Home Nyheter Genovis nya enzym skräddarsytt för utveckling av biologiska läkemedel

Genovis nya enzym skräddarsytt för utveckling av biologiska läkemedel

Genovis nya enzym skräddarsytt för utveckling av biologiska läkemedel

29 maj, 2019

I bokslutet för 2018 utlovade Genovis att man kommer satsa hårdare på produktutveckling inom glykananalys för att kunna erbjuda produkter som både förbättrar och förenklar kundernas utveckling av nya och bättre läkemedel. Igår levde bolaget upp till denna utfästelse och lanserade SialEXO 23, en produkt utvecklad just för förbättrad glykananalys.
Genovis satsning på enzymer för glykananalys har påvisat tydliga värden både inom akademiska och industriella applikationer. Bolaget har exempelvis fått uppmärksamhet från USAs läkemedelsmyndighet FDA och Johns Hopkins University, som använt bolagets produkter som grund för vetenskapliga publikationer.

Nära kundrelationer en delförklaring till framgångarna

Genovis levererar enzymer till 24 av världens 25 största läkemedelsbolag, men även till väletablerade akademiska institutioner. Bakom denna statistik döljer sig dock, utöver utvecklingsexpertisen in-house, en strävan att jobba nära kunderna och utveckla produkter i paritet med deras efterfrågan och för att implementera enzymen i analysrutiner redan från upptäckt av nya läkemedel, via klinisk prövning till produktionskontroll av kundens läkemedelskandidat under hela dess livslängd.
Ett av läkemedelsbolagen i den växande kundboken är Roche som under 2017 publicerade en artikel där man använt en av Genovis produkter. Detta markerade ett viktigt skifte i användning eftersom SmartEnzymes dessförinnan mestadels använts i preklinisk utveckling. Givet potentialen att använda enzymerna i alla stadier av läkemedelsutveckling, från preklinisk till klinisk fas, var detta en viktig milstolpe.
Försäljningsmässigt för det också med sig fördelar. När en läkemedelskandidat har nått marknaden kvarstår behovet av det specifika enzymet för efteranalyser, sålunda kräver varje steg i utvecklingsprocessen en högre produktion av enzymet. Som ringar på vattnet så för fler kunder och applikationsområden med sig ytterligare fler kunder i en exponentiell utvecklingskurva, något som alltså även återspeglas i försäljningen. Mer om detta nedan.

–  Glykaners betydelse för kvalitet och säkerhet vid utveckling av biologiska läkemedel är ett växande område inom biopharmaindustrin och vi har sett ett ökande intresse för att studera just sialinsyror. SialEXO 23 gör det möjligt för våra kunder att mer effektivt mäta förekomsten av sialinsyror med befintliga analysinstrument, sa Fredrik Olsson, vd för Genovis, i ett pressmeddelande.   

SialEXO 23

SialEXO 23 – årets första lansering

Expansionen av portföljen av SmartEnzymes sker nu i och med lanseringen av SialEXO 23, ett specifikt enzym som helt klyver bort α2-3 länkade sialinsyror och som kan användas för att studera glykanprofiler på biologiska läkemedel. Det senaste tillskottet i Genovis stadigt växande produktutbud kan användas vid studier av en viss typ av glykaner på biologiska läkemedel.
Majoriteten av biologiska läkemedel är glykoproteiner och uppsättningen av glykaner, såsom sialinsyra, är enligt Genovis av stort intresse för biopharmabolagen eftersom det kan påverka funktion och cirkulationstid av läkemedlet.
Genovis arbetar kontinuerligt med att utveckla nya produkter för att möta efterfrågan. Under 2018 lanserade bolaget två nya produkter: GlycoCATCH –  för glykananalys – och FabRICATOR HPLC, en produkt som möjliggör automatiserade analyser av läkemedel baserade på antikroppar. SialEXO 23 är den första produkten Genovis lanserar 2019. Produkten kommer att presenteras på den årliga konferensen för American Society for Mass Spectrometry (ASMS) i Atlanta, Georgia som pågår under 2-6 juni.

Ett pärlband av kvartal med ökad försäljning

I februari rapporterade bolaget en ökad försäljning för sextonde månaden i rad. Förutom det utökade produktutbudet visade försäljningen av redan existerande produkter en god försäljningstillväxt för hela produktportföljen och på alla geografiska marknader, det vill säga Nordamerika, Europa och Asien.
I början på maj kunde Genovis presentera ännu ett starkt kvartal med en ökad nettoomsättning på hela 91 procent under Q1 2019 och det innebär att man hade bokfört ett positivt rörelseresultat tre kvartal i rad. Bakom ökningen ligger framförallt en order på 2 Mkr från ett icke namngivet globalt biopharmabolag. Ordern gällde en utvärderingsstudie som ligger utanför Genovis nuvarande huvudmarknad. Detta faktum gör att helt nya intäktskällor kan materialiseras.
Mer information om SialEXO 23 återfinns här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev