Home Nyheter University College of London utvidgar samarbetet med Immunovia

University College of London utvidgar samarbetet med Immunovia

University College of London utvidgar samarbetet med Immunovia

9 april, 2019

University College of London utvidgar valideringsstudierna av Immunovias blodprov IMMray PanCan-d inom ramen för PanSYM-1, en del av Immunovias globala multicenterstudie som inkluderar fler än 10 000 patienter. PanSYM-1 syftar till att visa det diagnostiska värdet av det diagnostiska testet IMMray PanCan-d hos riskgruppen vaga, specifika symptom associerade med bukspottkörtelcancer.
Femårsöverlevnaden i bukspottkörtelcancer, eller pankreascancer, är nedslående 6-8 procent och trots att sjukdomen endast står för 3 procent av all cancer är det den tredje dödligaste formen efter kolorektal- och lungcancer. I USA väntas bukspottkörtelcancer gå om kolorektalcancer i denna ranking år 2020 och bli den andra mest dödliga cancerformen.
Eftersom sjukdomen i de flesta fall diagnostiseras i ett sent skede är tidigare och mer träffsäkra diagnoser ett högt eftertraktat mål, inte minst då det skulle kunna bidra till kraftigt reducerade dödstal.

IMMray PanCan-d har potential att öka överlevnaden till 49 procent

Givet det omättade medicinska behovet av tidiga diagnoser vid bukspottkörtelcancer, har Immunovia identifierat denna cancerform som en första viktig validering av testplattformen och blodprovet IMMray PanCan-d, vilket baseras på ett stort bibliotek av antikroppar och avancerad bioinformatik där maskininlärda algoritmer hittar relevanta biomarkörer som tillsammans bildar ett unikt sjukdomsfingeravtryck. IMMray PanCan-d har enligt Immunovia potential att öka patientöverlevnadsgraden i bukspottkörtelcancer, från 5-8 procent till upp till 49 procent.
Bolaget ser stora möjligheter att utifrån denna teknik utveckla nya produkter för flera andra cancerformer och autoimmuna sjukdomar, men bukspottkörtelcancer är alltså det första stora och viktiga pilotprojektet för bolaget.

Träffsäkerhet på 96-98 procent i bukspottkörtelcancer

Redan år 2015 kunde Immunovia visa att IMMray PanCan-d upptäckte 98 procent av alla fall av bukspottkörtelcancer i en retrospektiv studie av 1400 blodprov. Året därpå kom nästa viktiga milstolpe då man meddelade att 96 procent av alla patienter i ett tidigt stadium av bukspottkörtelcancer upptäcktes i en klinisk valideringsstudie.

Tre pågående studier och fler än 10 000 patienter

Immunovias blodprov IMMray PanCan-d har potential att möta tre stora, omättade kliniska behov för screening av bukspottkörtelcancer. Just nu pågår tre prospektiva studier för att testa IMMray PanCan-d i samtliga tre högriskgrupperna – PanFAM-1 (riskgruppen ärftlig/närstående och bukspottkörtelcancer), PanDIA-1 (för patienter i riskgruppen nydiagnostiserad diabetes typ II efter 50 års ålder) och PanSYM-1 (för riskgruppen vaga, specifika symptom associerade med bukspottkörtelcancer) – och sammantaget kommer de att testa mer än 10 000 individer de kommande två åren. 

»UCL:s studie ADEPTS utgör den perfekta plattformen för att bedöma användbarheten hos IMMray PanCan-d. Professor Pereira är en ledande förespråkare för att använda nya diagnosmetoder för att förbättra utfallen av bukspottkörtelcancer, och det är väldigt spännande för oss att utvidga vårt samarbete med detta ansedda center« — Mats Grahn, vd Immunovia

Professor Stephen Pereira leder Immunovias PanSYM-1-studie

Utvidgat samarbete med University College London 

Igår stod det alltså klart att University College London (UCL), ett av Storbritanniens största center för ärftlig bukspottkörtelcancer, kommer att utvidga den prospektiva insamlingen av blodprover inom ramen för PanSYM-1. Studien leds av Steve Pereira, professor i hepatologi och gastroenterologi vid UCL Institute for Liver and Digestive Health och en av världens ledande ”key opinion leaders” på området. Pereira ingår även sedan två år tillbaka i Immunovias Scientific Advisory Board.
Syftet med denna fortsättning av PanSYM-1-studien, där man kommer att samla in 2 000 enskilda prover, är att visa det diagnostiska värdet av IMMray PanCan-d för att upptäcka bukspottkörtelcancer (PDAC, pankreatisk duktal adenokarcinom) tidigare än med aktuell diagnostisk standardmetod. Provinsamlingen i PanSYM-1 kommer att ske genom att samarbetet med UCL utvidgas till att omfatta det aktiva nätverket av center för snabb diagnostik och bedömning (RDACs) i Storbritannien.

»Vi är väldigt glada över att delta i de prospektiva studierna PanSYM-1 och PanFAM-1. De utgör ett av de fyra arbetspaketen i UCL:s studie ADEPTS (Accelerated Diagnosis of neuro Endocrine and Pancreatic TumourS) som har finansierats av Pancreatic Cancer UK. De stödjer också viktiga delar i NHS långsiktiga plan som antogs i år att arbeta för snabbare upptäckt, i nära samarbete med RDACs och hjälpa till att diagnostisera cancer när den fortfarande går att operera, vilket är en av de främsta milstolparna inom cancervården« — Professor Stephen Pereira 

Utvärdering under 2019, intrimsanalyser 2020 och slutliga resultat 2021

Sedan tidigare ansvarar UCL för pilotstudien PanSYM-1 som inleddes 2017 och är planerad för utvärdering under 2019. Gårdagens nyhet innebär att resultaten från pilotstudien kommer att stödja fortsättningen av PanSYM-1 som en prospektiv valideringsstudie. Interimsanalyser planeras till början av 2020 och de slutliga resultaten förväntas under 2021.
Läs även:
Immunovias PanFAM-1 studie ångar på mot tidig diagnos av bukspottkörtelcancer (27 mars 2019)
Immunovia bekämpar cancer med teknologi för tidig diagnos (28 jan 2019)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev