Home Nyheter Genovis ingår samarbetsavtal med världsledande instrumentbolaget Thermo Fisher

Genovis ingår samarbetsavtal med världsledande instrumentbolaget Thermo Fisher

Genovis ingår samarbetsavtal med världsledande instrumentbolaget Thermo Fisher

9 april, 2019

Igår stod det klart att svenska Genovis ingått ett samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific för att utveckla automatiserade analysmetoder för biologiska läkemedel. Thermo Fisher är ett av världens största instrumentbolag inom analys och en god match för Genovis smarta enzymer för utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel, en växande marknad med allt större analysbehov.
I Genovis bokslutskommuniké för 2018 kunde vi läsa att bolaget ämnar satsa mer på att förädla och anpassa sina produkter för automatiserade analyssystem. Anledningen är att man tror att automatisering kommer att bli en allt viktigare del i att lösa biopharma-industrins framtida utmaningar med ökade krav på produktivitet och produktsäkerhet.
Automatiserad analys kan dessutom bli ett verktyg för att bemöta branschens förutspådda personalbrist i storleksordningen en halv miljon individer inom en snar framtid. Bristen på humankapital lär bli en ytterligare drivkraft för en ökad efterfrågan på tekniska hjälpmedel som minskar personalbehovet, däribland olika typer av automatiseringar.

Kommunicerat mål om partnerskap uppnått på kort tid  

För att skynda på sin utveckling inom automatiserad analys och bibehålla en frontposition på marknaden ville Genovis ”ingå närmare samarbete med ledande leverantörer av instrument och teknologi”. I kommunikén framhöll vd Fredrik Olsson att man avsåg arbeta för att nå ett sådant avtal under det kommande året, alltså 2019. Redan igår kunde bolaget leverera på detta löfte genom ett avtal med storspelaren Thermo Fisher Scientific.

Kombination av smarta enzymer och system för arbetsflöde och databearbetning

Samarbetsavtalet går ut på att ta fram nya metoder för robusta och automatiserade arbetsflöden för att förenkla analysen av komplexa biologiska läkemedel. Detta ska ske genom att kombinera bolagens tillgångar – Genovis SmartEnzymes för utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel och Thermo Fishers system för arbetsflöde och databearbetning, Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC System respektive Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System.
Målet är att samarbetet ska utmynna i ett komplett system för arbetsflödet för komplexa biologiska läkemedelsmolekyler – från forskning och utveckling till kvalitetskontroll – för att möta det ökade behovet av effektiva, snabba och förenklade kvalitetsanalyser av desamma.

Fredrik Olsson, vd Genovis
Fredrik Olsson, vd Genovis.

Delad glädje är dubbel glädje

– Genom samarbetet kommer vi tillsammans med experter från European Biopharma Customer Solutions Center på Thermo Fisher utveckla nya produkter och arbetsflöden på marknadens kraftfullaste instrument. Vårt mål är att leverera innovativa lösningar för att möta de växande utmaningar som båda företagens kunder inom biopharmaindustrin står inför, kommenterade Fredrik Olsson i ett pressmeddelande.
John Rontree, senior director, global marketing and strategy, pharmaceuticals & biopharmaceuticals, på Thermo Fisher Scientific fyller i:
– Genom att samarbeta med Genovis vill vi utveckla avancerade helhetslösningar för robust och enkel kvalitetsanalys vid studier av komplexa biologiska läkemedel, och därmed bidra till mer säkra och effektiva biologiska läkemedel.

Mot tydligt gemensamt mål med betydande marknadsföringsmuskler

Thermo Fisher Scientific har omkring 70 000 anställda globalt och en omsättning på över 24 miljarder USD. Bolaget är en världsledande leverantör av instrumentering, teknik och förbrukningsvaror för forskning och läkemedelsutveckling. Det innebär att Thermo Fisher besitter betydande marknadsföringsmuskler för projektets slutprodukt, vilket torde vara ett drömscenario för Genovis som visserligen utökat sin marknadsavdelning på senare tid men som fortsatt är ett mindre bolag.
En annan trend som talar för projektets framtidspotential är att allt fler biologiska läkemedel utvecklas i syfte att förse patienter med effektivare läkemedel. Med det ökar också behovet av analyshjälpmedel då de biologiska läkemedlen har en hög komplexitet. Här kommer automatiserade analysmetoder väl till pass liksom avtalet mellan Genovis och Thermo Fisher. Det påvisar även parternas marknadskännedom och lyhördhet för uppkomsten av nya behov och efterfrågan, något som kännetecknat Genovis under lång tid.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev