Home Nyheter Genovis bästa kvartal någonsin

Genovis bästa kvartal någonsin

Genovis bästa kvartal någonsin

26 februari, 2019

Genovis ser en fortsatt försäljningstillväxt under inledningen av 2019, skriver bolaget i dagens publicerade bokslutsrapport för helåret 2018. Under förra året var omsättningstillväxten stabila 51 procent. I tredje kvartalet cementerade bolaget sin tillväxtresa med att för första gången visa ett positivt resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten i ett enskilt kvartal. Trenden fortsatte in i Q4 och vd Fredrik Olsson spår nu en fortsatt positiv utveckling under Q1 2019.
Genovis utvecklar och erbjuder innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter, så kallade SmartEnzymes, över hela världen i produktformat som bland annat underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.
Idag publicerades bolagets delårsrapport som visar på ett positivt rörelseresultat för andra kvartalet i rad. I fjärde kvartalet var rörelsemarginalen 18 procent, vilket innebär ett kraftigt förbättrat rörelseresultat jämfört både med fjärde kvartalet 2017 och Q3 2018.

»Rörelseresultatet har förbättrats signifikant jämfört med föregående år och det är ett tydligt kvitto på att vår affärsmodell levererar. Under 2018 har vi lagt grunden för Genovis framtida expansion« – Fredrik Olsson, vd Genovis 

Tydliga strategier bakom försäljningsökningen

För helåret uppgår försäljningen till 34,5 MSEK vilket innebär en tillväxt om 51 procent jämfört med 2017. Med detta har bolaget nu lyckats prestera en stark tillväxt fyra år i rad, över samtliga geografiska huvudmarknader (Nordamerika, Europa och Asien) och brett fördelat över hela produktportföljen. Vd Fredrik Olsson menar att den positiva utvecklingen är resultatet av ett hårt och målmedvetet arbete utefter tydliga strategier för produktutveckling, produktion, support och marknadsarbete.

»Vi ser en fortsatt försäljningstillväxt under inledningen av 2019 och jag ser med spänning och engagemang fram mot fortsättningen på Genovis resa 2019«

Genovis SmartEnzymes har haft ett stort värde för forskningstunga institutioner

Genovis har, som BioStock tidigare rapporterat, erhållit värdefull uppmärksamhet från USAs läkemedelsmyndighet FDA och anrika Johns Hopkins University, som använt bolagets produkter som grund för vetenskapliga publikationer. Detta vittnar om att Genovis satsning på enzymer för glykananalys visar tydliga värden både inom akademiska och industriella applikationer.
Vd skriver idag att man framöver kommer att fortsätta produktutvecklingen inom glykananalys för att kunna erbjuda produkter som både förbättrar och förenklar bolagets kunders strävan i att utveckla nya och bättre läkemedel. Även certifieringen av verksamheten enligt ISO 9001:2015 framhålls som en viktig milstolpe under året.

Fabricator Hplc

Flera nya och spännande affärsmöjligheter under 2019

Genovis kan nu alltså stänga böckerna för 2018 och sammanfatta året som mycket framgångsrikt vad gäller både omsättning och resultat. Man skördar nu frukten av ett långsiktigt fokus på fortsatt försäljningstillväxt.
Bolaget förutspår dessutom att 2019 kan medföra flera nya och spännande affärsmöjligheter som kan bidra till Genovis fortsatta utveckling. Fokus kommer även fortsättningsvis att vara produktutveckling av nya enzymer, men man kommer även att ha ett speciellt fokus på förädlade produkter ur sin nuvarande enzymbas. Ett exempel som framhålls är FabRICATOR-HPLC som lanserades under hösten.

»Att förädla och anpassa produkter för automatiserade analyssystem är en viktig del i att lösa de utmaningar som våra kunder inom biopharmaindustrin behöver adressera framöver – med ökande krav på produktivitet och produktsäkerhet. För att snabbt nå fram inom detta område krävs närmare samarbete med ledande leverantörer av instrument och teknologi vilket vi kommer arbeta fokuserat med under året« 

Läs även: Ökad efterfrågan på Genovis SmartEnzymes (18 feb 2019)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev