Home Nyheter Minskat klimatavtryck med Iconovos pulverinhalatorer

Minskat klimatavtryck med Iconovos pulverinhalatorer

Minskat klimatavtryck med Iconovos pulverinhalatorer

12 april, 2019

Klimatdebatten tar allt större plats och så även inom läkemedelsindustrin. En nyligen publicerad studie visade att personer med astma och KOL kan minska sin klimatpåverkan betydligt genom att byta ut sin sprayinhalator till ett pulverbaserat alternativ. Svenska Iconovo utvecklar pulverinhalatorer anpassade efter varje kunds unika behov och bidrar på så vis till fler miljövänliga valmöjligheter. 
Med en ökad medvetenhet om klimathotet och en tillsynes allt starkare vilja att personligen dra sitt strå till stacken är klimatdebatten nu hetare än någonsin. Förra sommaren drabbades Sverige av bränder i en skala vi inte tidigare skådat och med Greta Thunberg i spetsen har våren inneburit klimatstrejker bland skolungdomar med planerade manifestationer i över hundra länder.
En ny mätning från Novus visar att svenskarna anser att miljö, klimat och energi är de viktigaste frågorna i det kommande EU-valet. I veckan kom en kartläggning av svenskarnas förändrade resvanor med färre flygningar som en genomgående trend, vilket till stor del kan härledas till en önskan om en mer miljövänlig livsstil. I samma anda har en minskad köttkonsumtion cementerats på senare tid. Den gemensamma nämnaren tycks alltså vara klimatfrågan.

Pulverinhalatorer bättre för miljön

Även inom läkemedelssektorn finns möjlighet till anpassningar som gynnar klimatet. Enligt en ny studie som genomförts i samarbete mellan Uppsala universitet, Glaxo Smith Kline (GSK) och meteorologen och klimatdebattören Martin Hedberg, kan en person med astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) minska sitt klimatavtryck genom att byta ut sin gasdrivna sprayinhalator till en pulverinhalator.
Detta då sprayinhalatorer innehåller fluorerade drivgaser, alltså mycket potenta växthusgaser. Att övergå till en pulverinhalator kan, enligt studien, ha samma effekt för individens koldioxidavtryck som att helt sluta äta kött.

Pulver-versionen vinner mark

Redan idag är sprayinhalatorer relativt ovanliga i Sverige, med en andel kring 13 procent av sålda inhalatorer. Men på andra håll är det betydligt vanligare, exemplevis är den motsvarande siffran i Storbritannien 70 procent. Detta är något som forskarna bakom studien anser borde ändras, för miljöns skull.
– Utsläppen av växthusgas behöver vägas in i behandlingsval i tillägg till de etablerade kliniska faktorerna, sa Christer Janson, professor i lungmedicin vid Uppsala universitet, i samband med studien. Han anser att om det ur medicinsk synvinkel finns lika starka skäl att välja spray- eller pulverinhalator så borde miljöaspekten fälla avgörandet.

Svenskt frontbolag inom utveckling av pulverinhalatorer

Svenska Iconovo utvecklar olika typer av pulverinhalatorer, med särskilt fokus mot astma och KOL, för licensiering. Kunderna består av generika- och läkemedelsbolag världen över och för dessa tar man fram kompletta inhalatorlösningar genom att framställa kundspecifika inhalatorer och en pulverformulering av kundens befintliga läkemedel. Därtill bistår Iconovo vid kliniska tester och produktregistrering.
Sedan en tid utvecklar Iconovo även generikaläkemedel för inhalator i egen regi, för försäljning av helt färdiga koncept.
Idag har bolaget tre exportfärdiga produktplattformar – ICOresICOone och ICOcap – med olika egenskaper som lämpar sig för olika behandlings- och administrationsbehov. ICOres är en multidos-inhalator för torrpulver designad för kombinationsläkemedel medan ICOone är en engångsinhalator för torrpulver. För läkemedel i kapselform har bolaget utvecklat ICOcap som kan hantera olika kapselstorlekar.
BioStock kontaktade Iconovos vd Orest Lastow för en kommentar kring studien som påvisar fördelen med Iconovos produkter ur ett miljöperspektiv.

Orest Lastow, vd Iconovo

Är de positiva klimateffekterna med era produkter, jämfört med gasdrivna sprayinhalatorer, något som ni varit medvetna om?
– Detta är naturligtvis välkänt i branschen sedan många år. Drivgaserna har alltid varit ett stort problem för dessa produkter. Den ursprungliga drivgasen CFC förbjöds 1987 eftersom den var skadlig för ozonlagret. Den drivgas vi har idag, HFA, är bättre för ozonlagret men har mycket otrevliga klimateffekter.
Vad ser du som den största för- och nackdelarna med spray- respektive pulverinhalatorer?
– Sprayinhalatorerna aktiveras genom att man trycker ner behållaren. Det är precis som en upp-och-ner-vänd liten sprayburk. För att sprayen ska kunna komma ner i lungan krävs det att man andas in i exakt rätt ögonblick i förhållande till när man trycker ner behållaren. Detta är mycket svårt och kräver mycket övning. De flesta patienter gör inte detta på ett korrekt sätt. Om man använder en torrpulverinhalator så är det inandningsluften som tömmer inhalatorn och är därför alltid perfekt synkad.
Varför tror du att sprayinhalatorer fortfarande är så vanliga i andra länder?
– De är extremt billiga och enkla att tillverka.
Den aktuella studien ger er ytterligare ett argument till varför era kunder ska välja just era produkter. Är detta något ni kommer kunna använda i er av i framtida säljmöten och marknadsaktiviteter?
– Det kommer vi definitivt att göra. Eftersom många av våra kunder är nya inom detta området har de kanske inte full förståelse av miljöaspekterna.
Miljöaspekten blir ju en allt viktigare parameter för slutkonsumenten för era produkter – patienten – som dessutom blir allt mer informerad. Tror du att detta faktum, i kombination med de ovan diskuterade studieresultaten, har någon inverkan på Iconovos framtidsutsikter och i så fall på vilket sätt?
– Detta kan skapa helt nya marknader. Det finns diskussioner om att förbjuda sprayinhalatorer i vissa länder. Detta skulle i så fall innebära att behovet av torrpulverprodukter kan öka dramatiskt.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev