Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 10 april

Nyhetssvepet onsdag 10 april

Nyhetssvepet tisdag 18 juni

Nyhetssvepet onsdag 10 april

10 april, 2019

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Follicum vill bidra till färre diabetesrelaterade komplikationer
» PHI ökar antalet säljkanaler inom EU
» NeuroVive vill hjälpa patienter med mitokondriella sjukdomar
» University College of London utvidgar samarbetet med Immunovia
» Genovis ingår samarbetsavtal med världsledande instrumentbolaget Thermo Fisher
» 2cureX IndiTreat-teknologi testas skarpt i klinisk cancerstudie 

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 14 här
Valberedningen föreslår att Genovis styrelse utökas vid årsstämman 2019 med nyval av två ledamöter, Lotta Ljungqvist och Håkan Wickholm. Ljungqvist är vd för GE Norden och Testa Center samt tidigare vd för IMED AB och global chef för BioProcess R & D i GEHC Life Science och har erfarenheter från Pharmacia Corp & Pharmacia & Upjohn. Hon sitter även i styrelsen för bl.a Vinnova och SwedenBio. Wickholm är tidigare CBO och vd för Lytix Biopharma samt har haft olika ledningsbefattningar på AstraZeneca. Läs mer.
Vid Öron-Näsa-Halsdagarna i Malmö presenterar Enzymatica idag för första gången för svenska läkare slutrapporten från den tyska multicenterstudien för utvärdering av ColdZyme vid behandling av förkylning. Läs mer.
Alligator Biosciences CMO Charlotte Russell kommer att ge en muntlig presentation av den bispecifika CTLA-4 x OX40-antikroppen ATOR-1015PEGS (The Essential Protein Engineering Summit) I Boston den 10 april. Läs mer.
Sedana Medical meddelar att amerikanska FDA under ett så kallat pre-IND-möte visat sig positiva till registreringen av IsoConDa och AnaConDa som en kombinationsprodukt i USA. Läs mer.
Oncopeptides har beviljats ytterligare patentskydd för melflufen i USA fram till 2033. Läs mer.
AstraZenecas cancerläkemedel Lynparza har godkänts av EU för behandling av bröstcancer. Läs mer.
Nya styrelseledamöter investerar 9,6 Mkr i Brighter genom en riktad nyemission. Läs mer. Bolaget har även publicerat information om förändringar i ledning och styrelse. Läs mer.
Immunoviva publicerar en korrigerad version av gårdagens pressmeddelande gällande avtalet med University College London. Läs mer.
Double Bond Pharmaceuticals dotterbolag FarmPharma har beviljats 500 Tkr i anslag från EU. Läs mer.
En patient behandlades igår i SpectraCures kliniska studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer vid University College London Hospital. Läs mer.
Vitrolife har förvärvat rättigheter till teknologi för att bedöma embryon baserat på time-lapsefilmer med hjälp av artificiell intelligens samt har ingått samarbetsavtal med Virtus Health och Harrison.AI för vidareutveckling av teknologin. Läs mer.
BONESUPPORT meddelar idag publiceringen av nya radiografiska och histologiska data som för första gången kliniskt visar att CERAMENT omvandlas till benvävnad i människor. Läs mer.
RLS Global tillkännager att företagets sårvårdsprodukt ChloraSolv, för diabetiska fotsår, har framgångsrikt erhållit CE-godkännande av Lloyd’s Register. Läs mer.
Sectra har fått en order på IT-lösning för att hantera radiologibilder, Sectra PACS, från den kanadensiska vårdgivaren Trillium Health Partners. Läs mer.
SensoDetects sydkoreanska distributör har inlett lanseringensarbetet för BERA och man räknar med lansering under fjärde kvartalet 2019. Läs mer.
AcouSort publicerar en Q&A med vd Torsten Freltoft. Läs mer.
PExA kommer tillsammans med Avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs Universitet att genomföra en internationell workshop för PExAs kunder samt nya potentiella användare. Workshopen arrangeras i Göteborg och startar imorgon den 11 april. Läs mer.
Oasmia utökar ledningsgruppen. Läs mer.
ObsteCare presenterade bolaget och det pågående arbetet med lansering på USA-marknaden, vid Aktiespararnas kvinnokväll den 8 april. Läs mer.
Aktieägare som representerar mer än 20 procent av samtliga aktier och röster i Pharmacolog har meddelat att de på årsstämman den 29 april kommer att föreslå en ny styrelse. Läs mer.
Professor Alvaro Pascual-Leone från Harvard Medical School har anslutit till Nexstims vetenskapliga råd. Läs mer.
Murgata Equity Research publicerar en analys av Elos Medtech. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
CELLINK  PCI Biotech  Prolight Diagnostics  ProstaLund  Spago Nanomedical
Kallelser till bolagsstämmor:
Biovica International  Brighter  Ellen  ISR Immune System Regulation  Medivir  Miris  Moberg Pharma  Senzime  SynAct Pharma
Nyheter inkomna igår e.m.:
Camurus amerikanska samarbetspartner Braeburn har lämnat in en begäran till den federala domstolen i District of Columbia om att få den treårsexklusivitet som FDA beviljat Sublocade upphävd, och yrkar samtidigt på ett omedelbart godkännande av Brixadi (buprenorfin) depåinjektion (det amerikanska varumärket för Camurus produkt Buvidal). Läs mer.
Dosering har inletts i A1M Pharmas fas I-studie av läkemedelskandidaten ROSgard. Läs mer.
Biovica International meddelade att bolaget genom en riktad nyemission och under förutsättning av att extra bolagsstämman godkänner densamma, kommer att tillföras 60 Mkr. Läs mer.
Lobsor Pharmaceuticals rapporterade att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat att godkänna att Lecigon, en behandling mot Parkinson, ska ingå i läkemedelsförmånerna. Läs mer.
S2Medical har beslutat att tidigarelägga publiceringen av bolagets årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018 till den 25 april. Tidigare datum för publicering av årsredovisningen var den 29 april. Läs mer.
Disciplinkommittén har tilldelat PharmaLundensis en erinran. Läs mer.
Indivior kommenterade anklagelserna om att bolaget ska ha gjort falska påstående om dess läkemedels effekt. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: RLS Global +25,88%, Oncology Venture +10,45%, PExA +8,68%, AcouSort +8,30%, AlphaHelix +7,74%, Idogen +7,14%
Förlorare i lunchhandeln: Clinical Laserthermia Systems -12,27%, ProstaLund -9,27%, Doxa -8,05%, Cline Scientific -6,83%, Scandinavian ChemoTech -6,65%, Ortoma -6,52%
Index: OMXS30 +0,44%, Hälsovård +0,20%
Fler artiklar från BioStock
» Ny vd ska ta strokebolagets kandidat in i klinik 
» Enzymatica preppar produktlansering och är redo för striktare reglemente
» Aprea uppnår positiva resultat mot svårfångad målmolekyl
» Oncology Venture vill lansera FDA-godkänt bröstcancerläkemedel i Europa 
» RhoVac ansöker om studiestart för fas IIb i prostatacancer
» Allt vanligare med stora avtal i preklinisk fas


[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev