Home Nyheter PHI och amerikanska Biospherix utökar samarbetet

PHI och amerikanska Biospherix utökar samarbetet

PHI och amerikanska Biospherix utökar samarbetet

26 februari, 2019

Phase Holographic Imaging (PHI), som har utvecklat cellanalysverktyget HoloMonitor M4, fortsätter med att utveckla lyckade samarbeten. Amerikanska BioSpherix Medical kommer tillsammans med PHI att arbeta med gemensamma marknadsaktiviteter vid bland annat mässor. Den första presentationen av de gemensamma forskningsresultaten kommer att ske redan nu i mars vid årsmötet för Society of Toxicology.

Our collaboration with PHI has resulted in exquisitely detailed studies that we could not have accomplished otherwise — Dr Alicia Henn, forskningschef vid BioSpherix

BioSpherix utvecklar system anpassade för optimal cellmiljö i cellaboratorier. En av deras produkter, Xvivo System, är en hermetiskt försluten cellinkubator, det vill säga ett slags skåp med temperatur och gasnivå som är gynnsam för celler. Miljön i vanliga laboratorier kan beskrivas som people friendly; BioSpherix mål är att skapa en cellodlingsmiljö som är cell friendly och därmed mer mediciniskt relevant.

Dr Alicia Henn, arbetandes med HoloMonitor

Phase Holographic Imagings (PHI) instrument HoloMonitor M4 är utvecklat för att förbättra gängse metoder och få fram bättre resultat vid cellanalys. Tekniken som HoloMonitor bygger på gör det möjligt för cellerna att befinna sig i en celloptimal miljö samtidigt som de analyseras, detta utan att påverkas av inmärkning eller annan liknande infärgning. Samarbetet med BioSpherix innebär därmed att bolagen gemensamt arbetar för att bidra till bättre förutsättningar för mer medicinskt relevant cellforskning.

»By using the Xvivo System to completely control cell conditions and HoloMonitor to visualize and quantify the effects on cells, we see this collaboration as the perfect combination of technologies to answer many long-standing questions in cell biology«
»We are excited about collaborating with PHI. The combination of our Cytocentric technology with PHI’s HoloMonitor technology provides the ability to monitor cells label-free in full-time physiologically relevant oxygen conditions. This opens the way to more physiologically relevant results for biomedical sciences« — Dr Alicia Henn, forskningschef vid BioSpherix

Xvivo System, som BioSpherix utvecklar och marknadsför, är avancerade cellinkubatorer som reglerar syre- och koldioxidnivå, temperatur, pH-värde och främmande partiklar. I synnerhet när man handskas med människoceller som återförs in i patienten, eller med smittsamma organismer, är det extremt viktigt att cellerna förvaras i en för dem optimalt anpassad och helt tillsluten miljö.

Kersti Alm, chefsbiolog PHI

– I vanliga fall odlar man celler i inkubatorer som är en gynnsam miljö för cellodling. För att kunna arbeta med cellerna tar man ut dem från cellodlingsmiljön med 37 graders värme och ställer dem på labbänken i vanlig rumstemperatur. Då påverkas cellerna av temperaturskillnaden, koldioxidhalten och syrehalten, berättar Kersti Alm, chefsbiolog på PHI.

»Även om man är noggrann med temperaturen på de vätskor man tillsätter och arbetar snabbt är det inte optimalt för cellerna. Cellerna kommer från kroppen där temperaturen är 37 grader, koldioxidhalten 5 % och miljön en aning basisk. En halvtimme på labbänken ger en lägre temperatur, lägre koldioxidhalt och mer basisk miljö, något som påverkar cellerna starkt« — Kersti Alm

När började PHIs samarbete med BioSpherix?
– Strax efter att vi tecknat vårt samarbetsavtal i juni, åkte jag till USA för att tillsammans med BioSpherix utvärdera vår produkt HoloMonitor M4 i deras hermetiskt förslutna cellinkubator. Allt i den mäts väldigt noggrant. Vi satte in HoloMonitor, förslöt systemet och följde mätvärdena. HoloMonitor påverkade inte deras system varken med damm, andra partiklar eller temperatur — allt var som vanligt.
Era gemensamma forskningsresultat kommer att presenteras i mars på Society of Toxicology’s Annual Meeting. Kan du berätta om det?
Vid cellanalys används ofta cellodlingsplattor med brunnar, där varje brunn har plats för ett prov. Ofta tillsätter man olika substanser i olika brunnar och jämför då vad som händer med cellerna. I vårt försök tillsammans med BioSpherix använde vi plattor med 96 små brunnar. Till varje brunn satte vi celler som långsamt sjunker till botten. Man vill då att cellerna ska fördela sig jämnt över botten. Men, när cellodlingsplattan åter ställs in i cellinkubatorn och mediet som cellerna ligger i värms upp till 37 grader uppstår termisk turbulens i brunnarna som medför att cellerna fördelas ojämnt på botten vilket i sin tur leder till mätfel. Vi gjorde samma försök i BioSpherix Xvivo system, där temperaturen på alla komponenter genomgående är 37 grader. Cellerna fördelades jämnt och det uppstod inget mätfel. Det är dessa resultat vi kommer att presentera i mars på Society of Toxicology’s Annual Meeting.

Kort om bolagen

Cellodlingsplatta med 96 cellbrunnar (vänster). BioSpherixs Xvivo system inkubator (höger). Klicka för att förstora

Lundabolaget Phase Holographic Imaging (PHI) har utvecklat cellanalysinstrumentet HoloMonitor, en time-lapse cytometer som används för att analysera celler. Konventionell teknik färgar cellerna för att cellerna ska kunna synas i vanliga mikroskop. Detta riskerar dock att förstöra cellerna vilket kan ge missvisande forskningsresultatresultat. PHIs holografiska teknik är skräddarsydd för att övervaka cellerna inne i cellinkubatorn, alltså i en miljö som är mycket gynnsam för celler, och detta helt utan att behöva tillsätta ämnen som påverkar dem.
Eftersom cellanalysinstrument normalt inte är anpassade till den krävande miljön inne i en cellinkubator placeras de i regel utanför inkubatorn. Detta gör att för att kunna analysera cellerna måste de flyttas från den gynnsamma miljön i inkubatorn ut i den okontrollerade laboratoriemiljön, vilket begränsar fördelarna med hermetiskt förslutna cellinkubatorer.
PHIs produkter används idag vid odling av 3D-mikrotumörer, inom cancerforskning, samt vid forskning av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar och inom stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.
BioSpherix utvecklar och marknadsför avancerade hermetiskt förslutna cellinkubatorer för en kontrollerad och optimal cellodlingsmiljö. Sedan bolaget grundandes 1982 har man försett universitet, läkemedelsbolag och bioteknikbolag över hela världen med utrustning och system för användning inom cell- och stamcellsforskning samt även för framställning av gen- och cellterapier.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev