Home Nyheter Xintela nedpressat trots händelserikt år

Xintela nedpressat trots händelserikt år

Xintela nedpressat trots händelserikt år

31 oktober, 2017

Xintelas aktie har tagit mycket stryk under året, vilket kan ses som en något oförtjänt utveckling baserat på bolagets kommunicerade vetenskapliga framsteg. För att komplettera ögonblicksbilden av Xintela, som är verksamma inom regenerativ medicin och cancer, har BioStock dels tittat närmare på vad bolaget har uppnått under det gångna året, dels belyser vi två intressanta externa händelser med bäring på Xintelas verksamhet. Sammantaget ger dagens nedpressade aktiekurs Xintela ett intressant utgångsläge inför årets sista två månader, som enligt bolagets kommunikation kan komma att bjuda på ytterligare framsteg.
Det lundabaserade biomedicinbolaget Xintelas huvudsakliga fokus är ledbroskskador och hjärntumörer. Xintelas markörteknologi XINMARK är grundstenen i bolagets verksamhet och utgörs av s.k. markörer, eller specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers yta. Markörerna gör det möjligt att identifiera och välja ut en viss typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller. Genom detta förfarande kan Xintela på ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk.
Ledbroskskador och artros
Artros är en så kallad prioriterad sjukdom enligt världshälsoorganisationen WHO, vid sidan av cancer, antibakteriell läkemedelsresistens, pandemisk influensa, Alzheimer, stroke etc, vilket innebär att man ser artros som en av de viktigaste globala vårdutmaningarna inför framtiden. Talade nog finns det ingen behandling som motverkar progressionen i denna invalidiserande sjukdom där nedbrytningen av ledbrosket leder till bristande funktion i leden. Patienterna hänvisas i dagsläget till enbart behandling av symptomen med hjälp av smärtlindrande och/eller inflammationsdämpande mediciner.
Artrosmarknaden värderades till 3,4 miljarder euro 2014, och väntas öka till 8,7 miljarder euro till 2024, med en årlig tillväxt på 9,9 procent enligt GlobalData. Eftersom det för närvarande inte finns någon produkt som kan behandla tillståndet så domineras artrosmarknaden fortfarande av inflammationsdämpande och smärtlindrande läkemedel. Marknaden förväntas därför växa kraftigt när nya terapier för artros finns tillgängliga.
Lovande studie på hästar ger synergieffekter inför kliniska studier i människa
Xintela har valt strategin att parallellt utveckla även en stamcellsbehandling för broskskador hos hästar, där resultaten hittills har visat att bolagets stamceller är säkra att använda, men man har också sett indikationer på en skyddande effekt på leden, samt tecken på positiva behandlingseffekter såsom reparation av sprickor i brosketStrategin har flera parallella syften: dels att erbjuda en ny behandling för veterinärmarknaden, med primärt fokus på tävlingshästar, dels att sätta en produkt på marknaden som kan generera intäkter under tiden som motsvarande applikation utvecklas för användning i människa. Här finns således en intjäningspotential för Xintela även under den tid som huvudindikationen utvecklas mot ett eventuellt marknadsgodkännande.
BioStock fick i januari möjlighet att intervjua Dr Lisa Fortier vid Cornell University i Ithaca, New York, som var ansvarig för genomförandet av Xintelas första häststudie. Dr Lisa Fortier är en internationellt erkänd expert inom broskreparation och veterinärmedicin med lång erfarenhet av ledbroskskador och artros hos människor och hästar. Trots sin breda erfarenhet menar hon dock att de resultat man såg i Xintelas häststudie överträffar allt som tidigare setts på området. Läs mer och lyssna på intervjun här: Videointervju med Dr Lisa Fortier: ”Resultaten i Xintelas häststudie liknar inget vi sett tidigare”.
Aggressiv hjärncancer – glioblastom
Xintelas teknologi möjliggör även detektion av vissa tumörceller och bolaget driver även utveckling av en ny behandling inom den specifika cancertypen glioblastom, en aggressiv form av hjärncancer. Bolaget har identifierat en lämplig antikropp och utifrån det framställt ett så kallat ”Antibody-Drug Conjugate” (ADC), där ett cellgift kopplats till antikroppen. Man har även kunnat visa att denna ADC-antikropp binder till tumörcellerna och har en celldödande effekt, både i cellstudier och i djurmodell. Dessa positiva resultat gör att man nu letar en större samarbetspartner till projektet.
Den amerikanske neurokirurgen professor Marcus Keep har samarbetat med Xintela bl.a. som rådgivare i utformningen av bolagets prekliniska studier med ett antikropp-cellgiftskonjugat mot glioblastom. BioStock fick i februari möjlighet att via länk prata med professor Keep, som gav sin syn på Xintelas behandlingskoncept ur en neurokirurgs perspektiv. Lyssna på intervjun här: ”Xintelas glioblastomkoncept ligger i absolut framkant”.
Ett händelserikt år för Xintela
Trots ett antal positiva nyheter från Xintela har marknaden alltså varit tuff mot bolaget. Sedan årets toppnotering på 7,2 kronor i slutet av februari har aktiekursen nära nog halverats och i skrivande stund handlas Xintelas aktie i intervallet runt 3,20-3,30 kr.  I detta läge är det intressant att ta en titt på vad bolaget faktiskt har uppnått det senaste året.

Dec 2016: Positiva resultat i genomförd häststudie
Resultaten från bolagets studie på hästar visar att Xintelas stamceller är säkra att använda, vilket var det primära målet med studien. Baserat på resultaten från studien kan Xintela nu ta nästa steg i utvecklingen av en effektiv och säker stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskador och artros.
Jan 2017: Xintelas stamceller visar ytterligare positiva behandlingseffekter på broskskada i häststudie
Bolagets selekterade stamceller har positiva effekter på ledbrosk och underliggande ben vid posttraumatisk artros, vilket baseras på kompletterande analyser från bolagets häststudie och slutrapporten från Cornell University i New York. Resultaten betecknades som mycket lovande för Xintelas fortsatta utveckling av stamcellsterapi för behandling av ledbroskskador och artros.
Jan 2017: Positiva prekliniska resultat i cancerprojekt
Nya resultat från cancerprojektet visar att Xintelas målsökande antikropp har en celldödande effekt på glioblastomceller, både i cellstudier och i djurmodell.
Maj 2017: Samförståndsavtal med CO.DON undertecknat
Ett Memorandum of Understanding tecknades med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON med syfte att samarbeta för att utveckla Xintelas kvalitetsmarkörer för CO.DONs nästa cellbaserade produkt samt för att gemensamt utveckla Xintelas stamcellsprodukt för behandling av artros.
Juni 2017: Partnerskap i statlig satsning på forskningscentrum för cell- och genterapi får anslag på 48MSEK
Xintela meddelar att man medverkar som partner i ett projekt, finansierat av Vinnova och Vetenskapsrådet, för att etablera ett internationellt forskningscentrum för effektiv produktion och utveckling av avancerade biologiska läkemedel inom cell- och genterapi. Projektet har beviljats anslag om 48 MSEK och kommer att pågå under sex år.
Sept 2017: Xintela uppför egen GMP-anläggning för produktion av stamceller
Bolaget beslutade att tidigarelägga uppförandet av en egen anläggning för tillverkning av avancerade terapiläkemedel (ATMPs) baserade på stamceller från häst och människa på Medicon Village, Lund. Initialt kommer stamceller att produceras för klinisk studie på hästar.
Externa katalysatorer med bäring på Xintelas utvecklingskoncept
Japanska bioteknikbolagen Ono Pharmaceutical och Seikagaku offentliggjorde i början av september ett avtal om utvecklings- och marknadsföringssamarbete rörande läkemedelskandidaten SI-613, för behandling av artros i bl.a. knäleder. Avtalet återspeglar väl det affärsmässiga intresset för fältet; Ono betalar Sekaigaku 2 miljarder yen (ca 150 miljoner SEK) i upfront-betalning, och det totala dealvärdet inklusive eventuella milstensutbetalningar uppges landa på hela 10 miljarder yen, eller motsvarande knappt en miljard svenska kronor. Noterbart i sammanhanget är också att avtalet endast avser rättigheterna för den japanska marknaden, samt att produkten ifråga syftar till att lindra sjukdomssymptomen smärta och inflammation, och alltså inte behandlar den underliggande sjukdomen. Detta i kontrast till Xintela vars målsättning är att utveckla en stamcellsbaserad behandling för att behandla eller t.o.m. helt förhindra uppkomsten av artros. Läs mer.
Ett annat intressant, om än mindre iögonfallande, tecken i tiden i relation till Xintelas cancerprojekt kom när Schweiziska Vaximm i september meddelade att man erhållit särläkemedelstatus både i USA och Europa för läkemedelskandidaten VXM01 mot gliomblastom. Den åtråvärda särläkemedelsbeteckningen berättigar bolaget till olika utvecklingsincitament, som exempelvis skatteavdrag för kliniska prövningar samt upp till sju års marknadseklusivitet för den angivna indikationen, om den godkänns. Liksom Vaximm har även Xintela kommunicerat att man avser att ansöka om särläkemedelstatus för sitt ADC-koncept, och skulle en sådan ansökan vinna gehör hos läkemedelsmyndigheterna, vilket mycket talar för, är det naturligtvis också något som bör återspeglas i värdet av Xintelas projektportfölj.
Intressant utgångsläge inför årets slut
I Xintelas senaste nyhetsbrev (26 september) hänvisar vd Evy Lundgren-Åkerlund till ett högt tempo i bolagets projekt och öppnar också för att målsättningen är att kunna kommunicera flera nya framsteg innan året är slut. Uppfylls den målsättningen bedömer BioStock att bolagets aktieägare kan få se en klart intressant utveckling från dagens nedpressade nivåer, som trots ett övergripande positivt nyhetsflöde under året idag har placerat Xintelas bolagsvärde cirka 20 procent lägre än vid börsnoteringen i mars 2016.
Läs också: Xintelas glioblastomprojekt ger hopp när konkurrenter går bet
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev