbolaget Ipsen, som är marknadsledande inom NETs, kalkylerar med ett marknadsvärde om cirka 1 miljard dollar årligen, baserat på en patientpopulation om cirka 120 000 patienter inom gastroenteropancreatic NETs i Europa  och USA.
Label extension inom prostatacancer ökar marknadspotentialen
I BioStocks senaste analys av A1M Pharma med fokus på ROSgard kalkylerar vi med en möjlig årlig toppförsäljning – s.k. peak sales – för ROSgard inom PRRT i intervallet 60-245 miljoner USD, beroende på prissättning per behandling, mm. I analysen konstaterar vi även att möjligheterna till s.k. label extensions, d.v.s. en breddning av användningen till att även omfatta andra typer av strålbehandlingar som leder till njurskador hos cancerpatienter, kan ge en betydligt större marknadspotential.
En label extension för ROSgard omfattande även njurskydd vid strålbehandling av prostatacancer, som är den allra vanligaste cancerformen bland män i västvärlden, skulle utan tvekan innebära en mångdubbling av marknadspotentialen för A1M Pharmas läkmedelskandidat.
Prostatacancer växer kraftigt
Prostatacancer står för nästan en tiondel av alla dödsfall i cancer och antalet diagnosticerade fall har ökat kraftigt de senaste 35 åren, vilket delvis kan förklaras med att vi lever allt längre och att fler därför hinner utveckla prostatacancer. I Sverige diagnosticeras knappt 10 000 fall årligen och 2014 avled 2 398 svenska män i sjukdomen, vilket är sju gånger fler än som dog i trafiken.
En fjärdedel av alla drabbade utvecklar den svåra formen CRPC, d.v.s. kastrationsresistent prostatacancer, och cirka 90 procent av dessa patienter får metastaser i skelettet. Idag finns inget botemedel mot metastaserad prostatacancer – medianöverlevnaden är endast 1-2 år och behovet av nya behandlingar för att bromsa sjukdomen är mycket stort. Det är specifikt de positiva resultaten av behandling av denna framskridna form av prostatacancer som avhandlas i den tidigare nämnda artikeln i Journal of Nuclear Medicine.
Marknadspotential prostatacancer
Patientpopulationens storlek i kombination med den ökande förekomsten av prostatacancer innebär att det finns ett stort affärsmässigt intresse för indikationen inom läkemedelsindustrin. Potentialen illustreras även väl av att flera av världens bäst säljande cancerläkemedel har inriktning mot prostatacancer. Analysfirman GlobalData förutspår ett kraftigt ökande marknadsvärde för prostatacancer på de nio största marknaderna, från 2,6 miljarder dollar till 8,3 miljarder dollar mellan åren 2013 och 2023.
Läs artikeln PSMA-Based Radioligand Therapy for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: The Bad Berka Experience Since 2013 här.
Läs även: BioStocks analys av A1M Pharma (17 maj 2017)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev