Home Nyheter VD-intervju Saniona: »Prader-Willi-patienter är en extremt svårbehandlad patientgrupp«

VD-intervju Saniona: »Prader-Willi-patienter är en extremt svårbehandlad patientgrupp«

VD-intervju Saniona: »Prader-Willi-patienter är en extremt svårbehandlad patientgrupp«

26 oktober, 2017

Saniona har meddelat att man har beslutat att avblinda sin pågående kliniska fas II-studie med Tesomet i vuxna patienter med Prader Willis syndrom, och göra en interimsanalys av data utifrån varje enskild patient. Beslutet kommer efter att 9 av 10 planerade patienter antingen slutfört eller avbrutit behandlingen. Vissa patienter har visat indikation på viktminskning och minskat matbegär, vilket var studiens två viktigaste effektmått. Vissa patienter har dock valt att avbryta sin medverkan i studien på grund av ogynnsamma effekter som skulle kunna ha koppling till behandlingen. Interimsanalysen som väntas ge svar, bland annat på om de upplevda besvären kan relateras till en för hög administrerad dos, kommer att pågå i mellan två och tre månader. BioStock kontaktade Saniona för att få en kommentar till nyheten, som i skrivande stund sänkt bolagets aktiekurs med 15 procent.

Jørgen Drejer, vd Saniona
Jørgen Drejer, vd Saniona.

Jørgen Drejer, vd Saniona – att patienter väljer att avbryta sin medverkan i er studie på grund av negativa effekter låter oroande, kan du kommentera detta?
– Vuxna patienter med Prader Willis symptom är generellt en extremt svårbehandlad patientgrupp, och det är väldigt vanligt att ett flertal patienter av olika anledningar inte klarar av, eller är ovilliga att fullfölja en tre månader lång klinisk studie. I vårt fall beror de flesta avhoppen på att redan existerande symptom till synes har förstärkts. Av den anledningen är vi intresserade av att avblinda studien och undersöka om det kan finnas en korrelation till behandlingen i sig och om vi ska gå vidare med en lägre dosnivå i en fortsättning av studien.
Kan ni idag säga något om vilken typ av besvär de aktuella patienterna har upplevt?
– Alla patienter är olika och uppvisar olika beteendemässiga avvikelser så det är i detta läge mycket svårt att avgöra om det finns ett tydligt mönster. Om vi avblindar studien kan vi möjligen få en bättre uppfattning om det finns någon kritisk korrelation mellan behandling och beteende i detta fall.
Tesomet, och dess aktiva substans tesofensine, har tidigare genomgått kliniska studier med över 1300 patienter utan allvarliga säkerhetssignaler. På vilka sätt är denna studie annorlunda, avseende t.ex. dosnivåer?
– Det stämmer att tesofensine är en väldigt väl tolererad substans som har administrerats till över 1300 både unga och gamla individer utan några problem. Den administrerade dosen i PWS-studien är densamma som gavs i vår diabetesstudie, där vi såg att den tolererades väl. Prader-Willi-patienter har dock en väldigt atypisk kroppssammansättning med låg andel fettfri kroppsmassa, vilket medför att deras system för nedbrytning av läkemedel kan skilja sig kraftigt från andra personers. Det kan potentiellt ha förändrat relationen mellan dos och koncentration av läkemedel i blodet. Det är också därför vi nu vill avblinda studien för att kunna analysera de blodprov som har samlats in under studiens gång.

»Den administrerade dosen i PWS-studien är densamma som gavs i vår diabetesstudie, där vi såg att den tolererades väl.« – Jørgen Drejer, vd Saniona

PWS är en indikaton med komplex sjukdomsbild där patienterna ofta lider av flera sjukdomar samtidigt, på vilket sätt kan detta ha inverkat på de resultat ni nu sett?
– Alla patienter har upplevt stora humörsvängningar och beteendemässiga avvikelser, precis som väntat, men det verkar som att vissa av dessa symptom kan ha intensifierats under studien. Eftersom studien ännu inte avblindats vet vi inte om detta är en slump eller om symptomen kan ha förstärkts som en direkt följd av behandlingen.
Vad skiljer annars denna studie från den fas II-studie med Tesomet som tidigare gjorts i patienter med diabetes typ 2, utöver indikationen?
– Upplägget är inte så annorlunda jämfört med t.ex. den diabetesstudie vi genomförde framgångsrikt tidigare i år. Dock kräver dessa patienters sköra tillstånd en annan nivå av daglig omsorg och övervakning, och deras generella symptom kräver också mer individuellt anpassad behandling.
Ni har precis beslutat om en interimsanalys av studiedatan som tar ca 2-3 månader. Vad är det som tar såpass lång tid?
– Eftersom det är en ganska liten studie kommer vi att kunna sammanställa datan ganska snabbt, men vi behöver även få de insamlade blodproven analyserade i ett validerat laboratorium med en metod som validerats, och det är det som tar tid.
Hur kommer utfallet av interimsanalysen att kunna påverka hur ni går vidare med Tesomet i PWS, d.v.s. vilka möjliga scenarier ser du?
– Vi hoppas att analysen av studiedata kommer att bekräfta dels att indikationerna vi har på tydlig viktminskning och reducerat matbegär, d.v.s. studiens primära mätpunkter, är kopplade till behandlingen med Tesomet och dels ge en förklaring till varför vissa patienter avbröt studien p.g.a. ogynnsamma effekter. Uppfylls detta ser vi fortsatt goda möjligheter för Tesomet att bli en unik behandling för Prader Willi-patienter och kommer då att gå vidare med studier i unga patienter, vilka generellt uppvisar mindre komplicerade beteendemönster.
– Ett riktigt pessimistiskt scenario vore förstås om vi skulle komma fram till att det är alltför komplicerat att komma framåt inom PWS och därmed tvingas gå vidare och fokusera enbart på andra, mindre komplicerade indikationer inom ätstörningar.
Avslutningsvis, den fråga som kanske dyker upp allra först hos oroliga investerare vid en sådan här nyhet: Hur påverkar detta Sanionas strategi för Tesomet på sikt?’
– Tesofensine och kombinationsprodukten Tesomet är bevisat mycket effektiva för att uppnå viktminskning, och vi kommer inte att ändra vår parallella utvecklingsstrategi: först av allt kommer vi att utveckla en effektiv viktminskningsbehandling inom stora metaboliska sjukdomar som fetma och diabetes, med partnerskap som målsättning. För det andra kommer vi att utveckla Tesomet inom ätstörningar, som utöver Prader Willi skulle kunna vara t.ex. hetsätning, där rationalen är väldigt stark och vi ser ett stort medicinskt behov och potential för Saniona att gå hela vägen på egen hand.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev