Home Nyheter Cereno Scientific återbetalar 2,6 Mkr till EHGOSF

Cereno Scientific återbetalar 2,6 Mkr till EHGOSF

Cereno Scientific återbetalar 2,6 Mkr till EHGOSF

6 mars, 2019

Förra veckan meddelade Cereno Scientific att man valt att avbryta sitt finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Idag kom nyheten att bolaget återbetalar 2,6 Mkr av ett utstående konvertibellån till fonden, vilket motsvarar 50 procent av återstoden av det utestående konvertibellånet.
Stärkta av att ha uppnått flera viktiga milstolpar i sin läkemedelsutveckling under det gångna året bedömde Cereno Scientific i fredags att tiden var inne för att avsluta sin finansieringslösning med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF). Bolaget bedömde att man hade en tillräckligt god finansiell situation för att ta ett steg tillbaka och se över den mest gynnsamma vägen framåt bolaget och dess aktieägare.

Kontant återbetalning av konvertibellån

Utöver den överenskommelsen parterna träffade i förra veckan, med syfte att avsluta finansieringsavtalet som inleddes i mars 2018, så kvarstod ett konvertibellån om 5,2 Mkr. Idag meddelar alltså Cereno Scientific att EHGOSF har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler motsvarande 2,6 Mkr. Men istället för att låta lånebeloppet konverteras till aktier har bolaget valt att återbetala skulden kontant.

Undviker utspädning för ägare

Enligt avtal beräknas återbetalningslikviden utifrån Cereno Scientifics rådande aktiekurs och bolaget ska nu betala 3 885 092 kronor till EHGOSF. Beslutet medför att bolagets ägare undviker ytterligare utspädning av sitt innehav.
Efter transaktionen återstår sedan hälften av det utestående konvertibellånet, motsvarande ytterligare 2,6 Mkr. Därtill innehar EHGOSF även 2 247 569 teckningsoptioner som de kan välja att nyttja framöver.

Marknaden har svarat positivt på den senaste veckans besked

Händelsen är det andra positiva beskedet för bolagets aktieägare på kort tid. Innan beskedet om avslutat finansieringsavtal i fredags stod aktiekursen i 1,6 kronor. Aktien handlades upp till 2,32 kronor på beskedet, en ökning om 45 procent på en dag.
Därefter har den positiva trenden fortsatt och efter dagens besked handlas bolagets aktie i skrivande stund för 2,52 kronor, motsvarande en ökning om 57,5 procent på mindre än en veckas tid.
Läs även: Cereno Scientific avslutar konvertibellånsavtal, 1 mars 2019
 Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev