Home Nyheter CLS siktar mot den internationella tumörablationsmarknaden

CLS siktar mot den internationella tumörablationsmarknaden

CLS siktar mot den internationella tumörablationsmarknaden

4 juni, 2019

CLS imILT-metod har visat stor potential inom behandling av allvarliga cancerformer genom att stimulera immunsystemet med värme, termoterapi. Utöver intressanta samarbeten för kommersiell och teknisk utveckling i Europa och USA, har bolaget även ögonen på Kina, där marknaden för tumörablation förväntas växa exponentiellt under de kommande åren. BioStock har tittat på de senaste händelserna och lite extra på potentialen för CLS teknik utanför Europa.
 Clinical Laserthermia Systems (CLS), ett medicinteknikbolag baserat i Lund, utvecklar teknik och metod  för ablationsbehandling, med hög precision, av solida tumörer. Immune-stimulating interstitial thermotherapy (imILT) är en laserstyrd värmebehandling som inriktar sig mot den yttre tumörytan, där tumören växer. CLS TRANBERGThermo Therapy System används för att utföra behandlingen. Utöver att systemet tillför värme, i form av laserenergi, är det optimerat för att med hög precision övervaka och kontrollera lasertemperaturen. Värmen frigör antigener som är specifika för tumören och som immunsystemet reagerar på. På så sätt uppstår ett immunsvar som inte bara attackerar tumören utan också metastaser.

Stor marknadspotential för CLS

imILT baseras på professor Karl-Göran Tranbergs forskning som visar att långsam uppvärmning av en tumör kan rekrytera immunceller som attackerar tumörceller, vilket nästan fungerar som ett vaccin mot tumörer. Då principen är unik och antalet möjliga behandlingsindikationer är stort (bröst -, hud-, lung-, prostata-, njur-, lever- och bukspottskörteltumörer), tror CLS att produkten har potential att hjälpa cirka 5–8 procent av de över 8 miljoner människor som beräknas drabbas av cancer år 2023.

Starkt stöd från EU

CLS har genomfört tre kliniska studier av TRANBERG-systemet och imILT, med finansiellt stöd från EUs ramprogram för forskning och utveckling, Horizon 2020. CLS fick 20 Mkr från Horizon 2020 för projektet, som har givit lovande resultat avseende överlevnad för patienter med bukspottskörtelcancer som får imILT-behandling.

Bygger relationer i Europa och USA

Under perioden oktober 2018 till januari 2019 har CLS skrivit avtal med två bolag i Europa och ett i USA med fokus på att leverera högkvalitativ bildstyrd interventionell teknologi till sjukhus som utför MR-bildstyrd laserablationsbehandling.
I Europa har CLS ingått ett avtal med franska Image Guided Therapy SA (IGT) för utveckling och kommersialisering av en mjukvara som med stöd av magnetröntgen ska erbjuda läkare optimala förutsättningar för att granska, mäta och kontrollera temperaturer vid imILT-behandling.
I nära anslutning till IGT-avtalet tecknades ett avtal med Siemens Healthineer som ger CLS rättighet att licensiera Siemens Healthineers Access-I mjukvara för att göra det möjligt att koppla samman CLS produkter, kombinerade med mjukvaran från IGT, med Siemens Healthineers Magnetom scanners.

Lars-Erik Eriksson, vd, CLS

I USA har CLS tecknat ett distributionsavtal med MRI Interventions (MRIC), ett väletablerat bolag baserat i USA med expertis inom neurointerventionell MR. Avtalet, som löper över två år, ger MRIC exklusiva rättigheter till försäljning och distribution av CLS produkter i USA och Kanada. Det innebär också att CLS får tillgång till MRIs säljkår i USA och därmed ett stort antal kunder.

“Under det kommande halvåret räknar vi med att ha en konkurrenskraftig och komplett produkt för laserablation att erbjuda läkare som arbetar med MR-styrd laserablation av tumörsjukdom. Lanseringen kommer att ske i USA, där vi först ansöker om regulatoriskt godkännande. Vi ser att intresset är störst här och att vi kan använda försäljningsresurserna hos vår partner MRI Interventions och hos vårt amerikanska dotterbolag CLS Americas Inc. Därefter kommer Europa att erbjudas produkten.”Lars-Erik Eriksson, vd, CLS.

Överlag stärker de två avtalen CLS kapacitet betydligt att integrera sina produkter med några av de bästa teknikplattformarna för att kunna leverera högkvalitativ teknologi för tumörablation.

CLS siktar mot den kinesiska marknaden

I januari i år meddelade det europeiska patentverket (EPO) att man kommer att bevilja CLS patent för tekniken att kontrollera värmebehandling som används i imILT. Patentet innebär att CLS konkurrenter inte kan ta fram egen fiberteknologi för imILT-protokollet.
Så sent som förra månaden säkrade CLS ett liknande patent i Kina som kommer att vara giltigt till 2033. Det ger bolaget en rimlig chans på den största asiatiska marknaden, en marknad som fortfarande expanderar snabbt.
Det kinesiska patentet är avgörande för CLS förmåga att attrahera kinesiska investerare och den kinesiska sjukvårdsmarknaden. Det är ännu viktigare om man tänker på det stora antalet investeringar mellan Europa och Kina den senaste tiden (läs mer om kinesiska investeringar i skandinavisk life science här), en utveckling som till stor del drivs på av de allt sämre handelsrelationerna mellan Kina och USA.

“Det tar tid att bygga förtroende och relationer på den asiatiska marknaden och, som jag tidigare sagt, för att etablera CLS i Kina behöver vi en pålitlig lokal partner. En stark patentportfölj och förmågan att skydda vår teknologi är värdefulla tillgångar i dessa diskussioner ”– Lars-Erik Eriksson

Den kinesiska ekonomin fortsätter att expandera och den kinesiska hälso- och sjukvårdssektorn är redo att investera i innovativ teknologi såsom termoterapi. Det betyder att den 11 procentiga globala tillväxttakt som förutspås för tumörablationteknologi de närmaste åren, till stor del kommer att drivas av Kina där sådan teknologi ännu inte är etablerad.

Det internationella strålkastarljuset på imILT

I takt med att CLS expanderar sin produktportfölj och sluter avtal med nya partner för att stärka sin position på marknaden deltar bolaget allt oftare vid de stora internationella branschkonferenserna för att presentera TRANBERG och imILT.
Nyligen deltog bolaget vid Anglonordic Life Science Conference i London 8–9 maj där vd Lars-Erik Eriksson presenterade verksamheten för investerare och andra life science bolag.
Förra månaden närvarade CLS vid European Conference of Interventional Oncology (ECIO) i Amsterdam där man visade upp TRANBERG-systemet och berättade om den nya navigationsplattforment. Dessutom arrangerade CLS ett satellitsymposium med fokus på imILT och de studier som genomförts inom Horizon2020.
BioStock bevakade CLS vid ECIO och satte samman en video med intervjuer med Karl-Göran Tranberg, Lars-Erik Eriksson samt en rad experter inbjudna att tala om fördelarna med imILT vid CLS symposium. Se videon här.

imILT har potential att lätta sjukvårdens bördor

CLS arbetar oförtrutet med optimering av sin tumörablationterapi som dessutom har potential att lätta några av sjukvårdens tunga bördor. Teknologin skulle kunna erbjuda mer effektiva och skonsammare behandlingar för patienterna. Behandlingar skulle också vara lättare att använda för sjukvårdspersonalen. Sammantaget skulle detta bidra till en minskad ekonomisk börda för sjukvården.
Då cancer blir allt vanligare torde en sådan teknologi tas emot med öppna armar världen över och inte minst i världens största ekonomier – Europa, USA och Kina.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev