Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 2 juli

Nyhetssvepet torsdag 2 juli

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet torsdag 2 juli

2 juli, 2020

De senaste artiklarna från BioStock
»  Lipums grundare vill förbättra patienternas livskvalitet
»  Klaria har inlett det kliniska programmet för Naloxone Alginate Film
»  Positiva resultat från Aptahems samarbete med Örebro Universitet
»  Tyska rekommendationer och Vinnova-bidrag i BrainCools favör
»  Företrädesemission ska ta Xintela till nästa nivå
»  LIDDS accelererar mot marknaden genom emission

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 26 här.
Stevanato har beslutat om investering i tillverkning av Iconovos ICOcap. Läs mer.
En uppdatering avseende finansiering i BrainCool har meddelats. Läs mer.
Staybles kliniska fas IIb-studie har nu startat i Nederländerna. Läs mer.
Camurus har genomfört en riktad nyemission om 2 miljoner aktier och tillförs härigenom 300 Mkr. Läs mer.
Idag lanserar Orexo deprexis och vorvida i USA och bolaget ger också en uppdaterad finansiell guidning. Läs mer.
Europeiska kommissionen har godkänt Bristol Myers Squibbs Reblozyl som behandling av vuxna med transfusionsberoende anemi vid myelodysplastiskt syndrom respektive beta-talassemi. Läs mer.
Hansa Biopharma har ingått ett exklusivt avtal med Sarepta Therapeutics för utveckling och kommersialisering av imlifidase som förbehandling inför genterapi i utvalda indikationer. Läs mer.
NattoPharma har erhållit ett bidrag från norska forskningsrådet för att utveckla nya vitaminformuleringar. Läs mer.
ArcticZymes har ingått avtal med ReiThera för att tillhandahålla sin SAN-produkt för ReiTheras kandidat till Covid-19-vaccin. Läs mer.
Citigroup har meddelat utnyttjande av övertilldelningsoption och avslut av stabiliseringsperiod i Calliditas. Läs mer.
Xvivo Perfusion har bjudit in till telefonkonferens i samband med delårsrapporten den 10 juli. Läs mer.
Poängssystemet Apgar är användbar hälsokontroll av för tidigt födda barn enligt forskare vid Karolinska Institutet. Läs mer.
Årsredovisningar
Sectra
Kallelser till årsstämmor:
Gasporox (Extra)
Förändring av antalet aktier och röster:
AstraZeneca  Nordic Nanovector
Nyheter inkomna sedan igår:
RhoVac har omnämnts i en artikel publicerad i juniupplagan av MedNous, en publikation av Evernow Publishing. Läs mer.
Sprint Biosciences partner Petra Pharma har överlåtit PIP4K2-projektet till nybildade Ravenna Pharmaceuticals. Läs mer.
ArcAroma har tecknat köpeavtal med Oleificio Conti för en oliveCEPT THOR-enhet. Läs mer.
AcouSort sluter avtal med ett koreanskt life science företag. Läs mer.
Susanne Strauss har utnämnts till Vice President och General Manager för Europa i Photocure. Läs mer.
Magle Chemoswed har utsett Petra Sjölin till ekonomichef. Läs mer.
Styrelsemedlem i Alteco Medical har meddelat sin avgång. Läs mer.
Cline Scientifics nyemission har blivit registrerad. Läs mer.
Flaggning av aktieköp av har meddelats av Micropos Medical. Läs mer.
Sedana Medical har fått godkännande i Saudiarabien och sluter distributionsavtal i Mellanöstern. Läs mer.
Bavarian Nordic har erhållit europeiskt marknadsgodkännande för ebolavaccin. Läs mer.
Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) i Dicot är den 6 juli, därefter sker omvandling till aktier, teckningsoptioner av serie 2021 tas upp till handel 10 juli. Läs mer.
BerGenBio har meddelat aktieköp av en insider. Läs mer.
Ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram har införts i Orphazyme. Läs mer.
Utfall i apportemission och kvittningsemission har meddelats i Camanio Care (u.ä.t. Unwrap Finance) samt tillträde av förvärv av Recall Capital Group. Läs mer.
Förmiddagens vinnare: Hansa Biopharma 16,3%, QuiaPEG 15,4%, Expres2ion 13,8%, Cline Scientific 10,9%, Iconovo 8,8%
Förmiddagens förlorare: Klaria -7,6%, PharmaLundensis -6,1%, MedicPen -5,3%, Follicum -4,8%, Nextcell -4,6%
Index: OMXS30 1692 +1,03% Hälsovård +0,14%
Fler artiklar från BioStock
»  BioStock studio: Xintela om den pågående emissionen
»  BrainCools potentiella guldägg inom onkologi mot kläckning
»  2cureX mottar den tredje betalningen från Horizon 2020
»  BioStock Studio: Scandion Oncology tuffar på med gott självförtroende
»  BioStock Studio: emissionsaktuella LIDDS vill behandla cancer tidigt

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev