Home Nyheter Saniona tar in kapital för att ersätta finansieringsavtal

Saniona tar in kapital för att ersätta finansieringsavtal

Saniona tar in kapital för att ersätta finansieringsavtal

29 maj, 2019

Saniona tar in 78 Mkr i en till 85 procent garanterad företrädesemission, med syftet att säkra bolagets finansieringsbehov och därmed ersätta avropandet av framtida potentiella trancher enligt det befintliga finansieringsavtalet med Nice & Green.
I december 2017 ingick Saniona ett finansieringsavtal med Nice & Green S.A. över en initial tolvmånadersperiod, vilket därefter har förlängts för ytterligare en tolvmånadersperiod. Idag finns det utestående ej konverterade konvertibler utgivna till N&G motsvarande ett belopp om 10,5 Mkr. Därutöver har motparten tidigare begärt konvertering av motsvarande 143 758 aktier som beräknas emitteras och registreras i slutet av juni 2019.

En företrädesemission med flera syften

Syftet med företrädesemissionen är primärt att – utan att behöva avropa framtida potentiella trancher enligt finansieringsavtalet med Nice & Green – slutföra pågående Fas IIa-studier för Tesomet för behandling av Prader-Willis syndrom och för behandling av hypotalamisk fetma och initiera diskussioner med regulatoriska myndigheter för att start av fas IIb/III-studier under 2020.
Vidare är syftet att vidareutveckla övriga program, internt eller med partners, inklusive SAN711-programmet för behandling av neuropatisk smärta och kronisk klåda samt IK-programmet för behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar.

Erbjudandet

Företrädesrätten ger aktieägare möjlighet att teckna två nya aktier per elva befintliga. Avstämningsdagen är 5 juni 2019 och teckningsperioden löper sedan från och med den 10 till och med den 25 juni. Sista handelsdag i Sanionaaktien med rätt att delta i företrädesemissionen är den 3 juni 2019. Ett prospekt för företrädesemissionen kommer att publiceras av Saniona omkring den 7 juni 2019.
Företrädesemissionen är baserad på ett bemyndigande från årsstämman som hölls den 24 maj.

Dagsfärsk finansiell information

Utöver gårdagskvällens emissionsbesked offentliggjorde bolaget under morgonen sin delårsrapport för perioden januari till mars 2019. Saniona redovisar ett resultat efter skatt om -24,8 Mkr för kvartalet (-13,5), med ett rörelsekapital om -29,1 Mkr (-15,7). Nettoomsättningen uppgick till 1,7 Mkr för perioden (4,3). Kassan vid periodens slut var 46,9 Mkr.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev