Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 31 oktober

Nyhetssvepet tisdag 31 oktober

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet tisdag 31 oktober

31 oktober, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Nya läkemedel, tidigare diagnoser och bättre cellanalyser vapen i kampen mot dödliga cancermetastaser
» Söndagsintervjun: vd Tomas Eriksson om A1M Pharmas viktiga milstolpar
» BrainCools produkt mot biverkan av cancerbehandling utvärderas i Japan
» VD-intervju Saniona: »Prader-Willi-patienter är en extremt svårbehandlad patientgrupp«
» Genovis tillväxt gynnas av växande biosimilar-marknad
» Strålbehandling av prostatacancer kan mångdubbla potentialen för A1M Pharmas ROSgard
» Söndagsintervjun: Lars Hedbys, vd Idogen

» Enorama Pharma i avtal med Big Pharma för Nordamerika
» Ny rapport: Intresset för Medtech tar fart igen
» Ny branschrapport kartlägger trender i svensk Life Science

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 43 här
NeuroVive Pharmaceutical har tecknat ett samarbetsavtal med Kevin K.W. Wang, Ph.D., vid University of Florida för att utföra biomarkörsforskning för NeuroVives program inom traumatiska hjärnskador (TBI). Forskningen riktar in sig på utveckling av alternativa effektmått för företagets kliniska TBI-program genom att analysera patientprover från den tidigare genomförda CHIC-studien. Läs mer.
Phase Holographic har inlett en rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare till bolagets ekonomidirektör Arne Bojesson, som vid 66 års ålder har beslutat att lämna sitt uppdrag. Bojesson kvarstår i sin roll tills dess att en efterträdare har tillsatts. Läs mer.
AstraZeneca och dotterbolaget MedImmune utökar idag utvidgningen av det kliniska samarbetet mot tidig lungcancer med Incyte Corporation. Läs mer.
Promore Pharma meddelar att ett avtal har tecknats med PCG Clinical Services för genomförandet av bolagets kliniska fas IIb-studie avseende LL-37 på patienter med venösa bensår. PCG valdes som leverantör i konkurrens med ett antal potentiella partners. Läs mer.
Arbonas portföljbolag S2Medical lämnar in två patentansökningar. Ansökningarna avser en medicinteknisk produkt för undertrycksbehandling av sår, samt en maskin och metod för så kallad elektrospinning som bland annat möjliggör tillverkning av nya typer av material för sårläkning. Läs mer.
Intervacc meddelar att bolaget avslutat en effektstudie med sitt vaccin INV274 mot infektion på smågris. I studien kunde en statistiskt signifikant skillnad mellan vaccinerade grisar och de som endast getts placebo observeras. Resultaten visar att INV274 är en god kandidat för vidare utvecklingsarbete inför kommande kliniska studier. Läs mer.
Enorama Pharma ersätter ett befintligt lån om 7 mkr med ett nytt lån om samma belopp med förbättrade villkor. Det nya låneavtalet har ingåtts med en långivare från Singapore. Läs mer.
Peptonic Medical har tecknat ett samarbets- och sponsringsavtal med 1,6 & 2,6 miljonerklubben, som är en ideell förening vars arbete handlar om bästa möjliga livskvalitet och hälsa för kvinnor. Läs mer.
Forskningsbolaget Nanexa handlas idag den 31 okt exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Läs mer.
Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical samt Karolinska Development.
Orexo emitterar obligationer om 325 mkr samt bekräftar att villkoret för förtida inlösen har uppfyllts. Läs mer.
Rapporter: NextCell Pharma  ADDvise  Chordate  Karolinska Development
RhoVac presenterar på Investival Showcase i London och Sedermeradagen i Stockholm. Läs mer.
Multipel skleros (MS) sågs tidigare som en livslång obotlig sjukdom. Sedan 2004 har cirka 150 MS-sjuka i Sverige framgångsrikt behandlats med cytostatika i kombination med blodstamcellstransplantation. Nu ska forskare på Uppsala universitet utvärdera effekten av denna relativt nya metod tack vare forskningsanslag på 3,8 miljoner kronor från Svenska Läkaresällskapet. Läs mer.
Karolinska Universitetssjukhuset bjuder in företag och organisationer med kompetens inom AI för att diskutera möjligheter till samarbete, vid ett öppet möte 7 nov. Projektet I-AID söker partners i utvecklingen av AI-lösningar utifrån kliniska behov inom bilddiagnostik för vården. Läs mer.
Nyheter inkomna igår e.m:
BrainCools aviserade att bolagets incitamentsprogram nu är avslutat och bolaget tillförs 2,5 mkr. I samband med lösen av teckningsoptionerna har en rad ledande befattningshavare och nyckelpersoner ökat sitt innehav i bolaget. Läs mer.
Camurus: FDA har publicerat informationsmaterial inför Advisory Committee-mötet den 1 nov 2017. Mötet, som inbegriper både kommittén för psykofarmakologiska läkemedel och kommittén för riskhantering, syftar till att diskutera ansökan om marknadsgodkännande i USA för CAM2038 – vecko- och månadsdepåer av buprenorfin för behandling av opioidberoende. Läs mer.
Immunovia tilldelas 4,9 mkr från Swelifes acceleratorutlysning. Bidraget stödjer slutförandet av utvecklingsstudierna av IMMray PanCan-d, bolagets blodbaserade test för upptäckt av cancer i bukspottskörteln i ett tidigt skede. Läs mer.
Läkemedelsbolaget AlzeCure har tilldelats 5 mkr i anslag för sin forskning kring nya läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Anslaget utdelas av det strategiska innovationsprogrammet Swelife och finansieras via innovationsmyndigheten Vinnova. Läs mer.
Orasolv: den 1 nov inleds teckningstiden i bolagets företrädesemission. Vid full teckning tillförs bolaget 12,5 mkr före emissionskostnader och utspädningen uppgår då till 25 procent. Läs mer.
Thomas Nortoft avgå som ordförande i Integrum av hälsoskäl. Till ny styrelseordförande fram till nästa bolagsstämma valdes nuvarande styrelseledamot Magnus Kristoferson. Nortoft kvarstår som styrelseledamot. Läs mer.
Den första inlösenperioden för Brighters teckningsoptioner av serie TO3 har nu avslutats. Bolaget tillförs därmed 5,3 mkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om 20 procent. Läs mer.
LifeAssays publicerar kommuniké från extra bolagsstämma den 30 okt 2017, med beslut om företrädesemission. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: ISR +13,21%, Doxa +11,63%, Follicum +8,25%, Medical Prognosis Institute +5,22%, RLS Global +4,93%, CombiGene +4,64%
Förlorare i lunchhandeln: Nanexa -14,2%, Dignitana -11,06%, A1M Pharma -7,55%, Addvise Group -7,32%, RhoVac -6,1%, PharmaLundensis -6,06%
Index: OMXS30 +0,57%, Hälsovård +0,66%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev