Home Nyheter Kinesiska BeiGene i avtal värt uppemot 270 miljoner USD

Kinesiska BeiGene i avtal värt uppemot 270 miljoner USD

aptahem

Kinesiska BeiGene i avtal värt uppemot 270 miljoner USD

15 april, 2019

Privatägda BioAtla LLC har ingått ett avtal med noterade BeiGene för att utveckla, tillverka och kommersialisera BA3017, en CTLA-4-hämmare framtagen för att konkurrera med BMS Yervoy genom en bättre säkerhetsprofil, både som monoterapi och i kombination med kontrollpunktshämmare. Enligt avtalet kommer BeiGene betala 20 miljoner USD i förskottsbetalning till BioAtla, följt av upp till 249 miljoner USD i milstolpebetalningar och royalties.
BeiGene sluter sig nu till den växande skaran som intresserar sig för PD-(L)1/CTLA-4-kombinationer. Genom ett avtal gällande utveckling och kommersialisering med San Diego-baserade BioAtla kombinerar bolaget sitt PD-1-läkemedel tislelizumab med BA3071, en CTLA-4-hämmare.
Avtalet statuerar att San Diego-baserade BioAtla förblir ansvarigt för det tidiga utvecklingsarbetet medan BeiGene står för de senare utvecklingsskedena, regulatoriska processer och efterföljande kommersialiseringsaktiviteter. Det kinesiska bioteknikbolaget, som betalar 20 miljoner USD i förskottsbetalning och 249 miljoner USD i milstolpebetalningar och royalties, kommer också att stå för alla kostnader i Asien (exklusive Japan), Australien och Nya Zeeland. BeiGene har dessutom licensierat de kommersiella rättigheterna.

En allt intressantare marknad

CTLA-4 blev den första kontrollpunktshämmaren – eller T-cellsaktiverande antikroppen – på marknaden genom Bristol-Myer Squibbs Yervoy (ipilimumab). Men trots att Yervoy har visat sin kapacitet att aktivera T-celler och därigenom kan uppvisa förbättrad överlevnad har läkemedlet dragits med vissa problem. Dess betydande toxicitet har gjort Yervoy svår att använda och har stoppat läkemedlet från att bli en succé.
De senaste åren har dock ett flertal bioteknikbolag gjort sig ett namn genom att hävda att man riktar in sig på CTLA-4 med högre precision. Detta väcker intresse då CTLA-4 fortfarande är den mest attraktiva substanskomplementet i kombinationsstudier med PD-(L)-1-hämmare.

En plattform som känner av tumörer

Nu har BioAtla äntrat detta landskap med sin plattform som designar läkemedel som sticker ut genom att endast binda till målmolekylen när det upptäcker den unika fysiologi och metabolism som kännetecknar en tumör. Förutom antikroppar såsom BA3071 kan plattformen också ta fram så kallade antibody drug conjugates (ADC, d.v.s. komplexa molekyler som består av antikroppar med påkopplade cellgifter), bispecifika antikroppar och CAR-T-celler.

Ett fördelaktig avtal för båda bolagen

BioAtlas vice vd Scott Smith, f.d. COO på Celgene, sade i ett uttalande att avtalet med kinesiska BeiGene passar väl in i bolagets strategi att ta sina kandidater förbi Proof-of-Concept och att BeiGene är ett erkänt frontbolag inom klinisk utveckling som sker i Kina.
Bolaget förbereder just nu en nära förestående IND-ansökan för både BA3071 som monoterapi och som kombinationsterapi tillsammans med tislelizumab. Man förväntar sig att påbörja fas I/II-studier av båda dessa terapityper under andra halvåret 2019.
För BeiGene innebär avtalet att man kan räkna ännu en tillgång till en redan bred pipeline, baserad på tislelizumab, som redan omfattar ett dussin indikationer för monoterapier och ett antal tidiga kombinationsterapier.
Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev