Home Nyheter Novartis jätteaffär bekräftar A1M Pharmas satsning

Novartis jätteaffär bekräftar A1M Pharmas satsning

Novartis jätteaffär bekräftar A1M Pharmas satsning

8 november, 2017

Läkemedelsjätten Novartis förvärvar franska Advanced Accelerator Applications för 3,9 miljarder dollar i avsikt att lägga vantarna på ett läkemedel mot neuroendokrina cancertumörer (NET) – en typ av målsökande strålbehandling som kan ge skadliga bieffekter på både njurar och benmärg. Jätteaffären är ett tydligt kvitto på hur hett detta terapiområde är just nu, samtidigt som behovet av njur- och benmärgsskydd kvarstår tills någon aktör sätter den första godkända produkten på marknaden. A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard har visat mycket lovande njurskyddande egenskaper vid cancerbehandling med s.k. radiopharmaceuticals, och igår meddelade bolaget att patentansökan är inlämnad även avseende skydd av benmärg.
Franska Advanced Accelerator Applications (AAA) grundades år 2002 baserat på ett patent från CERN, ett EU-samarbete tillika världens största partikelfysiklaboratorium, och har nu förvärvats av Schweiziska Novartis i en jätteaffär värd motsvarande 32 miljarder kronor. I och med förvärvet vill Novartis boosta sin onkologipipeline och specifikt lägga vantarna på läkemedlet Lutathera, som i fransmännens regi har utvecklats för behandling av neuroendokrina tumörer (NET).
Enligt amerikanska nyhetstjänsten Endpoints News har analytiker estimerat peak sales för Lutathera om 650 miljoner dollar årligen inom en specifik form av NETs, med möjlighet till ytterligare intäkter om 285 miljoner dollar årligen vid godkännanden för ytterligare tumörvarianter.
Området radiopharmaceuticals, dit Lutathera räknas, kan kort beskrivas som läkemedelsformuleringar innehållandes radioisotoper som används kliniskt för både diagnos och terapi inom bl.a. cancer. Lutathera godkändes i Europa så sent som i september 2017 för behandling av neuroendokrina tumörer och är för närvarande under granskning i USA. Det är en effektiv behandling, men en besvärlig biverkan är dess skadliga effekter på njurarna, mot vilka det idag saknas godkända behandlingar.
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard
A1M Pharma utvecklar läkemedelskandidaten ROSgard dels för behandling av havandeskapsförgiftning, dels för att skydda njurarna och, har det visat sig, även benmärgen vid så kallad PRRT-strålbehandling mot neuroendokrina cancertumörer (NET). Dessa hormonproducerande cancertumörer uppkommer vanligtvis i mag-/tarmkanalen eller lungorna och kan sedan sprida sig i kroppen. Vid behandlingen används en peptid som binder vid tumörerna och ett radioaktivt ämne som bryter ner tumörerna.
ROSgard skyddar njurarna och benmärgen vid cancerbehandling
Precis som i fallet med AAA:s Lutathera tillförs vid PRRT-behandling tumören radioaktiva isotoper av ämnet Lutetium 177 som bryter ner tumörvävnaden. En stor del av det radioaktiva ämnet ansamlas dock i njurarna, och njurskador är därför en vanligt biverkning av tumörbehandlingen. Den aktiva substansen i A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard har i prekliniska studier visat sig kunna eliminera dessa oönskade skadeverkningar och skydda njurarna, och även benmärgen.
Patentansökan inlämnad avseende benmärgsskydd
Så sent som under tisdagen meddelade A1M Pharma att man lämnat in patentansökan avseende flera viktiga marknader rörande skydd av benmärgen vid strålbehandling. Detta då bolaget under de prekliniska studierna, som nu är i det avslutande skedet, sett tecken på att ROSgard även där har en tydligt skyddande effekt. Benmärgen är tillsammans med njurarna de organ som är mest utsatta vid strålbehandling, och att ROSgard ger ett kombinerat skydd för dessa organ är viktiga nyheter då riskerna för skadeverkningar idag är starkt behandlingsbegränsande. Möjligheten att skydda både njurar och benmärg med hjälp av ROSgard innebär därför potentiellt att cancerbehandlingen kan effektiviseras, både avseende total strålningsdos som kan ges till patienten och för att kunna förkorta tiden mellan strålbehandlingarna.
Klinisk utveckling nästa stora milstolpe
Nästa viktiga milstolpe i A1M Pharmas utvecklingsplan för läkemedelskandidaten är en klinisk fas I/II-studie, som om allt går planenligt kommer att starta under första kvartalet 2018. Strategiskt är planen kortfattat att, efter de inledande säkerhetsstudierna, uppnå proof of concept i människa för läkemedelskandidaten inom PRRT, samtidigt som de kliniska studiedata som samlas in även kan ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av ROSgard inom havandeskapsförgiftning. Att den kliniska utvecklingsplanen nu anpassas för att även omfatta biomarkörer för benmärgsskydd innebär enligt A1M Pharma ingen påverkan på tidsplanen för studien.
Begränsad marknad visar sig ha växande potential
När A1M Pharma först offentliggjorde satsningen inom njurskydd vid PRRT pekade man på de strategiska fördelarna av att utveckla ROSgard inom en väldefinierad, om än till storleken sett relativt begränsad patientgrupp. Det finns dock intressanta indikationer på att den marknadsmässiga potentialen för njurskydd vid strålbehandling av cancer kommer att öka kraftfullt – en spekulation som bekräftas av Novartis miljardsatsning på förvärvet av AAA.
Vilka de exakta marknadsmässiga implikationerna blir när A1M Pharma även kan lägga till benmärgsskydd som en fördel av behandling med ROSgard kan BioStock idag inte spekulera i, men en självklar slutsats är att det inte gör läkemedelskandidaten mindre intressant i eventuella licenstagares ögon.
Intressanta studieresultat inom prostatacancer
En klinisk fas II-studie som genomförts vid Theranostics Center for Molecular Radiotherapy and Molecular Imaging i Tyskland, och vars resultat publicerades i Journal of Nuclear Medicine i oktober, visade en positiv effekt på överlevnaden vid behandling av obotlig prostatacancer med PSMA-targeted radioligand therapy (PRLT).
Precis som vid behandling av NETs med PRRT tillförs även vid PRLT det radioaktiva ämnet Lutetium 177 till tumörcellerna, och även vid denna behandling är upptaget i njurarna högt, med risk för njurskador som bieffekt av behandlingen. Också vid behandling av prostatacancer finns därmed ett tydligt behov att skydda njurarna, vilket på sikt indikerar en kraftigt ökad marknadspotential för ROSgard.
I en nyligen gjord intervju med A1M Pharmas vd Tomas Eriksson ställde BioStock några frågor rörande just PRRT-behandling och ROSgard. Nedan följer ett utdrag från intervjun, som kan läsas i sin helhet via länken nedan.

Tomas Eriksson vd A1M Pharma
Tomas Eriksson, vd A1M Pharma.

Kan du berätta kort om ert studieupplägg – ni inriktar er primärt mot njurskydd vid cancerbehandling, s.k. PRRT?
– Vi startar med en studie i friska frivilliga som syftar enbart till att bevisa ROSgards säkerhetsprofil i människa, upp till doser vi bedömer som terapeutiska. Vi tittar just nu också på möjligheterna att undersöka de skadliga effekter strålningen i PRRT har på bland annat  njurarna genom olika typer av bildtekniker, bland annat med magnetröntgen. Vi tror att detta kan komma att bli mycket värdefullt för utvärdering av våra data när vi senare ger ROSgard till PRRT-patienter.
Vilka synergieffekter kan komma av denna studie kopplat till er utveckling av en behandling mot havandeskapsförgiftning?
– Fas I säkerhetsstudien är applicerbar för alla framtida effektstudier. När det gäller studier i PRRT och studier i havandeskapsförgiftning är den mest uppenbara parallellen de positiva effekter vi vet att ROSgard har på njurarnas funktion.
En fas I-studie syftar vanligen till att bekräfta att en substans är säker att ge till människor, och i en fas II-studie brukar man även titta på effekt. Vilka frågeställningar är det specifikt er adaptiva kliniska fas I/II-studie ska besvara?
– Till att börja med är fokus på säkerhet och tolerabilitet genom hela programmet. När vi kommer så långt som att administrera ROSgard i cancerpatienter som en del av PRRT- protokollet kommer vi även att titta på ett antal effektparametrar, på njure förstås men även andra.
Läs hela intervjun här: Söndagsintervjun: vd Tomas Eriksson om A1M Pharmas viktiga milstolpar (29 okt 2017)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev