Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 6 mars

Nyhetssvepet onsdag 6 mars

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet onsdag 6 mars

6 mars, 2019

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» HIV-smittad friskförklarad efter benmärgstransplantation
» Cereno Scientific återbetalar 2,6 Mkr till EHGOSF
» Oncology Venture bekämpar cancer med precisionsmedicin
» Cereno Scientific avslutar konvertibellånsavtal
» Studie undersöker nytt sätt att angripa Alzheimer 

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 9 här

Cereno Scientific återbetalar 2,6 Mkr av konvertibellånet till European High Growth Opportunities Securitization Fund. Läs mer.
Enorama Pharma kommer att svara på Läkemedelsverkets kompletteringsfrågor gällande registreringsansökan för bolagets fyra nikotinprodukter drygt fyra veckor före utsatt tid. Läs mer.
Ascelia Pharmas nyemission inför bolagets listning på Nasdaq Stockholm blev väsentligt övertecknad. Bolaget tillförs cirka 200 Mkr före emissionskostnader och styrelsen avser nu att ansöka om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Läs mer.
Zealand Pharma doserar första patienten I fas III-studien med dasiglucagon för behandling av medfödd hyperinsulinism. Läs mer.
Den sista patienten har rekryterats till LIDDS fas IIb-studie av lokaliserad behandling av prostatacancer. Läs mer.
Pharmacolog har ingått avtal med bolaget SmartCompounders gällande försäljning, distribution och marknadsföring av DrugLog i Nederländerna. Läs mer.
Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel har gett ett positivt utlåtande och rekommenderar ett villkorat marknadsgodkännande för Pfizers Lorviqua som monoterapi för behandling av vuxna patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer. Läs mer.

IRRAS presenterar nya finansiella mål. Läs mer.

Senzime meddelar att en presskonferens har hållits vid Debrecens Universitet, Institutionen för anestesiologi och intensivvård, avseende deras deltagande i testning och validering av TetraGraph under de senaste fem åren. Läs mer.
Oasmia Pharmaceutical har anställt Anette Sjödin som vice vd med fokus på kommersialisering och affärsutveckling. Vidare stärks organisationen med en ny chef för regulatoriska avdelningen, Maria Nilsson Hagberg. Läs mer.
Hansa Biopharma presenterar vid Cowen 39th Annual Health Care Conference den 13 mars i Boston, USA. Läs mer.
Sectra publicerar sin niomånadersrapport 2018/2019. Läs mer.
IDL Biotech tillsätter Gunnar Wahlberg som head of sales oncology med uppdraget att utveckla befintliga marknader, samt introducera bolagets onkologiska produkter på nya marknader. Wahlberg har över 20 års erfarenhet från internationell marknadsföring och försäljning inom olika branscher, främst medicinteknik. Läs mer.
Scandinavian ChemoTech publicerar rättelse av veckodag avseende avstämningsdag för extra bolagsstämma. Korrekt datum är onsdagen den 13 mars. Läs mer.
MediRätts dotterbolag iZafe har tecknat avtal med facility management-företaget Lassila & Tikanoja Sverige om leverans av iZafes personlarmsapplikation till mobilen. Ordervärdet av affären uppgår till ca 700 000 kr. Läs mer.
Kallelser till bolagsstämmor:
Orexo  Orphazyme
Nyheter inkomna igår e.m.:
AcuCort tillkännagav att datum för planerad inlämning av ansökan om produktgodkännande av allergiläkemedlet Dexa ODF i EU flyttas fram från andra till tredje kvartalet 2019. Detta på grund av den regulatoriska myndighetens krav på 12 månaders stabilitetsdata för produktkandidaten. Läs mer.
RaySearch Laboratories meddelade att RayStation har valts ut som dosplaneringssystem av The Oklahoma Proton Center. Läs mer.
ObsteCare har emottagit en order på mätutrustning från den distributör man nyligen tecknat avtal med för USA. Planen är att produkten ska utvärderas av en slutkund med start under kvartal 2. Läs mer.
Infant Bacterial Therapeutics har tecknat sitt första distributionsavtal för sin produkt IBP-9414 med Megapharm. Avtalet ger Megapharm exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja produkten om och när den får marknadsgodkännande efter fas III-prövningen som förväntas starta under innevarande halvår. Läs mer.
En ny artikel om fokal laserterapibehandling av prostatacancer har publicerats i Journal of Vascular and Interventional Radiology där Clinical Laserthermia Systems samarbetspartner Dr. Eric Walser är medförfattare. Läs mer.
BrainCool meddelade villkorsändring i bolagets teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3. Läs mer.
Mellan den 22 februari och 8 mars kan innehavare av Brighter TO4 lösa in sina optioner mot aktier. En TO4 kan under perioden växlas till en aktie, till ett pris av 6,01 kr. Totalt tillförs Brighter cirka 77 Mkr om alla utestående optioner av serie TO4 löses in. Läs mer.
Emotra har mottagit frågor rörande den öppna naturalistiska multicenterstudien, EUDOR-A, då kommunikation från en enskild forskare nått ut till den finansiella marknaden och kommenterade därför den uppkomna situationen. Läs mer.
Valberedningen i Spago Nanomedical har föreslagit Eugen Steiner till ny ordförande. Steiner har över 30 års erfarenhet av att leda life science-bolag som vd och i styrelsebefattningar. Läs mer.
Panion Animal Health meddelade att Dr. Dominc Marino nu ingår i styrelsen i en rådgivande roll. Läs mer.
AnalystGroup har publicerat en analys av SensoDetect. Läs mer.
Xbrane Biopharma har bjudit in till bolagspresentation den 7 mars i Malmö. Läs mer.
Stockholm Corporate Finance har bjudit in investerare, analytiker och finansmedia till det elfte Life Science-seminariumet på Berns i Stockholm den 13-14 mars. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Alteco +15,79%, Klaria +5,08%, Eurcoine Vaccines +4,76%, Integrum +4,00%, Bioservo +3,35%, ADDvise Group +3,24%
Förlorare i lunchhandeln: QuickCool -13,89%, ScandiDos -10,31%, IRRAS -9,39%, Emotra -8,21%, CELLINK -7,48%, Aptahem -6,32%
Index: OMXS30 -0,46%, Hälsovård -0,01%
Fler artiklar från BioStock
» Svenska bolag tacklar sällsynta sjukdomar
» Ny dollarinjektion i Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics
» Miljardaffärer bekräftar växande intresse för genterapi
» PHI och amerikanska Biospherix utökar samarbetet
» Genovis bästa kvartal någonsin

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev