Home Nyheter Studie undersöker nytt sätt att angripa Alzheimer

Studie undersöker nytt sätt att angripa Alzheimer

Studie undersöker nytt sätt att angripa Alzheimer

1 mars, 2019

De numera ökända svårigheterna förknippade med att hindra sjukdomsprogressionen hos Alzheimerpatienter har lett forskarna till att studera allt tidigare stadier av sjukdomen. Man undersöker även möjligheten att behandla patienter innan de uppvisar tecken på hjärnskador. Men skulle det till och med vara möjligt att ingripa ännu tidigare genom förebyggande behandling baserad på de genetiska orsakerna till sjukdomen?
Läkare vid Weill Cornell Medicine gör nu ett försök med en genterapi som ska tillföra stora mängder av en lågriskversion av APOE-genen (apolipoprotein E) till högriskpatienter. Därigenom ska patienternas Alzheimersrisk sänkas från hög till medel.
Om ungefär tre månader kommer de inleda en studie med 15 individer för att testa om deras terapi de facto kan leda till den rätta mixen av gener – och påföljande proteinproduktion – i hjärnan. I denna inledande studie kommer flera miljarder virus som innehåller APOE2 att injiceras i patienternas ryggmärg.

Säkerhet och funktion

Syftet med studien är primärt att utreda behandlingens säkerhetsprofil. När det gäller effektmått avser studien enbart kunna fastställa genens funktion. Detta eftersom det är osannolikt att behandlingen kommer att förändra tillståndet för patienterna som ju redan är diagnostiserade med någon form av kognitiv nedsättning eller demens orsakad av Alzheimers. Studieresultat väntas kunna rapporteras i slutet av 2021.
Alzheimer’s Drug Discovery Foundation har bidragit med 3 miljoner USD till projektet, vilket är det största bidrag organisationen någonsin har delat ut.

Ny strategi mot Alzheimer

Studiens ansvarig forskare (Principal Investigator), Ronald Crystal,berättade för MIT Tech Review att valet att fokusera på genen betyder att han och hans team inte behöver ta ställning till teorierna om vad som orsakar Alzheimers. I nuläget är den dominanta teorin fortfarande att Alzheimers orsakas av beta-amyloid, men den uppfattningen är alltmer ifrågasatt och nya teorier dyker ständigt upp.
– Det som lockar med Alzheimers är att den genetiska epidemiologin är så tydlig, sa Crystal, som är professor i medicinsk genetik. Strategin är att se om vi kan ’dränka’ hjärnan med E2. Vi har infrastrukturen som krävs så varför inte testa? På så sätt kan vi gå runt problemet med sjukdomens mekanism.

Fokus på APOE-genen

Med ”E2” syftar Crystal på APOE2-genen som tros minska risken att utveckla Alzheimers. Till studien kommer man att rekrytera patienter med två likadana varianter av APOE4-genen, den version av APOE-genen som skvallrar om att patienten bär på anlag för Alzheimers. Crystal framhåller att även om konceptet är logiskt så är det inte är samma sak som att det fungerar i människa.
Anmärkningsvärt nog är bara cirka 2 procent av jordens befolkning APOE4/4-homozygoter, d.v.s. bär på har två likadana varianter av APOE4-genen. Dock bär en av fyra individer på en kopia av genen enligt Banner Alzheimer’s Institute.

Få tidigare försök med APOE-genen

APOE4 är en välkänd riskfaktor som har förekommit i rapporteringen runt Alzheimers på olika sätt. Man kan t.ex. nämna att Biogen och Eisai relativt nyligen fick motta mycket kritik när analytiker upptäckte att de att uteslutit APOE4-bärare från den ena studiearmen i sin stora BAN2401-studie,  vilket eventuellt förvrängde resultaten till bolagens fördel.
Inte heller Alzheon,som planerar att återuppväcka en misslyckad läkemedelskandidat genom att fokusera på Alzheimerspatienter med två kopior av APOE4-genen, har mötts med entusiasm bland investerarna.
Men eftersom APOE-genens funktion fortfarande är något oklar – det finns vissa bevis på att den är associerad med beta-amyloid avlagring – har det gjorts få försök att arbeta direkt med genen. Ett undantag är bioteknikbolaget E-scape Bio, ett start-up vars plan är att omvandla APOE4-proteiner till APOE3. APOE3 motsvarar en medelhög risk för Alzheimers.
Även Voyager och J&J arbetar på att utveckla genterapier mot Alzheimers men deras genprojekt befinner sig i huvudsak i prekliniskt stadier och deras huvudfokus ligger på att sätta igång produktionen av antikroppar.
Crystals studie, med ett angreppssätt som är förhållandevis rakt-på-sak, representerar alltså en ny taktik för att förebygga Alzheimers sjukdom.
Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev