Home Nyheter Ny vd ska ta strokebolagets kandidat in i klinik

Ny vd ska ta strokebolagets kandidat in i klinik

Ny vd ska ta strokebolagets kandidat in i klinik

8 april, 2019

LU Holdings portföljbolag Sinntaxis har rekryterat A1M Pharmas tidigare chef Tomas Eriksson till vd-posten. Bolaget utvecklar en läkemedelskandidat för rehabilitering av strokepatienter och det blir nu Tomas Erikssons uppdrag att finansiera och ta den lovande f.d. AstraZeneca-substansen genom kliniska prövningar.
Enligt världshälsoorganisationen WHO drabbas runt 17 miljoner personer om året av stroke, varav 5 miljoner avlider och ytterligare en tredjedel får bestående funktionsnedsättningar.
Idag saknas läkemedel för behandling i syfte att återställa hjärnans funktioner hos strokedrabbade – befintliga behandlingsalternativ som står till buds är istället begränsade till rehabilitering av patienterna via exempelvis fysioterapi och talterapi.
Lundabolaget Sinntaxis, ett av LU Holdings portföljbolag, arbetar dock på en lösning. Från AstraZeneca (AZ) har man förvärvat en läkemedelskandidat som man menar har potentialen att återställa viktiga hjärnfunktioner efter stroke, också när behandling inleds så sent som en vecka efter att en stroke inträffat.
Läkemedelskandidaten har i AZ:s regi redan genomgått kliniska fas I- och fas II-studier bl.a. i patienter med neuropatisk smärta. Det innebär att den kliniska utvecklingsrisken nu bedöms vara lägre, samtidigt som resan mot ett eventuellt marknadsgodkännande kan gå snabbare än vad som är fallet vid utveckling av en helt ny substans.
Den ursprungliga upptäckten, att molekyler som modulerar mGlur5-receptorn kan underlätta återhämtning av hjärnfunktion i experimentella strokemodeller, gjordes av Sinntaxis grundare och forskarna vid Lunds universitet – professorerna Roger Olsson, Karsten Ruscher och Tadeusz Wieloch samt laboratorieingenjörerna Kerstin Beirup och Carin Sjölund.
I dagarna meddelade Sinntaxis AB att Tomas Eriksson, tidigare vd för börsnoterade A1M Pharma, rekryterats som ny vd för Sinntaxis istället för Michael Oredsson, som slutar p.g.a. utlandsflytt.

»Här finns både säkerhetsdata och mycken kunskap kring vår läkemedelskandidat. Det gör att vi kan fokusera på att ta fram en kostnadseffektiv utvecklingsplan med målet att kunna gå i effektstudier inom en rimlig tid.« – Tomas Eriksson, vd Sinntaxis AB

BioStock kontaktade nytillträdde Tomas Eriksson för en kommentar.
Tomas Eriksson, berätta kort om varför du tog uppdraget och vad du ska fokusera på som vd för Sinntaxis?
– Sinntaxis är med sin idé om att underlätta rehabilitering av strokepatienter någonting mycket spännande på spåren, en unik approach till ett område med ett enormt medicinskt behov. I det närmaste kommer fokus ligga på finansiering samt framtagande av en klinisk utvecklingsplan.

Tomas Eriksson, vd Sinntaxis. Foto: Kennet Ruona

I ditt förra bolag var du med och tog en läkemedelskandidat hela vägen genom preklinisk utveckling, nu kommer du in i ett skede där kliniska studier redan är gjorda. Vilka är de viktigaste skillnaderna från ett vd-perspektiv?
– Främst att så mycket arbete redan är gjort, här finns både säkerhetsdata och mycken kunskap kring vår läkemedelskandidat. Det gör att vi kan fokusera på att ta fram en kostnadseffektiv utvecklingsplan med målet att kunna gå i effektstudier inom en rimlig tid.
Att substansen har genomgått fas I- och II-studier inom en annan indikation ger uppenbara fördelar vad gäller säkerhetsdata och tolerabilitet. Hur stort är det tidsmässiga ”försprånget” i praktiken?
– Naturligtvis svårt att säga exakt, men det är ju ett flertal år av utvecklingsarbete som besparas oss.
Vilka tror du blir de största utmaningarna framgent, utöver att säkerställa finansiering av det kliniska utvecklingsprogrammet?
– Det är att se till att den kliniska utvecklingsplanen utformas på bästa sätt och att etablera förståelse för en helt ny approach. Bolagets grundare har utomordentliga kontakter internationellt med ledande opinionsbildare och experter inom området så jag tycker att vi har mycket goda förutsättningar i det arbetet.
Avslutningsvis, Sinntaxis är ett onoterat bolag och du har en bakgrund som börs-vd. Ligger en kommande listning av bolaget i korten?
– Det är helt och hållet en fråga för ägarna.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev