Home Nyheter Oncology Venture bekämpar cancer med precisionsmedicin

Oncology Venture bekämpar cancer med precisionsmedicin

Oncology Venture bekämpar cancer med precisionsmedicin

5 mars, 2019

Kampen mot cancer fortsätter oförtrutet, men trots att flera framsteg har gjorts kvarstår fortfarande en hel del utmaningar. Ett av hindren som fortfarande står mellan oss och riktigt effektiv cancerbehandling är oförmågan att bemöta cancern med rätt behandling. Varje patient, och varje tumör, svarar olika på dagens många behandlingsalternativ vilket förvillar forskare och läkare. Därför satsar bolag som Oncology Venture på att utveckla precisionsmedicin för att se till att patienterna får den behandling som fungerar bäst för dem.
Cancer drabbar miljontals människor världen över och orsakar 10 miljoner dödsfall varje år. Enligt American Cancer Society ser framtiden inte särskilt ljus ut då incidensfrekvensen ökar och experter menar att antalet nya cancerfall kommer att vara 23,6 miljoner år 2030 – en rejäl ökning från 18,1 miljoner 2018.

Behov av kostnadskontroll cancer

Det är inte bara på patienternas hälsa som cancer tar ut sin rätt, den ekonomiska bördan är också betydlig, och väntas dessutom öka. Den totala kostnaden för cancer är beräknad till 1,16 biljoner USD, vilket är en enorm summa. Men summan skulle kunna sänkas ordentligt. Dels genom att öka medvetenheten om cancer och införa ett bättre system för tidig upptäckt av sjukdomen, dels genom att se till att varje patient får den behandling som passar just deras cancer bäst.
Helt hopplöst är det dock inte, det finns utsikter om förbättring. Antalet dödsfall orsakade av cancer minskade med 27 procent i USA mellan 1991 och 2016. Minskningen beror främst på större medvetenhet om cancer, bättre screening, tidigare diagnostik samt mer avancerade behandlingar. Men det finns fortfarande en stor potential att ytterligare minska cancerbördan. Faktum är att cancerexperter beräknar att 3,7 miljoner liv skulle kunna räddas varje år om strategierna för preventiva åtgärderna, tidig upptäckt och behandling infördes överallt.
En sådan omställning skulle ha en enorm påverkan på kostnaderna – men det kräver drastiska och ambitiösa justeringar.

Varje patient är unik 

En av de faktorer som skulle kunna rädda fler liv och minska kostnaderna är att öka sjukvårdens kapacitet att ge patienterna den mest effektiva behandlingen. Att göra detta innebär dock en stor utmaning eftersom cancer attackerar kroppen på olika sätt beroende på vilken typ av cancer det gäller, vilka organ den angriper och patientens genetiska förutsättningar.
Att koloncancer påverkar en patient på ett sätt betyder alltså inte att en annan patient upplever samma påverkan. På samma linje så kan en behandling som fungerar på en bröstcancerpatient också fungera för en patient med lungcancer.

Precisionsmedicinens uppgång

DRP-processen. Klicka för större bild.

Därför är onkologernas mål att behandla patienter med s.k. personalised treatment eller precisionsmedicin vilket innebär att man skräddarsyr behandlingsupplägget efter varje individuell patient.
Detta görs exempelvis genom en genuttrycksanalys som i kombination med avancerade algoritmer på ett ‘intelligent’ sätt matchar tumörprover med de behandlingar som med störst sannolikhet kan motverka tumören i fråga.

Oncology Ventures DRP-metod identifierar patientkohorten

Teknologin som krävs för att göra detta på ett så effektivt sätt som möjligt utvecklas just nu av Oncology Venture, ett danskt bioteknikbolag som är listat på Nasdaq First North Stockholm. Deras nyskapande Drug Response Prediction (DRP)-teknologi kan analysera varje tumörs genetiska fingeravtryck och på så sätt få en extremt detaljerad förståelse av de komplexa molekylära mekanismerna som är inblandade.
DRP gör det möjligt att analysera mRNA data som ger oss genetisk information om tumörens DNA. Med den informationen går det att utvärdera om det är sannolikt att en enskild patients tumör kommer att svara på ett specifikt läkemedel. Detta möjliggör en mer individualiserad behandling och en förbättrad riskanalys för varje enskild patient.
Med den här metoden har bolaget potential att skapa en win-win-situation – en vinst för patienterna som kommer att kunna känna sig tryggare när det kommer till behandlingsmöjligheterna och en vinst för sjukvården genom reducerade kostnader till följd av effektivare behandlingar.

En mångfacetterad affärsmodell

Då Oncology Ventures portfölj innehåller både DRP-teknologin och ett antal kandidater i olika kliniska stadier är bolagets affärsmodell unik.
Bolagets strategi är att licensiera, eller förvärva, läkemedelskandidater som har bevisad klinisk effekt men som endast fungerar för en del av patientgruppen. Genom att använda sin DPR-teknologi kan Oncology Venture utveckla en s.k. companion diagnostic som kan identifiera rätt patientundergrupp för kandidaten. På så sätt skulle ytterligare kliniska studier kunna visa en större effekt i den utvalda patientgruppen. När sådan data har tagits fram kan kandidaten antingen utlicensieras, säljas, eller kommersialiseras av Oncology Venture, antingen på egen hand eller genom ett partnerskap.

Oncology Ventures affärsmodell baseras på att identifiera, köpa in, utveckla och sälja högt värderade cancerläkemedel genom att nyttja DPR. Copyright: Oncology Venture. Klicka för större bild.

En bred och mogen pipeline

I nuläget har Oncology Venture sex potentiella cancerbehandlingar i sin pipeline som testas i kombination med deras DRP. Bolagets huvudkandidat, LiPlaCis, är en omformulering av den kända kemoterapeutiska substansen cisplatin som har bevisad effekt på olika typer av tumörer.
En liposomal omformulering gör att LiPlaCis kan rikta in sig mot tumörer ännu mer specifikt och på så sätt bli ännu effektivare. Hittills har LiPlaCis visat lovande resultat i en fas II-studie där kandidaten testats med DRP-teknologi i både metastaserad bröst- och prostatacancer.
Men Oncology Ventures pipeline innehåller mer än LiPlaCis, bolaget har totalt sex stycken onkologiprojekt. De andra kandidaterna – Dovitinib, 2X-121, 2X-111, APO010, och Irofulven – har licensierats från andra bolag och har redan bevisat sin effektivitet i kliniska studier. De inriktar sig alla mot olika mekanismer involverade i cancerbildning och de både testas kliniskt och screenas med kandidat-specifika versioner av DRP.

Ny data ger självförtroende

Bolaget publicerade nyligen en klinisk uppdatering som visade stadiga framsteg i samtliga projekt och ett godkännande från FDA som innebär att man kan påbörja kliniska studier med 2X-121 i patienter med äggstockscancer.
I uppdateringen underströk bolaget särskilt att man avslutat databearbetningen för sin dovitinib-studie som visar en två till fyra gånger högre svarsfrekvens när kandidaten kombineras med DRP. Resultaten ger kandidaten ett övertag gentemot sina konkurrenter och stödjer vidare utveckling av dovitinib som ett fristående läkemedel, alternativt som ett komplement till immunterapi.
När det gäller LiPlaCis visade uppdateringen robusta svarsfrekvenser för kandidaten tillsammans med DRP – 30-40 procent – i patienter med metastaserad bröstcancer. Resultaten framstår som särskilt starka när man jämför dem med andra läkemedel som vanligen används för att behandla metastaserad bröstcancer, t.ex. eribulin och cisplatin, som har svarsfrekvenser omkring 10 procent. Detta innebär att LiPlaCis data, trots att den är begränsad, troligen kommer att vara tillräckligt för att möta de krav som gäller för ett FDA-godkännande.
Dessutom har de danska hälsovårdsmyndigheterna gett Oncology Venture tillåtelse att behandla upp till 15 DRP-utvalda prostatacancerpatienter med LiPlaCis, något som öppnar för en bredare indikation för den lovande kandidaten.

Oncology Ventures pipeline. Klicka för större bild.

Raka vägen framåt

Dessa positiva resultat torde ge Oncology Venture gott om självförtroende. Resultaten kommer samtidigt som FDA nyligen gav bolaget tillstånd att fortsätta med sin utvecklingsplan för LiPlaCis vilket är ett bevis på projektets strategiska styrka.
Backad av sin DRP-plattform och med sex kliniska kandidater i kappsäcken rider Oncology Venture på framgångsvågen för precisionsmedicin. Bolaget har stor tilltro till sin unika teknologi och dess kapacitet att erbjuda cancerpatienter en bättre behandlingsstandard genom en effektivare behandlingar som samtidigt skapar mer värde för de pengar som spenderas på dyra behandlingar.
 
Se Oncology Ventures vd Peter Buhl Jensen presentera bolaget vid BioStock Live Startup Pitch & Dealmaker Summit i januari!

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev