Home Nyheter Oncology Venture vill lansera FDA-godkänt bröstcancerläkemedel i Europa

Oncology Venture vill lansera FDA-godkänt bröstcancerläkemedel i Europa

Oncology Venture vill lansera FDA-godkänt bröstcancerläkemedel i Europa

4 april, 2019

Oncology Venture har erhållit en exklusiv option att inlicensiera de europeiska rättigheterna till det USA-godkända bröstcancerläkemedlet ixabepilone. Bolaget avser nu att utvärdera läkemedlet tillsammans med sitt läkemedelsspecifika diagnostest DRP med sikte på ett marknadsgodkännande i Europa.
I juli 2015 förvärvade R Pharm-US LLC de globala rättigheterna till IXEMPRA (ixabepilone) från Bristol Myers Squibb (BMS) och nu har alltså Oncology Venture, via en exklusiv option, inlicensierat de europeiska rättigheterna till läkemedlet som redan är godkänt för behandling av bröstcancer i USA.

Patentskyddad biomarkörplattform ska bli nyckeln till framgång

Oncology Ventures affärsidé innebär att kombinera den egenutvecklade diagnosmetoden DRP (Drug Response Predictor) med strategiskt valda inlicensierade läkemedelskandidater som tidigare har visat god klinisk effekt, men enbart i en subgrupp av patientpopulationen. Bolagets målsättning är genom att rikta sig mot denna subgrupp kunna förbättra behandlingen av flera cancerformer.

DRP identifierar idealpatienterna för läkemedlet

DRP-teknologin möjliggör identifiering av den mest mottagliga patientpopulationen för läkemedlet och Oncology Venture ämnar endast behandla de patienter som testet anser vara mottagliga för behandlingen. Efter att ha genomfört kliniska studier som visar på en förbättrad effekt av läkemedelskandidaterna, i den selekterade subbgruppen, kan Oncology Venture ansöka om marknadsgodkännande eller utlicensiera läkemedelskandidaterna till ett högre värde.
Oncology Venture har med stöd av tidigare behandlingsresultat och tumörgendata, publicerade av BMS i vetenskapliga tidskrifter och med hjälp av DRP-diagnostik, lyckats identifiera vilka patienter som har störst sannolikhet att dra nytta av ixabepilone. Detta gör att bolaget nu är segervissa rörande möjligheterna att erhålla ett marknadsgodkännande från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för ixabepilone vid behandling av metastaserad bröstcancer i Europa.

Minimerad finansiell risk genom joint venture

Enligt avtalet kommer Oncology Venture nu utvärdera läkemedlet tillsammans med ett kandidat-specifikt DRP i kliniska studier med europeiska patienter med metastaserad bröstcancer. Om resultaten är övertygande har Oncology Venture en exklusiv option att inlicensiera de kommersiella rättigheterna för marknaden i EU.
Den utökade portföljen väntas inte öka bolagets kostnader eftersom den kliniska utvecklingen av ixabepilone kommer att finansieras av ”intresserade investerare” i ett samriskbolag – joint venture/Special Purpose Vehicle – samtidigt som Oncology Venture behåller kontrollen över programmet.

»Det här är en stor möjlighet för oss att använda vår värdehöjande process. Ixabepilone är en FDA‑godkänd produkt av högsta kvalitet och vi bedömer att vår DRP‑teknologi kan ta produkten till europeiskt godkännande. Ixabepilone har alla egenskaperna som vi letar efter och vi ser fram emot att hitta de patienter som verkligen kan dra nytta av ixabepilone, med det slutgiltiga målet att ta ett nytt effektivt läkemedel till cancerpatienterna i Europa/EU« — Peter Buhl Jensen, vd Oncology Venture.

Companion Diagnostics ett framgångsrecept för marknadsgodkännande?

Marknaden för Companion Diagnostics år 2014-2024. Källa: Coherent Market Insights Analysis (2017)

I början på 2018 godkände amerikanska FDA AstraZenecas preparat Lynparza för behandling av metastaserande bröstcancer med en specifik nedärvd genetisk mutation. Den godkända behandlingen kombineras dock, intressant nog, med en FDA-godkänd companion diagnostics från Myriad Genetics.
Trenden med companion diagnostics, vilket Oncology Ventures läkemedelsspecifika diagnostest DRP alltså är ett exempel på, innebär att ett läkemedelsgodkännande är nära kopplat till ett diagnostiskt test.
AstraZeneca har prognosticerat att så många som hälften av deras läkemedelslanseringar år 2020 kommer att inkludera companion diagnostics för att kunna selektera de patientgrupp där läkemedlet gör mest nytta. Detta expanderande utrymme, som enligt Coherent Market Insights kommer vara värd cirka 5,9 miljarder USD år 2024, ger plats för fler aktörer med innovativ teknik såsom Oncology Venture.
Se Oncology Ventures vd Peter Buhl Jensen presentera bolaget vid BioStock Live Startup Pitch & Dealmaker Summit i januari:

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev