Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 10 november

Nyhetssvepet fredag 10 november

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet fredag 10 november

10 november, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Starkt svenskt biotech-startfält till konferenser i London
» Nya FoU-strategier boostar läkemedelsbolagens pipelines
» Novartis jätteaffär bekräftar A1M Pharmas satsning
» Intervju: Enorama Pharma om USA-avtalet
» Söndagsintervjun: PHI förändrar synen på cellanalys – publikation för publikation
» Nya rön om e-cigaretter stärker Enoramas case på sikt 
» Lönsamt biotechbolag tar in nytt kapital
» Marknadsvärdet av särläkemedel dubblas till år 2022
» Xintela nedpressat trots händelserikt år
» Nya läkemedel, tidigare diagnoser och bättre cellanalyser vapen i kampen mot dödliga cancermetastaser
» Söndagsintervjun: vd Tomas Eriksson om A1M Pharmas viktiga milstolpar

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 44 här
Aptahem har publicerat ett nyhetsbrev med en intervju av Anders Bylock, ordförande för vetenskapliga rådet: ”Aptahems läkemedelskandidat visar sensationellt goda resultat i sepsis-studier”. Läs mer.
Dextech Medical publicerar kommuniké från årsstämma den 9 nov 2017. Läs mer.
Nästa vecka inleds två av Europas största branschkonferenser inom Life Science; World HealthEx Forum och Jefferies Healthcare Conference, som tillsammans samlar tusentals investerare, beslutsfattare och branschledare. BioStock har synat det svenska startfältet åker till London för att visa upp sig och knyta värdefulla kontakter med potentiella investerare och samarbetspartners. Läs mer.
Ny klinisk studie visar färre incidenter (adverse events) med Bactiguards centrala venkateter jämfört med en standardkateter. Läs mer.
Eurocine Vaccines har lämnat in ansökan om klinisk prövning till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden. Läs mer.
European Institute of Science årsstämma kommer att hållas fre den 6 apr 2018. En valberedning, grundat på ägandet i bolaget, har bildats. Läs mer.
Getinge publicerar uppdaterad strategi, nya finansiella mål och omräknad historisk finansiell information. Läs mer. Styrelsen föreslår utdelning av affärsområdet Patient & Post-Acute Care till Getinges aktieägare. Läs mer. Getinge offentliggör slutligen även ett prospekt för dotterbolaget Arjo. Läs mer.
ADDvise ingår avtal om förvärv av Germa. Köpeskillingen uppgår till 17 mkr. Läs mer.
Uppdatering avseende funktionalitet och CE-märkning för Elektas kontrollsystem, MR-linac, för att hantera funktioner som erbjuds genom informationen från en högfälts-MR. Läs mer.
Pharmacologs distributör har beställt ytterligare ett DrugLog system för placering vid Centre Hospitalier Universitaire i Montpellier. Läs mer.
Episurf Medical meddelar att första patienten som erhöll ett Episealer knäimplantat har varit på 5-årsuppföljning. En video från det tillfället finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Läs mer. Episurf meddelar också att bolaget kommer presentera klinisk data vid Stora Aktiedagen, Stockholm, den 13 nov. Läs mer. Bolaget meddelar också att vd Pål Ryfors förvärvar aktier motsvarande 3,2 procent av kapital och 6,8 procent av röster från huvudägaren Serendipity Ixora. Läs mer.
Inhalation Sciences får utökat uppdrag om 1,2 mkr inom ramen för FORMAMP-projektet om antibiotikaresistens. Läs mer.
Immunicum och dess akademiska samarbetspartner publicerar prekliniska data om verkningsmekanismen för ilixadencels, som utvecklats för behandling av solida tumörer, i tidskriften Oncoimmunology. Läs mer.
AstraZeneca meddelar att Benralizumab får positivt CHMP-utlåtande i EU för behandling av svår, okontrollerad eosinofil astma. Läs mer.
Hamlet Pharma publicerar kommuniké från årsstämman den 9 nov 2017. Läs mer.
Nanexa deltar på Stora Aktiedagen den 13 nov 2017 i Stockholm. Läs mer.
Igor Lokot, vd för Double Bond Pharmaceutcial, har blivit inbjuden att tala på PharmaOutsourcing nätverksevent i Stockholm den 12 dec. Läs mer.
Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsoapplikation Previct Alcohol. Läs mer.
CLS presenterar poster, som beskriver resultat från prekliniska studier, vid konferensen SITC 2017 i USA. Läs mer.
Medivir meddelar att Christina Herder har utsetts till ny Executive Vice President, Strategic Business Development. Hon tillträder sin tjänst den 14 dec. Herder kommer närmast från tjänsten som vd för Modus Therapeutics och har tidigare även innehaft olika chefsbefattningar på Sobi, bland annat inom Corporate Development, Licensing samt Portfolio and Project Management. Läs mer.
LifeAssays presenterade sin nya produkt MagniaReader med test för akutfasprotein för häst i Danmark den gångna helgen. Läs mer.
Hela styrelsen samt vd och CFO i Sensori har under veckan ökat sina innehav i bolaget privat eller via bolag. Läs mer.
Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman 2018 är utsedd. Läs mer.
I veckan genomfördes en telefonintervju med vd Karin Bryder och Styrelseordföranden Lars Persson i Invent Medic SwedenLäs mer.
Rapporter: Nanexa  SyntheticMR  SciBase  Ortoma  Immunovia  Episurf Medical
SwedenBIO har i en ny satsning, i samarbete med börserna, tagit fram en policy för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar. Läs mer.
Hur vi utforskar världen med våra ögon kan påverka alltifrån det sociala samspelet till vår förmåga att lära oss nya saker. I en studie som publiceras i Current Biology har forskare vid Karolinska Institutet visat att våra blickars rörelsemönster delvis styrs av våra gener. Läs mer.
Nyheter inkomna igår e.m:
BrainCool lämnar in underlag till amerikanska FDA för att nå ett framtida godkännande av RhinoChill på USA-marknaden. RhinoChill är en medicinteknisk produkt som möjliggör snabb nedkylning av hjärnan, genom att kylmedel sprayas in i näsan via två katetrar, en i vardera näshåla. Produkten består av ett portabelt kylsystem och av engångsartiklar (katetrar). Läs mer. Bolaget meddelar även sitt deltagande på Stora Aktiedagen i Göteborg. Läs mer.
Styrelsen i Cantargia har den 9 nov 2017 beslutat att genomföra dels en riktad nyemission av aktier om cirka 101 mkr, dels en fullt garanterad företrädesemission om cirka 131 mkr. Styrelsens beslut förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 27 nov 2017. Läs mer. Bolaget kallar till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2017. Läs mer.
Attana genomför en nyemission om 15 mkr inför planerad listning på NGM Nordic MTF. Emissionen är säkerställd till 67 procent genom garantiåtaganden och riktas till såväl befintliga som nya aktieägare. Läs mer.
Karolinska Development meddelar att bolaget kommer att erhålla 140 149 aktier i Pharmanest samt ytterligare 11 527 aktier indirekt via KCIF Co-investment Fund KB. Totalt motsvarar detta en ägarandel om 10,4 procent. Pharmanest är ett av de bolag som omfattas av Karolinska Developments earn out-avtal. Transaktionen förutsätter beslut på bolagsstämma i Pharmanest. Läs mer.
HemCheck meddelar samarbete med forskare från Karolinska Institutet, för att söka svar på hur vanligt förekommande hemolys är vid blodgasanalyser. Läs mer.
Follicum breddar samarbetet med två framstående hårkliniker för genomförandet av nästa kliniska fas IIa-studie med FOL-005, för stimulering av hårväxt. Läs mer.
RLS Global meddelar att nytt datum för extra bolagsstämma är den 28 nov. Läs mer.
BioArctic presenterar valberedning och offentliggör finansiell kalender 2018. Läs mer.
Sectra skriver avtal med teleradiologileverantör för att förbättra uppföljning av ortopediska ingrepp. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Intergrum +9,01%, Oncology Venture +5,13%, Oncopeptides +4,86, Oasmia Pharmaceutical +4,78%, Karo Pharma +4,6%, Xbrane Biopharma +3,74%
Förlorare i lunchhandeln: Cantargia -11,31%, Enorama Pharma -6,01%, Peptonic Medical -5,71%, Doxa -5,6%, Infant Bacterial Therapeutics -5,45%, Redwood Pharma -5,44%
Index: OMXS30 -0,09%, Hälsovård -2,76%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev