Home Nyheter Allt vanligare med stora avtal i preklinisk fas

Allt vanligare med stora avtal i preklinisk fas

Allt vanligare med stora avtal i preklinisk fas

3 april, 2019

När Novartis i måndags meddelade att man betalar 1,6 miljarder USD för ett IFM Therapeutics-projekt i sent prekliniskt stadie var det anmärkningsvärt av flera anledningar. Vad som stack ut mest var den stora förskottsbetalningen om 310 MUSD. BioStock publicerar nu en lista över de största avtalen som slutits i preklinisk utvecklingsfas.
Avtal som sluts i upptäckts och prekliniskt stadie kännetecknas oftast av en betalningsplan där enskilda betalningar är knutna till uppnådda milstolpar i den fortsatta produktutvecklingen. På så sätt reducerar tagaren den ekonomiska risken i en sektor där framgångar för prekliniska kandidater är långt ifrån garanterade. Läkemedelsjättarna formulerar avtalen så att de minimerar sitt finansiella bakslag om projektet i fråga inte tar sig till klinisk fas II.

Novartis, Bristol-Myers Squibb och Celgene dominerar

I och med sitt senaste avtal blev Novartis ett av få bolag som gått med på att betala en signifikant summa, tillika en stor del av det totala avtalsbeloppet, i förskottsbetalning. Chris Dokomajilar, vd på DealForma, har tagit en närmare titt på den prekliniska sektorn och har tagit fram en topp 20 lista över avtal inom preklinik.
Listan domineras av tre bolag: Novartis förekommer hela tre gånger och utgör en topptrio tillsammans med Bristol-Myers Squibb (BMS) och Celgene. Det är dock värt att notera att BMS och Celgene håller på att slås samman genom ett uppköp som kommer att rita om kartan gällande prekliniskt risktagande.
Totalt sett är Novartis avtal från i måndags nummer fem på listan över avtal som ingåtts under det senaste årtiondet. Förstaplatsen på samma lista innehas av Biogens miljardavtal med Ionis inom neurosektorn. Biogens rykte i den sektorn har skadats allvarligt av det nyliga misslyckandet med aducanumab och det är fortfarande oklart om Biogen kommer att kunna dra nytta av Ionis för att ändra på detta. Det kommer att ta ett bra tag innan vi får svar på den frågan då preklinik nästan alltid innebär att det kommer ta flera år innan vi kan se några resultat. Såvida projektet inte misslyckas i tidiga skeden.

Flera stora bakslag

Ett snabbt misslyckande är precis vad som drabbade BMS stora affär med Flexus. Även Abbvie har fått känna på motgångar med prekliniska avtal genom sin deal med Reata som inte nådde upp till förväntningarna. Ett annat välkänt bakslag stod sammanslagningen av OnCore och Tekmira 2015 för. Bolagets börsvärde är nu betydligt lägre än den förskottsbetalning som ingick i uppköpssavtalet.

En snabbanalys av framtiden

Dokomajilar har tittat närmare på siffrorna och gjort en snabb analys av status för prekliniska avtal. Enligt honom har marknaden för prekliniska avtal stillnat något under de senaste tio åren. Dock märks en ökning i antalet avtal som berör teknologiplattformar; 2008 stod sådana avtal för 46 procent av alla avtal medan siffran hade stigit till 58 procent 2018. Man kan också se allt mer aktivitet inom fas I och fas II.
När det gäller förskottsbetalningar inom prekliniska FoU-samarbeten har medianvärdet ökat från 6 MUSD 2008 till att toppa på 18 MUSD under 2014. Därefter har värdet fallit igen.
I nuläget väljer de flesta tagare att spendera sina pengar i fas I, där medianvärdet för förskottsbetalningar var 22 MUSD under det senaste årtiondet. Det är 120 procent mer än för prekliniska avtal.
De som har följt marknaden under en längre tid kan notera en markant förändring under det senaste årtiondet med större avtal även i tidiga utvecklingsskeden medan den främsta värdedrivaren tidigare varit fas II och Proof-of-Concept.

Top 20 avtal i preklinik

Top 20 prekliniska FoU-partnerskap

Top 20 prekliniska bolagsköp och projektförvärv


Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev