Home Nyheter Lovande kliniska data för Bayers TRK-hämmare, bättre screening behövs

Lovande kliniska data för Bayers TRK-hämmare, bättre screening behövs

Lovande kliniska data för Bayers TRK-hämmare, bättre screening behövs

29 maj, 2019

Nya lovande data för Bayers cancerläkemedel larotrectinib visar en bestående responsfrekvens på 94 procent hos barn och 76 procent hos vuxna med TRK fusionscancer. Klinisk nytta visades även hos patienter med primära CNS-tumörer och hjärnmetastaser. Samtidigt konstaterar en internationell forskarstudie att bättre screening för att fånga upp högriskpatienter.
Förra hösten godkände FDA cancerläkemedlet Vitrakvi (larotrectinib) för behandling av barn och vuxna med TRK fusionscancer med en specifik genförändring i genen som kodar för Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK). Larotrectinib är en oral TRK-hämmare som verkar genom att hämma förändrade TRK-proteiner, så kallade fusionsproteiner, som aktiverar signalering och kan leda till okontrollerad tumörtillväxt i åtminstone 25 cancertyper, bland annat mjukdelssarkom, sköldkörtelcancer, lungcancer, fibrosarkom hos barn samt spottkörtelcancer.

Inlicensierades 2018 från Loxo Oncology

Läkemedlet, som marknadsförs av Bayer under namnet Vitrakvi och som inlicensierades från Loxo Oncology 2018, var då det andra cancerläkemedlet som FDA godkänt relaterat till tumörernas genetiska egenskaper. Det första kom året dessförinnan i form av Mercks PD1-hämmare Keytruda (pembrolizumab) och sågs av dåvarande FDA-chefen Scott Gottlieb som en ny epok inom cancervården:
“Today’s approval marks another step in an important shift toward treating cancers based on their tumor genetics rather than their site of origin in the body. This new site-agnostic oncology therapy isn’t specific to a cancer arising in a particular body organ, such as breast or colon cancer. Its approval reflects advances in the use of biomarkers to guide drug development and the more targeted delivery of medicine.“

Lovande behandlingsresultat i TRK fusionscancer

Daniel Tesfa, Medicinsk chef onkologi och hematologi på Bayer
Daniel Tesfa, Medicinsk chef onkologi och hematologi på Bayer Sverige.

Den 15 maj i år publicerade Bayer nya kliniska data för Larotrectinib som visar en responsfrekvens på 94 procent hos barn och 76 procent hos vuxna med TRK fusionscancer. Klinisk nytta visades även hos patienter med primära CNS-tumörer och hjärnmetastaser. De data som publicerats visar att effekterna är bestående och att behandlingen har en säkerhetsprofil i enlighet med vad som tidigare rapporterats, med biverkningar huvudsakligen av grad 1 och 2.
– Resultaten bekräftar den positiva effekten och säkerheten för larotrectinib hos patienter med TRK fusionscancer. Detta gäller oavsett tumörtyp och ålder, inklusive de som diagnosticerats med hjärnmetastaser eller primärtumörer i centrala nervsystemet (CNS). Detta understryker vikten av möjlighet till gentestning för att identifiera patienter med TRK fusionscancer, säger Daniel Tesfa, Medicinsk chef för onkologi och hematologi på Bayer Sverige.
De nya resultaten kommer att presenteras vid det 55:e årliga mötet för American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2019 i Chicago, USA, som pågår från 31 maj till 4 juni.

Bättre screening behövs

En ny studie rörande TRK fusionscancer i barn, författad av forskare vid fem amerikanska och italienska sjukhus och universitet och publicerad i Journal of Clinical Oncology, rekommenderar screening av tumörer hos barn för att konstatera (eller avskriva) TRK-fusioner. Forskarna rekommenderar en nästa generations gensekvensering för tumörer som har en relativt låg förekomst av TRK-fusioner för att identifiera patienter som kan dra nytta av TRK-hämning.
Behandlingar av den typ som larotrectinib representerar ser ut att ha goda förutsättningar få en ökad betydelse i cancervården. Samtidigt behövs, som forskarna konstaterar, bredare och bättre screening av patienter som kan fånga upp specifika genetiska förändringar såsom TRK-fusioner och potentiellt även andra ännu ej kända genetiska markörer för sjukdom.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev