Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 4 juni

Nyhetssvepet tisdag 4 juni

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet tisdag 4 juni

4 juni, 2019

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» CLS siktar mot den internationella tumörablationsmarknaden
» Forskningsrön kan ge nya förutsättningar att lösa sepsis-utmaning
» Cereno Scientific finansierar rusch mot fas II
» KD föreslår riktad emission och vill öppna filial i Kina
» Världens dyraste läkemedel godkänt

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 22 här
Clinical Laserthermia Systems förbereder för att ingå ett avtal som innebär att bolagets teknik och produkter kommer att användas i en klinisk studie som genomförs av det amerikanska bioteknikföretaget Immunophotonics. Syftet med studien är att utvärdera effekten av ett nytt s.k. IP-001-läkemedel, från Immunophotonics, som är framtaget för att skapa, alternativt förstärka, en immunologisk effekt vid ablationsbehandling. Studien, som planeras genomföras vid ett antal olika sjukhus i Schweiz, finansieras av Immunophotonics. Läs mer.
Oncology Venture meddelar att ett e-abstract har publicerats i Journal of Clinical Oncology – en ASCO-tidskrift – vilket beskriver förmågan hos DRP (Drug Response Prediction) att förutsäga vilka bröstcancerpatienter som har hög sannolikhet att svara på neoadjuvant (tidig) behandling med doxorubicin. Läs mer.
RhoVac offentliggör prospekt i samband med beslutad företrädesemission som löper mellan 5 – 19 juni. Läs mer.
Idag är första handelsdag i Sanionas aktie utan rätt att delta i företrädesemissionen. Läs mer.
Lumitos nyemission tecknades till cirka 155 procent och bolaget tillförs cirka 38,7 Mkr i kontanta medel genom dels en övertecknad företrädesemission och dels genom beslutad övertilldelning om 3,0 Mkr. Läs mer.
Diamyd Medical meddelar att en ny delrapport vid 30 månader och efter extra injektion stödjer långtidseffekt av intralymfatisk Diamyd. Läs mer.
Beactica fullbordar finansieringsrunda och tar sin tumörbehandling vidare mot preklinisk utveckling. Läs mer.
Camurus meddelar publicering av fas III-resultat som visar långtidssäkerhet, god effekt och hög tillfredställelse bland patienter med opioidberoende. Läs mer.
Glycorex Transplantation rapporterar de första resultaten erhållits med de produkter som bolaget utvecklat för applikation inom reumatoid artrit (RA). Resultaten är positiva och visar att produkterna selektivt och kvantitativt reducerar RA-associerade autoantikroppar i blod från patienter med RA. Läs mer.
Amgen presenterade data från den första kliniska studien i människa med KRASG12C-hämmaren AMG 510 vid behandling av solida tumörer. Läs mer.
Pharmacolog har erhållit en beställning på ett DrugLog-system till Kronen-Apotheke Marxen, ett fristående apoteket i Köln, Tyskland. Läs mer.
AstraZenecas Lynparza gav ökad överlevnad i äggstockscancer. Läs mer.
Den 5 juni presenterar Medivir vid 2019 BIO International Convention i Philadelphia, USA. Läs mer.
Elektas valberednings förslag till styrelse inför årsstämman. Läs mer.
Beslutsförslag inför årsstämman i Nanexa den 11 juni. Läs mer.
Den 21-23 maj deltog iZafeVitalismässan i Göteborg för att presentera vårdlösningen Dosell. Läs mer.
Kallelser till bolagsstämmor:
AcuCort
Nyheter inkomna igår e.m.:
Immunovia meddelade utmärkta resultat för samtliga symptomatiska riskgrupper från optimeringsarbetet med IMMray PanCan-d. Läs mer.
BrainCool har erhållit en första order om tjugo BrainCool System i Korea. Läs mer. Bolaget har även erhållit patentgodkännande i Kina för teknik vid frossbrytningar (”shivering”) vid nedkylning med BrainCool System. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems har slutfört den riktade nyemission av B-aktier till vissa anställda i bolaget som beslutades vid extra bolagsstämma den 18 mars. Totalt tecknades 90 732 aktier i nyemissionen och bolaget tillförs cirka 726 TSEK före emissionskostnader. Läs mer.
Asarina Pharma har utfärdat 246 434 nya aktier till Ergomed, det kontraktsforskningsbolag som genomför Asarina Pharma’s fas IIb studie i PMDD. Emissionen har utlösts av att en planerad milstolpe uppnåtts i PMDD-studien och utgör 1,5 procent av det nuvarande aktiekapitalet i bolaget. Läs mer.
Getinge informerade om en återkallelse av anpassade slangkit till hjärtlungmaskiner. Till dags datum finns inga kända händelser kopplat till allvarlig skada eller dödsfall som kan förknippas med produkten. Läs mer.
Oncopeptides presenterade nya data från fas I/II-studien kallad O-12-M1 med Melflufen i RRMM patienter vid ASCO:s årsmöte 2019. Läs mer.
Sanofi rapporterade att den första fas III-studien av kombinationsbehandling med isatuximab visade positiva resultat i recidiverande/refraktärt multipelt myelom (RRMM). Läs mer.
Prospektet avseende Bio-Works Technologies företrädesemission om cirka 34,8 Mkr har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Teckningsperioden löper mellan 7 – 24 juni. Läs mer.
Stora aktieägare i Scandion Oncology har skrivit under lock-up avtal om 12 månader. Läs mer.
Analyst Group publicerade en analys av Chordate Medical. Läs mer. Man publicerade även en analys av Calmark Sweden. Läs mer.
Bavarian Nordic gav information om bolagets aktieåterköpsprogram. Läs mer.
Även Novozymes publicerade information om sitt aktieåterköpsprogram. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Glycorex Transplantation +21,25%, Diamyd Medical +12,55%, Peptonic Medical +11,92%, Idogen +11,80%, BONESUPPORT +10,31%, AlphaHelix +8,43%
Förlorare i lunchhandeln: Zenicor -9,66%, BiBBInstruments -8,31%, Aptahem -8,21%, AcuCort -6,01%, A1M Pharma -5,21%, ScandiDos -5,24%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev