Home Nyheter Aprea uppnår positiva resultat mot svårfångad målmolekyl

Aprea uppnår positiva resultat mot svårfångad målmolekyl

Aprea uppnår positiva resultat mot svårfångad målmolekyl

5 april, 2019

Under 2018 kunde det privatägda cancerbolaget Aprea Therapeutics presentera en rad goda resultat för sin huvudkandidat APR-246 på ett flertal internationella konferenser. Nu står det klart att bolaget fortsätter på samma uppåtgående bana under 2019. Häromdagen kunde man nämligen presentera positiva resultat med APR-246 i kombination med immunkontrollpunktshämmare. Resultaten visar att APR-246 kan förbättra effekten av immunonkologiska agenter.
 Bioteknikbolaget Aprea Therapeutics, med bas både i Boston och Stockholm, grundades 2003 och baseras på forskning från Karolinska Institutet. Bolaget, som idag ingår i Karolinska Developments portfölj, utvecklar nya läkemedel mot cancer med särskild inriktning mot tumörsupressorproteinet p53.

P53 – ett svårfångat mål

Det protein som Aprea har valt att inrikta sig mot är känt för att vara svåråtkomligt. Samtidigt spelar proteinet en viktig roll i cancer då mutationer i p53-genen påträffas i hälften av alla mänskliga tumörer. Sådana mutationer kan knytas till resistens mot cancerläkemedel och allmänt dålig överlevnad.
Apreas huvudkandidat APR-246 är en av de läkemedelskandidater inriktade mot p53 som har kommit längst i sin utveckling. APR-246 ska kunna återaktivera muterat p53-protein vilket i sin tur orsakar programmerad celldöd hos många cancerceller i människa.

Positiva resultat under 2018

Under fjolåret kunde bolaget rapportera positiva interimsresultat från en fas Ib/II-studie som undersöker säkerhet och effekt i kombination med standardkemoterapi (azacitidine) för behandling av TP53-muterad myelodysplastiskt syndrom (MDS) och akut myeloisk leukemi (AML). Studien uppvisade en total responsfrekvens (ORR) i 95 procent av 20 utvärderbara patienter och 70 procent uppnådde komplett respons. Detta kan jämföras med en ORR på 30-50 procent i motsvarande patientgrupp under standardbehandling och 20-30 procent med komplett respons.

Fortsatt starka resultat

 2019 fortsätter alltså i samma positiva tongång då Aprea under onsdagen rapporterade positiva resultat för APR-246 i kombination med immunkontrollpunktshämmare (immune checkpoint inhibitor) i en in vivo-studie för melanom och kolorektalcancer. Resultaten, som presenterades av forskare från Memorial Sloan Kettering Cancer Center vid American Association for Cancers årliga konferens i Atlanta, visar att APR-246 kan förbättra effekten av immunonkologiska agenter.
Resultaten är viktiga då de stödjer tesen att p53-aktivitet har betydelse för tumörens mikromiljö och antyder att en stabilisering av p53 genom behandling med APR-246, speciellt i kombination med immunonkologiska agenter, förstärker anti-tumörsvaret hos patienterna.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

BioStock tog chansen att ställa några frågor om resultaten till Karolinska Developments vd Viktor Drvota.
Först och främst, grattis till ytterligare en omgång lyckade resultat från Aprea! Vad skulle du säga att innebär de här resultaten för den framtida utvecklingen av APR-246?
– Dessa resultat i kombination med de lovande framstegen i klinisk utveckling breddar potentialen av APR-246 ytterligare och stärker dess position bland konkurrenter
I den aktuella studien har APR-246 studerats i kombination med immunkontrollpunktshämmare och just kombinationsbehandlingar är nu ett väldigt hett område inom onkologi. Vad betyder det här för APR-246s position bland konkurrenterna?
– Framtiden inom immunonkologi-fältet kommer till stor del ägnas åt att hitta rätt behandlingskombinationer för att uppnå optimal biologisk effekt och aktivera immunförsvaret mot tumörer i olika cancersjukdomar. APR-246 blir nu en viktig kandidat i denna fortsatta forskning att utvärdera.

»APR-246 har potential att användas för behandling av många olika cancersjukdomar då den verkar mot ett brett spektrum av de vanligast förekommande mutationerna i p53, vilket således ger en betydande marknadspotential.« – Viktor Drvota, vd Karolinska Development 

Då p53 förekommer i 50 procent av mänskliga tumörer så finns det onekligen ett stort behov av en behandling som inriktar sig mot proteinet. Hur ser den potentiella marknaden för APR-246 ut?
– Precis som ni påpekar förekommer mutationer i p53 i 50 procent av all cancer som diagnostiseras. APR-246 har potential att användas för behandling av många olika cancersjukdomar då den verkar mot ett brett spektrum av de vanligast förekommande mutationerna i p53, vilket således ger en betydande marknadspotential. Vi ser även hittills att APR-246 är säker, tolereras väl, samt visar starka synergistiska effekter i kombination med en rad olika cancerläkemedel.  
APR-246 genomgår ju även en fas Ib/II-studie inom MDS och AML där de fullständiga resultaten förväntas under året. Kan du säga något om hur det arbetet fortskrider?
– Denna studie fortskrider enligt plan. Aprea har även – baserat på den lovande utvecklingen i fas Ib/II-studien – startat en registreringsgrundande fas III-studie i patienter med TP53-muterad MDS, från vilken resultat förväntas under 2020.
Slutligen, kan du säga något om Apreas värdedrivande betydelse för Karolinska Developments produktportfölj? 
– Aprea är ett av våra aktiva innehav i portföljen och onekligen är det avancemang som bolaget gör värdedrivande för KD. Samtidigt är vår strategi som investmentbolag att balansera risken i portföljen.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev