Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet fredag 12 april

12 april, 2019

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Cereno Scientific genomför företrädesemission om 56 Mkr 
» Minskat klimatavtryck med Iconovos pulverinhalatorer
» 13 nya läkemedelstyper godkända under 2018
» Ingen svensk följdeffekt av Indiviors ras på Londonbörsen efter opioidåtal
» Follicum vill bidra till färre diabetesrelaterade komplikationer
» PHI ökar antalet säljkanaler inom EU

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 14 här
Cereno Scientific genomför en delvis garanterad företrädesemission om cirka 55,6 Mkr och meddelar om upphandlad brygglånefinansiering. Teckningsperioden kommer att löpa mellan 23 maj – 7 juni. Läs mer.
Immunovia ökar strategiskt samarbete med primärvårdsläkare i USA för att skapa medvetenhet om betydelsen av tidigt upptäckt av bukspottkörtelcancer. Läs mer.
WntResearch meddelar idag att den centrala etiska kommittén i Nederländerna godkänt bolagets ansökan av den kliniska fas II‑studien för Foxy-5. Läs mer.
Toleranzia erhåller 400Tkr i finansiering från Swelife avseende industriell framställning av läkemedelskandidaten TOL2 vid Testa Center i Uppsala. Läs mer.
Ortoma har tecknat ett exklusivitetsavtal med ett europeiskt bolag som har kinesiska ägarintressen. Med avtalet förbinder sig Ortoma att fram till 30 juni 2019 inte inleda diskussioner eller förhandlingar med andra bolag med huvudkontor i Asien. Läs mer.
Gradientech visar för första gången upp QuickMIC, ett ultra-snabbt IVD-system för antibiotikaresistenstestning, på ECCMID 2019 i Amsterdam den 13-16 april. Läs mer.
Eurocine Vaccines företrädesemission tecknades till 90,1 procent och tillför bolaget cirka 14 Mkr före emissionskostnader. Läs mer.
ADDvise Groups dotterbolag Sonar har erhållit en order från Tammerfors universitetssjukhus i Finland till ett värde av cirka 2,8 Mkr. Läs mer.
SenzaGen utser Axel Sjöblad till ny vd. Sjöblad kommer närmast från rollen som vd för BioGaia. Läs mer.
Representanter från Pharmacolog har under de senaste veckorna deltagit i tre mässor och konferenser; EAHP i Barcelona, Barnveckan i Örebro och NADDI i St Petersburg, Florida. Läs mer.
Lumitos styrelse har beslutat att flytta årsstämman från den 22 maj till den 4 juni. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
AddLife  Alzinova  Bioservo Technologies  Dignitana  Herantis Pharma  Invent Medic Sweden  Nanologica  Orexo  Senzime  Vicore Pharma
Kallelser till bolagsstämmor:
BONESUPPORT  Cereno Scientific  Chordate Medical  MedCap  Recipharm  SenzaGen  Sprint Bioscience  Vicore Pharma
Nyheter inkomna igår e.m.:
Prekliniska data för Alligator Biosciences tumörlokaliserande CTLA-4-antikropp ATOR-1015 har publicerats i Journal for ImmunoTherapy of Cancer. Läs mer.
Episurf Medicals knäimplantat Episealer har nyligen diskuterats i tre expertgranskade (peer-reviewed) vetenskapliga publikationer. Läs mer.
S2Medical har tecknat ett distributionsavtal med det saudiska företaget Morecare för distribution av företagets produkter i Epiprotect-serien samt för InstaQrett på den bahrainska marknaden. Läs mer.
PharmaLundensis publicerade emissionshandlingar samt meddelade att teckningstiden löper mellan 15 – 30 april. Läs mer.
InDex Pharmaceuticals gav en statusuppdatering avseende patientrekryteringen i CONDUCT-studien. Läs mer.
Prolight Diagnostics publicerade en rättelse gällande kallelse till årsstämma. Läs mer.
Styrelsen för EQL Pharma rekommenderade enhälligt aktieägarna att inte acceptera Fårö Capitals budpliktsbud. Läs mer.
Erik Penser Bank meddelade att stabiliseringsåtgärder har utförts i Ascelia Pharmas aktier på Nasdaq Stockholm. Läs mer.
Första Entreprenörsfonden har delat ut 318 000 aktier i Sprint Bioscience till fondens ägare. Läs mer.
Coala Health rapporterade positiva resultat gällande bolagets hjärtmonitor. Läs mer.
Asarina Pharma offentliggjorde beslutsförslag avseende styrelsen inför årsstämman. Läs mer.
VibroSense Dynamics publicerade information om bolagets emission. Läs mer.
Zealand Pharma kommer att delta vid ABG Sundal Collier Small & Mic Cap Seminar den 24 april i Köpenhamn. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Eurocine Vaccines +14,00%, Micropos Medical +10,00%, Aptahem +9,03%, SenzaGen +8,27%, Bioservo Technologies +6,67%, Ortoma +6,59%
Förlorare i lunchhandeln: Cereno Scientific -30,68%, Cline Scientific -7,27%, Glycorex Transplantation -6,25%, Oncology Venture -6,19%, Karolinska Development -4,64%, Scandinavian ChemoTech -3,26%
Index: OMXS30 +0,51%, Hälsovård -0,15%
Fler artiklar från BioStock
» NeuroVive vill hjälpa patienter med mitokondriella sjukdomar
» University College of London utvidgar samarbetet med Immunovia
» Genovis ingår samarbetsavtal med världsledande instrumentbolaget Thermo Fisher
» 2cureX IndiTreat-teknologi testas skarpt i klinisk cancerstudie 
» Ny vd ska ta strokebolagets kandidat in i klinik 
» Enzymatica preppar produktlansering och är redo för striktare reglemente


[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev