Home Nyheter Starkt svenskt biotech-startfält till konferenser i London

Starkt svenskt biotech-startfält till konferenser i London

Starkt svenskt biotech-startfält till konferenser i London

10 november, 2017

Nästa vecka inleds två av Europas största branschkonferenser inom Life Science; World HealthEx Forum och Jefferies Healthcare Conference, som tillsammans samlar tusentals investerare, beslutsfattare och branschledare. BioStock har synat det svenska startfältet som åker till London för att visa upp sig och knyta värdefulla kontakter med potentiella investerare och samarbetspartners.
För sjätte gången slår World HealthEx Forum upp portarna för investerare, företag och de mest innovativa och inflytelserika branschledarna inom Life Science. Evenemanget pågår 13-14 november och under dag två av eventet och den fyndiga rubriken “The Inv€$tival Showcase” kommer ett antal svenska bolag att presentera sig. En kort översikt av dessa ger vi nedan.
På onsdagen inleds Jefferies Global Healthcare Conference som är den största hälsovårdsspecifika konferensen i Europa. Inte mindre än 350 företag och 3400 investerare från i stort sett hela världen deltar Konferensen spänner över områden som läkemedel, bioteknik, generika, konsumenthälsa, djurhälsa, och medicinteknik, och även här kommer ett antal bolag från Sverige att presentera sig.
Alligator vet värdet av branschkonferenser
Ett bolag som åker till London med goda erfarenheter av branschkonferenser är Alligator Bioscience, som noterades på börsen för ungefär ett år sedan. Verksamheten är inriktad på antikroppsbaserade läkemedel mot cancer inom området immunonkologi, och Alligator fick stor uppmärksamhet när man 2015 tecknade ett licensavtal med Johnson&Johnson-ägda Janssen för läkemedelskandidaten ADC-1013 värt cirka 6 miljarder kronor. Bolaget har sedan dess även etablerat samutvecklingsavtal med Aptevo Therapeutics för den bispecifika antikroppen ALG.APV-527. Alligator befinner sig i skrivande stund på SITC-kongressen i Maryland, USA för att presentera fas I-studiedata för ADC-1013, när BioStock får kontakt med bolagets kommunikationsdirektör Cecilia Hofvander.

Cecilia Hofvander, Alligator
Cecilia Hofvander, Alligator Bioscience.

Alligator åker till London nästa vecka med lovande fas I-studiedata i bagaget. Vad hoppas ni få ut av er medverkan vid Jefferies-konferensen i år?
– Vi eftersträvar alltid en bredd i vår ägarbas, både vad gäller investeringshorisont och geografisk spridning. Jefferies är ett utmärkt forum för oss att presentera bolaget för existerande och potentiella specialistinvesterare och även ett tillfälle att träffa andra intressanta bolag i branschen.
Ni har redan gjort vad många mindre biotechbolag drömmer om, när ni landade ett licensavtal för er kandidat ADC-1013 värt sex miljarder kronor. Hur lång tid tog det att få avtalet på plats, och föregicks affären av några möten vid partneringskonferenser eller andra event liknande Jefferies-konferensen?
– Vi är regelbundet på partneringkonferenser för att skapa en långsiktig relation med de stora pharma-bolagen. För ADC-1013 kom det initiala intresset från en vetenskaplig konferens där vi presenterade data, vilket sedan följdes upp med ett första möte på JPM 2015. Därifrån tog det sju månader tills att avtalet undertecknades.
Flera bolag med cancerfokus åker med lovande resultat i bagaget
På väg till London är också Cantargia, som nyss offentliggjorde en rejäl satsning på sin ledande läkemedelskandidat, antikroppsbaserade CAN04. Bolaget planerar en fullt ut garanterad finansieringsrunda om 232 MSEK för att finansiera den kliniska utvecklingen av kandidaten för behandling av primärt icke småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. CAN04 har nyligen testats i en första patienten i en fas I/II-studie utan allvarliga biverkningar och ytterligare två patienter har påbörjat behandlingen. I samband med emissionen tar en rad tunga svenska fonder och institutionella ägare plats i Cantargia, som därmed torde resa till London med en stor portion självförtroende inför eventuella möten med potentiella intressenter.
Även Göteborgsbaserade Immunicum kommer vara på plats för att presentera bolagets två huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, samt sin metod för expansion av tumörspecifika T-celler inom området transplantationsimmunologi. I september rapporterade bolaget positiva resultat från en fas I/II-studie med läkemedelskandidaten ilixadencel för behandling av avancerad levercancer (HCC). Resultaten visar på en tumörspecifik aktivering av immunförsvaret hos majoriteten av de 18 patienterna som deltog i studien, vilket stödjer fortsatt utveckling av läkemedlet.
Ytterligare ett bolag med fokus på cancer i det svenska startfältet är RhoVac, som riktat in sig mot att stoppa metastasering med hjälp av cancervaccinet RV001. Läkemedelskandidaten befinner sig i klinisk fas I/II avseende patienter med diagnostiserad prostatacancer. Bolagets behandling är en målstyrd terapi mot proteinet RhoC som finns i hög koncentration i de flesta cancerceller som kan metastasera – oavsett från vilken cancerform spridningen härstammar, vilket betyder att RV001 potentiellt skulle kunna användas vid behandling av många olika cancerindikationer, något som borde garantera bolaget en hel del uppmärksamhet i London.
Färsk särläkemedelsstatus kan attrahera intresse
NeuroVive Pharmaceutical åker till London med flera starka nyheter i bagaget. I slutet av september fick man positiv återkoppling från europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) gällande Neurostat, bolagets behandling av måttlig till svår traumatisk hjärnskada, och man har dessutom beviljats ett forskningsanslag om 2,5 mkr från Stiftelsen för Strategisk Forskning för en industridoktorand som ska studera cyklofiliners roll i levercancer. Helt nyligen fick NeuroVive också positivt förhandsbesked gällande särläkemedelsstatus för läkemedelskandidaten KL1333 inom mitokondriella sjukdomar, vilket knappast passerat obemärkt hos potentiella aktörer som håller ögonen på detta utvecklingsfält.
Utöver ovan nämnda bolag ingår i det starka svensk-skandinaviska startfältet i London även bolagen Vicore Pharma vars huvudindikation är Idiopatisk lungfibros (IPF), där man erhållit särläkemedelsstatus i EU och USA och är i slutfasen av det förberedande arbetet för att kunna inleda en fas IIa-studie, danska Nuevolution,samt Camurus som i början på november kunde meddela att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDAs kommitté för psykofarmakologiska läkemedel och kommittén för riskhantering tillsammans röstade för att rekommendera godkännande av bolagets läkemedel CAM2038 för behandling av opioidberoende, som är en växande problematik i USA.
Läs mer om branschkonferenserna i London här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser delvis bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev